SS 1.. เที่ยว ภูเก็ต - ดำน้ำเกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา + ชมภูเก็ตแฟนตาซี

เดินทาง.. สายการบินแอร์เอเซีย พักโรงแรมใกล้หาด อาหาร 6 มื้อ
ผู้ใหญ่ เพียง 8,390 บาท (ไม่รวมตั๋วเพียง 4,390 บาท) , เด็ก 6,600 บาท

รายการ 3 วัน 2 คืน ภูเก็ต - ดำน้ำ เกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา + ชมโชว์ภูเก็ตแฟนตาซี

วัน เวลา สถานที่
01 07.00-07.30 น. เช็คอินสนามบินดอนเมือง ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย
  08.40 น. ออกเดินทางสู่ภูเก็ต เที่ยวบิน DD 7502
  10.05 น. ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต - (อาหารกลางวัน, ค่ำ) นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต โดยจะแวะนมัสการ พระผุด ที่วัดพระทอง ( Unseen Thailand) ผ่านชม อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์-ท้าวศรีสุนทร 2 วีรสตรีที่กอบกู้ภูเก็ต จากนั้นขึ้นจุดชมวิวตัวเมืองภูเก็ต ณ สวนสาธารณะ เขารัง นำชมย่านเมืองเก่า ซึ่งคงรูปแบบ สถาปัตยกรรม แบบ "ชิโนโปรตุกีส" นำชมอนุสาวรีย์เรือดูดแร่ลำแรกของไทย ณ สะพานหิน สถานตากอากาศของชาวเมืองภูเก็ต รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารอินซี (1) ลิ้มรสอาหารมากกว่า 30 ชนิด จากนั้นเดินทางสู่วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม-หลวงพ่อช่วง ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพ เดินทางสู่หาดราไวย์ และ ขึ้นชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ แหลมพรหมเทพ นำเข้าที่พัก ณ โรงแรมที่ท่านเลือก
  18.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (2)
02   เกาะ พี พี ทัวร์ (อาหารเช้า , กลางวัน , ค่ำ) อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
  07:10 น. ออกจากโรงแรม นำท่านสู่ท่าเรือองค์การสะพานปลา เพื่อเดินทางสู่เกาะ พี พี โดยเรือ Sea Angel
  08:30 น. เรือออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่ เกาะ พี พี เรือจะแล่นผ่านเกาะดอกไม้และเข้าสู่เกาะพี พี ซึ่งใช้เวลาการเดินทางรวม 1 ชั่วโมง 15 นาที ี
  10:00 น. เรือจะนำท่านชมทัศนียภาพ รอบๆ อาทิ อ่าวมาหยา ซึ่งใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ ภาพยนตร์ ฮอลีวู๊ตเรื่อง"The Beach" อ่าวโล๊ะซามะ, อ่าวปิเล่ะห์ , ถ้ำไวกิ้ง หรือถ้ำพญานาค ซึ่งเป็นที่ที่นกนางแอ่นมาอาศัยทำรังอยู่เป็นจำนวนมาก เรือจะนำท่าน มาเพลิดเพลินกับการ ดำน้ำตื้น ชมปะการังและปลาสวยงาม ที่ บริเวณ อ่าวมาหยา
  12.00 น. เรือนำท่านขึ้นเกาะพี พี ดอน ซึ่งมีหาดทรายสวยงามและเหมาะแก่การเล่นน้ำ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมพีพี ปริ้นส์เซส (4) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เล่นน้ำต่อ ที่ หน้าหาด
  14:10 น. เราจะนำท่านกลับสู่เรือใหญ่เพื่อเดินทางกลับภูเก็ต ตามเส้นทางเดิม ถึงท่าเรือ 16.00 น. นำท่านส่งที่พัก
  18.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (5)
03   ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (อาหารเช้า) เลือกซื้อทัวร์เพิ่ม หรือพักผ่อน เล่นน้ำชายหาด ตามอัธยาศัย อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (6) รับจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบินภูเก็ต เพื่อกลับ กทม เที่ยวบิน DD 7515 (17.10 - 18.30 น.) หรือเที่ยวบิน

 

ราคาค่าบริการ ท่านละ ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน ราคารวมตั๋วเครื่องบิน พักต่อเพิ่ม /
โรงแรม ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี) ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี) คน / คืน
Sino House
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 31 ตค.61 5,090 2,600 9,090 6,600 850
****จ่ายเพิ่ม ห้องละ 300 บาทในกรณี เดินทางในช่วง  25 ธค 60 - 03 มค.61 ****
Royal Phuket City  Hotel      (Phuket Town)    * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 30 เมย.61 5,190 2,600 9,190 6,600 900
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง  28 ธค.60 - 03 มค.61  และ   16 - 22 กพ.61   คืนละ 1,000 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 พค.61 - 31 ตค.61 4,590 2,600 8,590 6,600 650
Days Inn    Patong   * 3 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 31 มีค.61 5,190 2,600 9,190 6,600 900
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง  23 ธค.60 - 10 มค.61    คืนละ 500 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 4,390 2,600 8,390 6,600 500
Patong Lodge    * 3 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 30 พย.60 4,590 2,600 8,590 6,600 650
เดินทาง ช่วง 01 ธค.60 - 28 ธค.60 5,190 2,600 9,190 6,600 900
เดินทาง ช่วง 29 ธค.60 - 10 มค.61 6,290 2,600 10,290 6,600 1,400
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 28 กพ.61 5,690 2,600 9,690 6,600 1,150
เดินทาง ช่วง 01 มีค.61 - 31 ตค.61 4,590 2,600 8,590 6,600 650
Buamanburi   Patong    * 3
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 31 มีค.61 5,290 2,600 9,290 6,600 950
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง  20 ธค.60 - 19 มค.61    คืนละ 1,300 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 4,590 2,600 8,590 6,600 600
Tony Resort  Patong    * 4 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 22 ธค.60 5,090 2,600 9,090 6,600 850
เดินทาง ช่วง 23 ธค.60 - 07 มค.61 5,990 2,600 9,990 6,600 1,300
เดินทาง ช่วง 08 มค.61 - 31 มีค .61 5,590 2,600 9,590 6,600 1,150
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 4,590 2,600 8,590 6,600 600
Amata Resort  Patong    * 4 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 22 ธค.60 5,290 2,600 9,290 6,600 950
เดินทาง ช่วง 23 ธค.60 - 07 มค.61 6,590 2,600 10,590 6,600 1,600
เดินทาง ช่วง 08 มค.61 - 31 มีค .61 5,890 2,600 9,890 6,600 1,250
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 4,590 2,600 8,590 6,600 600
Aspery   Patong    *3 
เดินทาง ชวง 01 พย.60 - 20 เมย.61 5,490 2,600 9,490 6,600 1,050
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง  20 ธค.60 - 15 มค.61    คืนละ 1,200 บาทต่อห้อง***
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง  06 กพ.61 - 22 กพ.61    คืนละ 600 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 21 เมย.61 - 31 ตค.61 4,890 2,600 8,890 6,600 750
Patong Resort     *4 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 28 กพ.61 5,490 2,600 9,490 6,600 1,050
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง  21 ธค.60 - 15 มค.61    คืนละ 700 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 มีค.61 - 31 ตค.61 5,090 2,600 9,090 6,600 850
The Lunar Patong   * 4 
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 15 เมย. 61 5,490 2,600 9,490 6,600 1,050
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง  20 ธค.60 - 15 มค.61    คืนละ  800 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 16 เมย.61 - 31 ตค.61 5,290 2,600 9,290 6,600 950
Patong Paragon Resort   *  4 
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 20 ธค.60 5,590 2,600 9,590 6,600 1,100
เดินทาง ช่วง 21 ธค.60 - 10 มค.61 7,190 2,600 11,190 6,600 1,900
กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่  31 ธค.60  ผู้ใหญ่  5,000  บาท เด็ก 2,500 บาท 
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 31 มีค.61 6,190 2,600 10,190 6,600 1,400
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 5,590 2,600 9,590 6,600 1,100
หาดกะรน  &  หาดกะตะ
Phuket Island View Resort   (Karon Beach)    * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 19 ธค.60 5,790 2,600 9,790 6,600 1,100
เดินทาง ช่วง 20 ธค.60 - 20 มค.61 6,890 2,600 10,890 6,600 1,750
เดินทาง ช่วง 21 มค.61 - 31 มีค.61 5,790 2,600 9,790 6,600 1,200
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 4,790 2,600 8,790 6,600 700
Phuket Ocean Resort  (Karon Beach)  * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 26 ธค.60 6,390 2,600 10,390 6,600 1,450
เดินทาง ช่วง 27 ธค.60 - 10 มค.61 7,890 2,600 11,890 6,600 2,100
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 31 มีค.61 6,890 2,600 10,890 6,600 1,600
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 4,590 2,600 8,590 6,600 650
Sugar Marina Art     * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 23 ธค.60 5,490 2,600 9,490 6,600 1,050
เดินทาง ช่วง 24 ธค.60 - 10 มค.61 7,090 2,600 11,090 6,600 1,900
เดินทาง ช่วง 11 มค.60 - 28 กพ.61 5,890 2,600 9,890 6,600 1,250
เดินทาง ช่วง 01 มีค.60 - 31 มีค.61 5,390 2,600 9,390 6,600 1,000
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 4,590 2,600 8,590 6,600 600
Woraburi Resort    *4 ดาว 
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 20 ธค.60 6,390 2,600 10,390 6,600 1,500
เดินทาง ช่วง 21 ธค.60 - 10 มค.61      
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 31 มืค.61 6,390 2,600 10,390 6,600 1,500
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 4,890 2,600 8,890 6,600 750
The Beach Height Resort    *4 ดาว   (Kata Beach) 
เดินทาง ชวง 01 พย.60 - 15 เมย.61 5,890 2,600 9,890 6,600 1,250
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง  20 ธค.60 - 20 มค.61    คืนละ 500 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 16 เมย.61 - 31 ตค.61 4,590 2,600 8,590 6,600 650
Sugar Marina Fashion    * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 23 ธค.60 5,590 2,600 9,590 6,600 1,100
เดินทาง ช่วง 24 ธค.60 - 10 มค.61 7,290 2,600 11,290 6,600 2,000
เดินทาง ช่วง 11 มค.60 - 28 กพ.61 5,990 2,600 9,990 6,600 1,300
เดินทาง ช่วง 01 มีค.60 - 31 มีค.61 5,490 2,600 9,490 6,600 1,050
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 4,590 2,600 8,590 6,600 600
Sugar Marina Surf     * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 23 ธค.60 5,690 2,600 9,690 6,600 1,150
เดินทาง ช่วง 24 ธค.60 - 10 มค.61 7,290 2,600 11,290 6,600 2,000
เดินทาง ช่วง 11 มค.60 - 28 กพ.61 6,090 2,600 10,090 6,600 1,350
เดินทาง ช่วง 01 มีค.60 - 31 มีค.61 5,590 2,600 9,590 6,600 1,100
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 4,590 2,600 8,590 6,600 600
The Yama      (Kata Beach)  * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 23 ธค.60 5,690 2,600 9,690 6,600 1,150
เดินทาง ช่วง 24 ธค.60 - 10 มค.61 6,890 2,600 10,890 6,600 1,750
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 28 กพ.61 6,490 2,600 10,490 6,600 1,550
เดินทาง ช่วง 01 มีค.61 - 31 มีค.61 5,690 2,600 9,690 6,600 1,150
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 5,090 2,600 9,090 6,600 850
Sugar Palm Grand Hillside     (Kata Beach)  * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 24 ธค.60 6,590 2,600 10,590 6,600 1,600
เดินทาง ช่วง 25 ธค.60 - 10 มค.61 8,290 2,600 12,290 6,600 2,450
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 31 มีค.61 7,390 2,600 11,390 6,600 2,000
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 5,490 2,600 9,490 6,600 1,050

***** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง *****

ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กทม-ภูเก็ต โดยสายการบินนก แอร์ (ไม่รวมค่าโหลดกระเป๋า )

2.ค่าห้องพัก 2 คืน ณ โรงแรม ที่ท่านเลือก ตามตารางราคา

3.ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต พร้อม อาหารเที่ยง ที่ภัตตาคาร และค่าบัตรเข้าชม สถานที่ต่างๆ ที่ระบุ

4.ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือ Sea Angel พร้อมอาหารเที่ยง และอุปกรณ์ ดำผิวน้ำ อาทิ หน้ากากดำน้ำ เสื้อชูชีพ (ไม่รวมค่าเข้าอุทยาน)

กรณีต้องการเที่ยว เกาะพีพี + เกาะไข่นอก โดย เรือ Speed Boat เพิ่มค่าบริการ ท่านละ 500 บาท

5.อาหารตามรายการ รวมทั้งหมด 6 มื้อ

6.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท

7.รถ รับ - ส่งระหว่างสนามบินภูเก็ต - โรงแรม พร้อมมัคคุเทศก์ ตลอดการเดินทาง

***** ซื้อเพิ่มภูเก็ตแฟนตาซีพร้อมอาหารค่ำ เพียง 1,300 บาท จากราคาตามตาราง *****

การชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม คุณ วิชัย เรืองจารุวัฒนา

ธ. กรุงเทพฯ สาขาย่อยโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8