SS 1.. เที่ยว ภูเก็ต - ดำน้ำเกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา + ชมภูเก็ตแฟนตาซี

เดินทาง.. สายการบินแอร์เอเซีย พักโรงแรมใกล้หาด อาหาร 6 มื้อ
ผู้ใหญ่ เพียง 9,490 บาท (ไม่รวมตั๋วเพียง 5,490 บาท) , เด็ก 7,600 บาท

รายการ 3 วัน 2 คืน ภูเก็ต - ดำน้ำ เกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา + ชมโชว์ภูเก็ตแฟนตาซี

วัน เวลา สถานที่
01 07.00-07.30 น. เช็คอินสนามบินดอนเมือง ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย
  08.40 น. ออกเดินทางสู่ภูเก็ต เที่ยวบินFD 3039
  10.05 น. เดินทางถึงภูเก็ตพบตัวแทนบริษัท ฯ รอให้การต้อนรับ ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต - (อาหารกลางวัน, ค่ำ) นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต โดยจะแวะนมัสการ พระผุด ที่วัดพระทอง ( Unseen Thailand) ผ่านชม อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์-ท้าวศรีสุนทร 2 วีรสตรีที่กอบกู้ภูเก็ต จากนั้นขึ้นจุดชมวิวตัวเมืองภูเก็ต ณ สวนสาธารณะ เขารัง นำชมย่านเมืองเก่า ซึ่งคงรูปแบบ สถาปัตยกรรม แบบ "ชิโนโปรตุกีส" นำชมอนุสาวรีย์เรือดูดแร่ลำแรกของไทย ณ สะพานหิน สถานตากอากาศของชาวเมืองภูเก็ต รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารอินซี (1) ลิ้มรสอาหารมากกว่า 30 ชนิด จากนั้นเดินทางสู่วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม-หลวงพ่อช่วง ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพ เดินทางสู่หาดราไวย์ และ ขึ้นชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ แหลมพรหมเทพ นำเข้าที่พัก ณ โรงแรมที่ท่านเลือก
  17:15 น. นำท่านเดินทาง สู่หาดกมลา เข้าสู่อาณาจักรแห่ง ภูเก็ตแฟนตาซี แหล่งบันเทิงระดับโลก ร่วมรับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์สุดหรูที่ ห้องมโนราห์ ทอง (2) หลังอาหารเข้าชมสวนสัตว์อันแสนวิจิตร
  20.45 น. เชิญ ท่านชมโชว์ พิเศษ ที่ยิ่งใหญ่อลังการ ที่สุดในประเทศไทย
02   เกาะ พี พี ทัวร์ (อาหารเช้า , กลางวัน , ค่ำ)
  07:10 น. ออกจากโรงแรม นำท่านสู่ท่าเรือองค์การสะพานปลา เพื่อเดินทางสู่เกาะ พี พี โดยเรือ Sea Angel
  08:30 น. เรือออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่ เกาะ พี พี เรือจะแล่นผ่านเกาะดอกไม้และเข้าสู่เกาะพี พี ซึ่งใช้เวลาการเดินทางรวม 1 ชั่วโมง 15 นาที
  10:00 น. เรือจะนำท่านชมทัศนียภาพ รอบๆ อาทิ อ่าวมาหยา ซึ่งใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ ภาพยนตร์ ฮอลีวู๊ตเรื่อง"The Beach" อ่าวโล๊ะซามะ, อ่าวปิเล่ะห์ , ถ้ำไวกิ้ง หรือถ้ำพญานาค ซึ่งเป็นที่ที่นกนางแอ่นมาอาศัยทำรังอยู่เป็นจำนวนมาก เรือจะนำท่าน มาเพลิดเพลินกับการ ดำน้ำตื้น ชมปะการังและปลาสวยงาม ที่ บริเวณ อ่าวมาหยา
  12.00 น. เรือนำท่านขึ้นเกาะพี พี ดอน ซึ่งมีหาดทรายสวยงามและเหมาะแก่การเล่นน้ำ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมพีพี ปริ้นส์เซส (4) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เล่นน้ำต่อ ที่ หน้าหาด
  14:10 น. เราจะนำท่านกลับสู่เรือใหญ่เพื่อเดินทางกลับภูเก็ต ตามเส้นทางเดิม ถึงท่าเรือ 16.00 น. นำท่านส่งที่พัก
  18.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (5)
03   ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (อาหารเช้า) เลือกซื้อทัวร์เพิ่ม หรือพักผ่อน เล่นน้ำชายหาด ตามอัธยาศัย อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (6) รับจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบินภูเก็ต เพื่อกลับ กทม เที่ยวบิน FD 3008 (16.40 - 18.00 น.) หรือเที่ยวบิน
    *** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง ***

 

ราคาค่าบริการ ท่านละ ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน ราคารวมตั๋วเครื่องบิน พักต่อเพิ่ม / คน / คืน
โรงแรม ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี) ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี)  
Metropole Hotel (Phuket Town) * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,590 3,600 9,590 7,600 650
Days Inn Patong * 3
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,490 3,600 9,490 7,600 600
Patong Lodge * 3
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,590 3,600 9,590 7,600 650
Aspery Patong * 3
เดินทาง ช่วง 21 มิย.60 - 31 ตค.60 5,890 3,600 9,890 7,600 750
Amata Resort Patong * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,890 3,600 9,590 7,600 650
IBIS Patong *3
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,590 3,600 9,590 7,600 650
Patong Resort *4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,090 3,600 10,090 7,600 850
The Lunar Patong * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,290 3,600 10,290 7,600 950
Patong Paragon Resort * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,590 3,600 10,590 7,600 1,100
หาดกะรน & หาดกะตะ
Phuket Island View Resort (Karon Beach) * 3.5
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,790 3,600 9,790 7,600 800
Phuket Ocean Resort (Karon Beach) *3.5
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,590 3,600 9,590 7,600 650
Sugar Marina Art * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,990 3,600 9,990 7,600 800
Woraburi Resort *4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,890 3,600 9,890 7,600 750
The Beach Height Resort *4 (Kata Beach)
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,490 3,600 9,490 7,600 600
IBIS Kata Beach *3
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,590 3,600 9,590 7,600 650
Sugar Marina Fasion * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,090 3,600 10,090 7,600 850
Sugar Palm Grand Hillside (Kata Beach) * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,590 3,600 9,990 7,600 800

*****เด็กอายุ 4-6 ปี จ่ายค่าบริการ 50 (ยกเว้นราคาค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับผู้ใหญ่) เด็กอายุ 10 ปีขึ้นไปราคาเท่าผู้ใหญ่******

ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับกทม-ภูเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเซีย พร้อมภาษีสนามบิน (ไม่รวมค่าโหลดกระเป๋า @ 600 บ./นน.ไม่เกิน 15 กก.)

2.ค่าเรือ Speed Boat ไป- กลับและเรือนำเที่ยวตามโปรแกรม

3.ค่าห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรมตามตาราง

4.อาหารรวม 6 มื้อ

5.ซ้อฟดริ้ง และผลไม้

6.ค่าสน้อคเกิ้ลและชูชีพ

7.ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

8.ไกด์นำเที่ยวและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

หมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม คุณ วิชัย เรืองจารุวัฒนา

ธ. กรุงเทพฯ สาขาย่อยโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8