SS 1.. เที่ยว ภูเก็ต - ดำน้ำเกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา

เดินทาง.. สายการบินนกแอร์ หรือ แอร์เอเซีย พักโรงแรมใกล้หาด อาหาร 5 มื้อ
ผู้ใหญ่ เพียง 8,490 บาท (ไม่รวมตั๋วเพียง 4,490 บาท) , เด็ก 6,600 บาท
รายการ 3 วัน 2 คืน ภูเก็ต - ดำน้ำ เกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา

วัน เวลา สถานที่
01 07.00-07.30 น เช็คอินสนามบินดอนเมือง ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์
  08.40 น ออกเดินทางสู่ภูเก็ต เที่ยวบิน  DD 7502 
  10.50 น. เดินทางถึงภูเก็ตพบตัวแทนบริษัท ฯ รอให้การต้อนรับ ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต - (อาหารกลางวัน, ค่ำ) นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต โดยจะแวะนมัสการ พระผุด ที่วัดพระทอง ( Unseen Thailand) ผ่านชม อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์-ท้าวศรีสุนทร 2 วีรสตรีที่กอบกู้ภูเก็ต จากนั้นขึ้นจุดชมวิวตัวเมืองภูเก็ต ณ สวนสาธารณะ เขารัง นำชมย่านเมืองเก่า ซึ่งคงรูปแบบ สถาปัตยกรรม แบบ "ชิโนโปรตุกีส" นำชมอนุสาวรีย์เรือดูดแร่ลำแรกของไทย ณ สะพานหิน สถานตากอากาศของชาวเมืองภูเก็ต รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารอินซี (1) ลิ้มรสอาหารมากกว่า 30 ชนิด จากนั้นเดินทางสู่วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม-หลวงพ่อช่วง ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพ เดินทางสู่หาดราไวย์ และ ขึ้นชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ แหลมพรหมเทพ นำเข้าที่พัก ณ โรงแรมที่ท่านเลือก
  18.30 น.  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (2)
02   เกาะ  พี พี ทัวร์    (อาหารเช้า , กลางวัน , ค่ำ)อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
  07:10  น ออกจากโรงแรม นำท่านสู่ท่าเรือองค์การสะพานปลา  เพื่อเดินทางสู่เกาะ พี พี โดยเรือ  Sea Angel Beyond
  08:30  น. เรือออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่ เกาะ พี พี เรือจะแล่นผ่านเกาะดอกไม้และเข้าสู่เกาะพี พี ซึ่งใช้เวลาการเดินทางรวม 1 ชั่วโมง 15 นาที
  10:00 น. เรือจะนำท่านชมทัศนียภาพ รอบๆ อาทิ อ่าวมาหยา ซึ่งใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ ภาพยนตร์ ฮอลีวู๊ตเรื่อง"The Beach" อ่าวโล๊ะซามะ, อ่าวปิเล่ะห์ , ถ้ำไวกิ้ง หรือถ้ำพญานาค ซึ่งเป็นที่ที่นกนางแอ่นมาอาศัยทำรังอยู่เป็นจำนวนมาก เรือจะนำท่าน มาเพลิดเพลินกับการ ดำน้ำตื้น ชมปะการังและปลาสวยงาม ที่ บริเวณ อ่าวมาหยา
  12.00 น. เรือนำท่านขึ้นเกาะพี พี ดอน ซึ่งมีหาดทรายสวยงามและเหมาะแก่การเล่นน้ำ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมพีพี ปริ้นส์เซส (4) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เล่นน้ำต่อ ที่ หน้าหาด
  14:10  น.   เราจะนำท่านกลับสู่เรือใหญ่เพื่อเดินทางกลับภูเก็ต ตามเส้นทางเดิม ถึงท่าเรือ 16.00 น. นำท่านส่งที่พัก อิสระ (ไม่มีอาหารบริการ)
03 17.10 - 18.30 น. ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (อาหารเช้า) เลือกซื้อทัวร์เพิ่ม หรือพักผ่อน เล่นน้ำชายหาด ตามอัธยาศัย อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (5) รับจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบินภูเก็ต เพื่อกลับ กทม เที่ยวบิน DD 7515 (17.10 - 18.30 น.) หรือเที่ยวบิน
ราคาค่าบริการ ท่านละ ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน ราคารวมตั๋วเครื่องบิน พักต่อเพิ่ม /
โรงแรม ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี) ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี) คน / คืน
Metropole Hotel (Phuket Town) * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 21 ธค.62 4,590 2,400 8,590 6,400 700
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 22 ธค.62 - 05 มค.63 และ 25 - 29 มค.63 คืนละ 800 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 พค.62 - 31 ตค.63 4,790 2,400 8,790 6,400 800
Bhukitta Hotel & Spa
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 20 ธค.62 4,690 2,400 8,690 6,400 750
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 23 ธค.62 - 05 มค.63 และ 21 - 31 มค. 63 คืนละ 300 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 4,490 2,400 8,490 6,400 650
Patong Lodge * 3 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 28 ธค.62 4,590 2,400 8,590 6,400 700
เดินทาง ช่วง 29 ธค.62 - 02 มค.63 5,990 2,400 9,990 6,400 1,400
กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธค.62 ผู้ใหญ่ 2,600 บาท เด็ก 1,300 บาท
เดินทาง ช่วง 03 มค.63 - 28 กพ.63 4,990 2,400 8,990 6,400 900
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 28 มีค.63 4,590 2,400 8,590 6,400 700
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 4,490 2,400 8,490 6,400 600
The Royal Palm Beach Front Patong * 3 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 5,190 2,400 9,190 6,400 1,000
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 15 มค.63 6,390 2,400 10,390 6,400 1,600
เดินทาง ช่วง 16 มค.63 - 28 กพ .63 5,790 2,400 9,790 6,400 1,300
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 30 เมย .63 5,190 2,400 9,190 6,400 1,000
เดินทาง ช่วง 01 พค.63 - 31 ตค.63 4,790 2,400 8,790 6,400 800
APK Resort & SPA Patong * 4 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 19 ธค.62 5,190 2,400 9,190 6,400 1,000
เดินทาง ช่วง 20 ธค.62 - 15 มค.63 5,790 2,400 9,790 6,400 1,300
เดินทาง ช่วง 16 มค.63 - 31 มีค .63 5,190 2,400 9,190 6,400 1,000
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 ตค.63 4,690 2,400 8,690 6,400 750
Patong Resort *4 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 28 กพ.63 5,290 2,400 9,290 6,400 1,050
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 21 ธค.61 - 15 มค.62 คืนละ 700 บาทต่อห้อง***
***จ่ายเพิ่ม คืนวันที่ 31 ธค.62 คืนละ 1,500 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 ตค.63 4,990 2,400 8,990 6,400 900
The Charm Resort Patong * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 5,990 2,400 9,990 6,400 1,400
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 05 มค.63 8,390 2,400 12,390 6,400 2,600
เดินทาง ช่วง 06 มค.63 - 31 มีค .63 6,190 2,400 10,190 6,400 1,500
เดินทาง ช่วง 20 มค.63 - 30 มค .63 8,390 2,400 12,390 6,400 2,600
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,190 2,400 9,190 6,400 1,000
Patong Paragon Resort * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 20 ธค.62 5,590 2,400 9,590 6,400 1,200
เดินทาง ช่วง 21 ธค.62 - 05 มค.63 8,490 2,400 12,490 6,400 2,650
กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธค.62 ผู้ใหญ่ 3,500 บาท เด็ก 1,750 บาท
เดินทาง ช่วง 06 มค.63 - 28 กพ.63 6,990 2,400 10,990 6,400 1,900
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 ตค.63 5,590 2,400 9,590 6,400 1,200
หาดกะรน & หาดกะตะ
Phuket Island View Resort (Karon Beach) * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 24 ธค.62 5,390 2,400 9,390 6,400 1,100
เดินทาง ช่วง 25 ธค.62 - 05 มค.63 6,790 2,400 10,790 6,400 1,800
เดินทาง ช่วง 06 มค.63 - 21 มค.63 5,690 2,400 9,690 6,400 1,250
เดินทาง ช่วง 22 มค.63 - 31 มค.63 6,790 2,400 10,790 6,400 1,800
เดินทาง ช่วง 01 กพ.63 - 31 มีค.63 5,690 2,400 9,690 6,400 1,250
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 4,890 2,400 8,890 6,400 850
Woraburi Resort & Spa * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 5,490 2,400 9,490 6,400 1,150
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 15 มค.63 7,690 2,400 11,690 6,400 2,250
เดินทาง ช่วง 16 มค.63 - 31 มีค.63 5,790 2,400 9,790 6,400 1,300
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 4,790 2,400 8,790 6,400 800
Phuket Orchid Resort & Spa * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 25 ธค.62 5,890 2,400 9,890 6,400 1,350
เดินทาง ช่วง 26 ธค.62 - 15 มค.63 7,990 2,400 11,990 6,400 2,400
เดินทาง ช่วง 16 มค.63 - 31 มีค.63 6,690 2,400 10,690 6,400 1,750
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,090 2,400 9,090 6,400 950
Sugar Marina Art * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 5,490 2,400 9,490 6,400 1,150
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 10 มค.63 7,490 2,400 11,490 6,400 2,150
เดินทาง ช่วง 11 มค.63 - 29 กพ.63 6,090 2,400 10,090 6,400 1,450
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 มีค.63 5,390 2,400 9,390 6,400 1,100
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,190 2,400 9,190 6,400 1,000
The Beach Height Resort *4 ดาว (Kata Beach)
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 19 ธค.62 6,090 2,400 10,090 6,400 1,450
เดินทาง ช่วง 20 ธค.62 - 10 มค.63 7,090 2,400 11,090 6,400 1,950
เดินทาง ช่วง 11 มค.63 - 31 มีค.63 6,090 2,400 10,090 6,400 1,450
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,290 2,400 9,290 6,400 1,050
Sugar Marina Fashion * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 5,490 2,400 9,490 6,400 1,150
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 10 มค.63 7,490 2,400 11,490 6,400 2,150
เดินทาง ช่วง 11 มค.63 - 29 กพ.63 6,090 2,400 10,090 6,400 1,450
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 มีค.63 5,390 2,400 9,390 6,400 1,100
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,190 2,400 9,190 6,400 1,000
Sugar Marina Nautica * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 5,690 2,400 9,690 6,400 1,250
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 10 มค.63 7,690 2,400 11,690 6,400 2,250
เดินทาง ช่วง 11 มค.63 - 29 กพ.63 6,290 2,400 10,290 6,400 1,550
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 มีค.63 5,590 2,400 9,590 6,400 1,200
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,190 2,400 9,190 6,400 1,000

**** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง

ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กทม-ภูเก็ต  โดยสายการบินนก แอร์   (ไม่รวมค่าโหลดกระเป๋า ) 

2.ค่าห้องพัก 2 คืน ณ โรงแรม ที่ท่านเลือก ตามตารางราคา

3.ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต พร้อม อาหารเที่ยง ที่ภัตตาคาร 

4.ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือ Sea Angel พร้อมอาหารเที่ยง และอุปกรณ์ ดำผิวน้ำ อาทิ หน้ากากดำน้ำ เสื้อชูชีพ (ไม่รวมค่าเข้าอุทยาน)

**** กรณีต้องการเที่ยว  เกาะพีพี + เกาะไข่นอก  โดย เรือ Speed Boat เพิ่มค่าบริการ ท่านละ 500 บาท****

5.อาหารตามรายการ  รวมทั้งหมด 5 มื้อ

6.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1,000,000  บาท

7.รถ รับ - ส่งระหว่างสนามบินภูเก็ต  - โรงแรม พร้อมมัคคุเทศก์ ตลอดการเดินทาง 

***** ซื้อเพิ่มภูเก็ตแฟนตาซีพร้อมอาหารค่ำ เพียง 1,300 บาท จากราคาตามตาราง *****

การชำระเงิน : โอนเงินเข้าบัญชี  ในนาม คุณ วิชัย  เรืองจารุวัฒนา

ธ. กรุงเทพฯ สาขาโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต

บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8