SS 10… เที่ยว ภูเก็ต - ดำน้ำ 2 เกาะราชา - เกาะเฮ


เดินทาง .. สายการบินไทยแอร์เอเซีย พักโรงแรมใกล้หาด อาหาร 5 มื้อ

  ผู้ใหญ่ เพียง 8,690 บาท, เด็ก 6,500 บาท (ไม่รวมตั๋วเหลือ 4,690 บาท)

รายการ 3 วัน 2 คืน ภูเก็ต - ดำน้ำตื้น 2 เกาะงาม เกาะราชา-เกาะเฮ

วัน เวลา สถานที่
01 07.00-07.30 น. เวลา 07.00-07.30 น. เช็คอินสนามบินดอนเมือง ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย
  08.40 น. ออกเดินทางสู่ภูเก็ต เที่ยวบิน  FD 3039
  10.05 น. เดินทางถึงภูเก็ตพบตัวแทนบริษัท ฯ รอให้การต้อนรับ ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต - (อาหารกลางวัน, ค่ำ) นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต โดยจะแวะนมัสการ พระผุด ที่วัดพระทอง ( Unseen Thailand) ผ่านชม อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์-ท้าวศรีสุนทร 2 วีรสตรีที่กอบกู้ภูเก็ต จากนั้นขึ้นจุดชมวิวตัวเมืองภูเก็ต ณ สวนสาธารณะ เขารัง นำชมย่านเมืองเก่า ซึ่งคงรูปแบบ สถาปัตยกรรม แบบ "ชิโนโปรตุกีส" นำชมอนุสาวรีย์เรือดูดแร่ลำแรกของไทย ณ สะพานหิน สถานตากอากาศของชาวเมืองภูเก็ต รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารอินซี (1) ลิ้มรสอาหารมากกว่า 30 ชนิด จากนั้นเดินทางสู่วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม-หลวงพ่อช่วง ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพ เดินทางสู่หาดราไวย์ และ ขึ้นชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ แหลมพรหมเทพ นำเข้าที่พัก ณ โรงแรมที่ท่านเลือก ตามตารางราคา ร่วมรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (2)
02   ดำน้ำ เกาะ ราชา - เกาะเฮ (อาหารเช้า , กลางวัน ) อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
  08.00 น. ออกจากโรงแรม นำท่านสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง เพื่อเดินทางสู่เกาะราชา โดยเรือ Speed Boat
  09.00 น. เรือออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่ เกาะราชา ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเก็ต โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
  09.30 น. เรือนำท่านถึงเกาะราชา ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับหาดทรายขาว และ น้ำทะเลใส ของ หาดปาตก
  10.30 น. นำท่านสู่ หาดคอนแค ให้ท่านเพลิดเพลินกับการดำน้ำชมปะการัง และ ฝูงปลาสวยงาม มากมาย จากนั้นนำท่านสู่ หาดทือ และ พาดำน้ำอีกรอบที่ หาดสยาม แหล่งชมปะการังที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง อาหารกลางวันบริการบนเกาะราชาใหญ่ (4)
  14.00 น. เรือนำท่านออกจากเกาะราชาใหญ่ มุ่งหน้าสู่ เกาะเฮ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำอีกรอบ
  15.30 น.   เดินทางกลับภูเก็ต กลับที่พัก อิสระ
03   ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (อาหารเช้า) เลือกซื้อทัวร์เพิ่ม หรือพักผ่อน เล่นน้ำชายหาด ตามอัธยาศัย อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (5)
  13.00 น. เช็คเอาท์ และ ฝากกระเป๋าไว้ที่ เคาน์เตอร์รีเซฟชั่น รับจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบินภูเก็ต เพื่อกลับ กทม เที่ยวบิน FD 3008 (16.40 - 18.00 น.) หรือเที่ยวบิน FD 3032 (18.40 - 20.00 น.)

 

ราคาค่าบริการ ท่านละ ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน ราคารวมตั๋วเครื่องบิน พักต่อเพิ่ม /
โรงแรม ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี) ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี) คน / คืน
Metropole Hotel (Phuket Town) * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 21 ธค.62 4,790 2,500 8,790 6,500 700
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 22 ธค.62 - 05 มค.63 และ 25 - 29 มค.63 คืนละ 800 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 พค.62 - 31 ตค.63 4,990 2,500 8,990 6,500 800
Bhukitta Hotel & Spa
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 20 ธค.62 4,890 2,500 8,890 6,500 750
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 23 ธค.62 - 05 มค.63 และ 21 - 31 มค. 63 คืนละ 300 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 4,690 2,500 8,690 6,500 650
Patong Lodge * 3 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 28 ธค.62 4,790 2,500 8,790 6,500 700
เดินทาง ช่วง 29 ธค.62 - 02 มค.63 6,190 2,500 10,190 6,500 1,400
กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธค.62 ผู้ใหญ่ 2,600 บาท เด็ก 1,300 บาท
เดินทาง ช่วง 03 มค.63 - 28 กพ.63 5,190 2,500 9,190 6,500 900
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 28 มีค.63 4,790 2,500 8,790 6,500 700
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 4,690 2,500 8,690 6,500 600
The Royal Palm Beach Front Patong * 3 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 5,390 2,500 9,390 6,500 1,000
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 15 มค.63 6,590 2,500 10,590 6,500 1,600
เดินทาง ช่วง 16 มค.63 - 28 กพ .63 5,990 2,500 9,990 6,500 1,300
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 30 เมย .63 5,390 2,500 9,390 6,500 1,000
เดินทาง ช่วง 01 พค.63 - 31 ตค.63 4,990 2,500 8,990 6,500 800
APK Resort & SPA Patong * 4 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 19 ธค.62 5,390 2,500 9,390 6,500 1,000
เดินทาง ช่วง 20 ธค.62 - 15 มค.63 5,990 2,500 9,990 6,500 1,300
เดินทาง ช่วง 16 มค.63 - 31 มีค .63 5,390 2,500 9,390 6,500 1,000
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 ตค.63 4,890 2,500 8,890 6,500 750
Patong Resort *4 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 28 กพ.63 5,490 2,500 9,490 6,500 1,050
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 21 ธค.61 - 15 มค.62 คืนละ 700 บาทต่อห้อง***
***จ่ายเพิ่ม คืนวันที่ 31 ธค.62 คืนละ 1,500 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 ตค.63 5,190 2,500 9,190 6,500 900
The Charm Resort Patong * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 6,190 2,500 10,190 6,500 1,400
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 05 มค.63 8,590 2,500 12,590 6,500 2,600
เดินทาง ช่วง 06 มค.63 - 31 มีค .63 6,390 2,500 10,390 6,500 1,500
เดินทาง ช่วง 20 มค.63 - 30 มค .63 8,590 2,500 12,590 6,500 2,600
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,390 2,500 9,390 6,500 1,000
Patong Paragon Resort * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 20 ธค.62 5,790 2,500 9,790 6,500 1,200
เดินทาง ช่วง 21 ธค.62 - 05 มค.63 8,690 2,500 12,690 6,500 2,650
กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธค.62 ผู้ใหญ่ 3,500 บาท เด็ก 1,750 บาท
เดินทาง ช่วง 06 มค.63 - 28 กพ.63 7,190 2,500 11,190 6,500 1,900
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 ตค.63 5,790 2,500 9,790 6,500 1,200
หาดกะรน & หาดกะตะ
Phuket Island View Resort (Karon Beach) * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 24 ธค.62 5,590 2,500 9,590 6,500 1,100
เดินทาง ช่วง 25 ธค.62 - 05 มค.63 6,990 2,500 10,990 6,500 1,800
เดินทาง ช่วง 06 มค.63 - 21 มค.63 5,890 2,500 9,890 6,500 1,250
เดินทาง ช่วง 22 มค.63 - 31 มค.63 6,990 2,500 10,990 6,500 1,800
เดินทาง ช่วง 01 กพ.63 - 31 มีค.63 5,890 2,500 9,890 6,500 1,250
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,090 2,500 9,090 6,500 850
Woraburi Resort & Spa * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 5,690 2,500 9,690 6,500 1,150
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 15 มค.63 7,890 2,500 11,890 6,500 2,250
เดินทาง ช่วง 16 มค.63 - 31 มีค.63 5,990 2,500 9,990 6,500 1,300
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 4,990 2,500 8,990 6,500 800
Phuket Orchid Resort & Spa * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 25 ธค.62 6,090 2,500 10,090 6,500 1,350
เดินทาง ช่วง 26 ธค.62 - 15 มค.63 8,190 2,500 12,190 6,500 2,400
เดินทาง ช่วง 16 มค.63 - 31 มีค.63 7,190 2,500 11,190 6,500 1,750
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,290 2,500 9,290 6,500 950
Sugar Marina Art * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 5,690 2,500 9,690 6,500 1,150
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 10 มค.63 7,690 2,500 11,690 6,500 2,150
เดินทาง ช่วง 11 มค.63 - 29 กพ.63 6,290 2,500 10,290 6,500 1,450
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 มีค.63 5,490 2,500 9,490 6,500 1,100
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,290 2,500 9,290 6,500 1,000
The Beach Height Resort *4 ดาว (Kata Beach)
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 19 ธค.62 6,290 2,500 10,290 6,500 1,450
เดินทาง ช่วง 20 ธค.62 - 10 มค.63 7,290 2,500 11,290 6,500 1,950
เดินทาง ช่วง 11 มค.63 - 31 มีค.63 6,290 2,500 10,290 6,500 1,450
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,490 2,500 9,490 6,500 1,050
Sugar Marina Fashion * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 5,690 2,500 9,690 6,500 1,150
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 10 มค.63 7,690 2,500 11,690 6,500 2,150
เดินทาง ช่วง 11 มค.63 - 29 กพ.63 6,290 2,500 10,290 6,500 1,450
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 มีค.63 5,490 2,500 9,490 6,500 1,100
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,290 2,500 9,290 6,500 1,000
Sugar Marina Nautica * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 5,890 2,500 9,890 6,500 1,250
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 10 มค.63 7,890 2,500 11,890 6,500 2,250
เดินทาง ช่วง 11 มค.63 - 29 กพ.63 6,490 2,500 10,490 6,500 1,550
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 มีค.63 5,790 2,500 9,790 6,500 1,200
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,290 2,500 9,290 6,500 1,000

**** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง ***

***** ซื้อเพิ่มภูเก็ตแฟนตาซีพร้อมอาหารค่ำ เพียง 1,300 บาท จากราคาตามตาราง *****

ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

รายการ ประกอบด้วย
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ดอนเมือง-ภูเก็ต  สายการบินแอร์เอเซีย พร้อมภาษีสนามบิน (ไม่รวมค่าโหลดกระเป๋า @ 600 บ./นน.ไม่เกิน 15 กก.) 
2.ค่าห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า  ณ โรงแรม ที่ท่านเลือก ตามตารางราคา
3.ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต พร้อม อาหารเที่ยง ที่ภัตตาคาร 
4.ทัวร์เกาะราชาและเกาะเฮ โดยเรือSpeed Boat   พร้อมอาหารเที่ยง และอุปกรณ์ ดำผิวน้ำ 
5.อาหารตามรายการ  รวมทั้งหมด 5 มื้อ
6.รถ รับ - ส่งระหว่างสนามบินภูเก็ต  - โรงแรม พร้อมมัคคุเทศก์ ตลอดการเดินทาง 
7.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1,000,000  บาท

การชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม คุณ วิชัย เรืองจารุวัฒนา

ธ. กรุงเทพฯ สาขาย่อยโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8