SS 10… เที่ยว ภูเก็ต - ดำน้ำ 2 เกาะราชา - เกาะเฮ


เดินทาง .. สายการบินไทยแอร์เอเซีย พักโรงแรมใกล้หาด อาหาร 6 มื้อ

ผู้ใหญ่ เพียง 8,790 บาท, เด็ก 6,700 บาท (ไม่รวมตั๋วเหลือ 4,790 บาท)

รายการ 3 วัน 2 คืน ภูเก็ต - ดำน้ำตื้น 2 เกาะงาม เกาะราชา-เกาะเฮ

วัน เวลา สถานที่
01 07.00-07.30 น. เช็คอินสนามบินดอนเมือง ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย
  08.40 น. ออกเดินทางสู่ภูเก็ต เที่ยวบินFD 3039
  10.05 น. เดินทางถึงภูเก็ตพบตัวแทนบริษัท ฯ รอให้การต้อนรับ ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต - (อาหารกลางวัน, ค่ำ) นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต โดยจะแวะนมัสการ พระผุด ที่วัดพระทอง ( Unseen Thailand) ผ่านชม อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์-ท้าวศรีสุนทร 2 วีรสตรีที่กอบกู้ภูเก็ต จากนั้นขึ้นจุดชมวิวตัวเมืองภูเก็ต ณ สวนสาธารณะ เขารัง นำชมย่านเมืองเก่า ซึ่งคงรูปแบบ สถาปัตยกรรม แบบ "ชิโนโปรตุกีส" นำชมอนุสาวรีย์เรือดูดแร่ลำแรกของไทย ณ สะพานหิน สถานตากอากาศของชาวเมืองภูเก็ต รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารอินซี (1) ลิ้มรสอาหารมากกว่า 30 ชนิด จากนั้นเดินทางสู่วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม-หลวงพ่อช่วง ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพ เดินทางสู่หาดราไวย์ และ ขึ้นชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ แหลมพรหมเทพ นำเข้าที่พัก ณ โรงแรมที่ท่านเลือก ตามตารางราคา ร่วมรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (2)
02   ดำน้ำ เกาะ ราชา - เกาะเฮ (อาหารเช้า , กลางวัน ,ค่ำ)อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
  08.00 น. ออกจากโรงแรม นำท่านสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง เพื่อเดินทางสู่เกาะราชา โดยเรือ Speed Boat
  09.00 น. เรือออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่ เกาะราชา ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเก็ต โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
  09.30 น. เรือนำท่านถึงเกาะราชา ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับหาดทรายขาว และ น้ำทะเลใส ของ หาดปาตก
  10.30 น. นำท่านสู่ หาดคอนแค ให้ท่านเพลิดเพลินกับการดำน้ำชมปะการัง และ ฝูงปลาสวยงาม มากมายจากนั้นนำท่านสู่ หาดทือ และ พาดำน้ำอีกรอบที่ หาดสยาม แหล่งชมปะการังที่งดงามอีกแห่งหนึ่งอาหารกลางวันบริการบนเกาะราชาใหญ่ (4)
  14.00 น. เรือนำท่านออกจากเกาะราชาใหญ่ มุ่งหน้าสู่ เกาะเฮ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำอีกรอบ
  15.30 น. เดินทางกลับภูเก็ต กลับที่พัก
  18.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาร (5)
03   ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (อาหารเช้า) เลือกซื้อทัวร์เพิ่ม หรือพักผ่อน เล่นน้ำชายหาด ตามอัธยาศัยอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (6) 13.00 น. เช็คเอาท์ และ ฝากกระเป๋าไว้ที่ เคาน์เตอร์รีเซฟชั่นรับจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบินภูเก็ต เพื่อกลับ กทม เที่ยวบิน FD 3008 (16.40 - 18.00 น.)หรือเที่ยวบิน FD 3032 (18.40 - 20.00 น.)

 

ราคาค่าบริการ ท่านละ ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน ราคารวมตั๋วเครื่องบิน พักต่อเพิ่ม /
โรงแรม ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี) ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี) คน / คืน
Sino House
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 31 ตค.61 5,490 2,700 9,490 6,700 850
****จ่ายเพิ่ม ห้องละ 300 บาทในกรณี เดินทางในช่วง 25 ธค 60 - 03 มค.61 ****
Royal Phuket City Hotel (Phuket Town) * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 30 เมย.61 5,590 2,700 9,590 6,700 900
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 28 ธค.60 - 03 มค.61 และ 16 - 22 กพ.61 คืนละ 1,000 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 พค.61 - 31 ตค.61 5,090 2,700 9,090 6,700 650
Days Inn Patong * 3 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 31 มีค.61 5,590 2,700 9,590 6,700 900
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 23 ธค.60 - 10 มค.61 คืนละ 500 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 4,790 2,700 8,790 6,700 500
Patong Lodge * 3 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 30 พย.60 5,090 2,700 9,090 6,700 650
เดินทาง ช่วง 01 ธค.60 - 28 ธค.60 5,590 2,700 9,590 6,700 900
เดินทาง ช่วง 29 ธค.60 - 10 มค.61 6,590 2,700 10,590 6,700 1,400
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 28 กพ.61 6,090 2,700 10,090 6,700 1,150
เดินทาง ช่วง 01 มีค.61 - 31 ตค.61 5,090 2,700 9,090 6,700 650
Buamanburi Patong * 3
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 31 มีค.61 5,690 2,700 9,690 6,700 950
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 20 ธค.60 - 19 มค.61 คืนละ 1,300 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 4,990 2,700 8,990 6,700 600
Tony Resort Patong * 4 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 22 ธค.60 5,490 2,700 9,490 6,700 850
เดินทาง ช่วง 23 ธค.60 - 07 มค.61 6,390 2,700 10,390 6,700 1,300
เดินทาง ช่วง 08 มค.61 - 31 มีค .61 6,090 2,700 10,090 6,700 1,150
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 4,990 2,700 8,990 6,700 600
Amata Resort Patong * 4 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 22 ธค.60 5,690 2,700 9,690 6,700 950
เดินทาง ช่วง 23 ธค.60 - 07 มค.61 6,990 2,700 10,990 6,700 1,600
เดินทาง ช่วง 08 มค.61 - 31 มีค .61 6,290 2,700 10,290 6,700 1,250
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 4,990 2,700 8,990 6,700 600
Aspery Patong *3
เดินทาง ชวง 01 พย.60 - 20 เมย.61 5,890 2,700 9,890 6,700 1,050
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 20 ธค.60 - 15 มค.61 คืนละ 1,200 บาทต่อห้อง***
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 06 กพ.61 - 22 กพ.61 คืนละ 600 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 21 เมย.61 - 31 ตค.61 5,290 2,700 9,290 6,700 750
Patong Resort *4 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 28 กพ.61 5,890 2,700 9,890 6,700 1,050
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 21 ธค.60 - 15 มค.61 คืนละ 700 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 มีค.61 - 31 ตค.61 5,490 2,700 9,490 6,700 850
The Lunar Patong * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 15 เมย. 61 5,890 2,700 9,890 6,700 1,050
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 20 ธค.60 - 15 มค.61 คืนละ 800 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 16 เมย.61 - 31 ตค.61 5,690 2,700 9,690 6,700 950
Patong Paragon Resort * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 20 ธค.60 5,990 2,700 9,990 6,700 1,100
เดินทาง ช่วง 21 ธค.60 - 10 มค.61 7,590 2,700 11,590 6,700 1,900
กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธค.60 ผู้ใหญ่ 5,000 บาท เด็ก 2,500 บาท
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 31 มีค.61 6,590 2,700 10,590 6,700 1,400
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 5,990 2,700 9,990 6,700 1,100
หาดกะรน & หาดกะตะ
Phuket Island View Resort (Karon Beach) * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 19 ธค.60 5,990 2,700 9,990 6,700 1,100
เดินทาง ช่วง 20 ธค.60 - 20 มค.61 7,290 2,700 11,290 6,700 1,750
เดินทาง ช่วง 21 มค.61 - 31 มีค.61 6,190 2,700 10,190 6,700 1,200
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 5,190 2,700 9,190 6,700 700
Phuket Ocean Resort (Karon Beach) * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 26 ธค.60 6,690 2,700 10,690 6,700 1,450
เดินทาง ช่วง 27 ธค.60 - 10 มค.61 7,990 2,700 11,990 6,700 2,100
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 31 มีค.61 6,990 2,700 10,990 6,700 1,600
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 5,090 2,700 9,090 6,700 650
Sugar Marina Art * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 23 ธค.60 5,890 2,700 9,890 6,700 1,050
เดินทาง ช่วง 24 ธค.60 - 10 มค.61 7,590 2,700 11,590 6,700 1,900
เดินทาง ช่วง 11 มค.60 - 28 กพ.61 6,290 2,700 10,290 6,700 1,250
เดินทาง ช่วง 01 มีค.60 - 31 มีค.61 5,790 2,700 9,790 6,700 1,000
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 4,990 2,700 8,990 6,700 600
Woraburi Resort    *4 ดาว 
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 20 ธค.60 6,790 2,700 10,790 6,700 1,500
เดินทาง ช่วง 21 ธค.60 - 10 มค.61
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 31 มืค.61 6,790 2,700 10,790 6,700 1,500
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 5,290 2,700 9,290 6,700 750
The Beach Height Resort    *4 ดาว   (Kata Beach) 
เดินทาง ชวง 01 พย.60 - 15 เมย.61 6,290 2,700 10,290 6,700 1,250
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 20 ธค.60 - 20 มค.61 คืนละ 500 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 16 เมย.61 - 31 ตค.61 5,090 2,700 9,090 6,700 650
Sugar Marina Fashion    * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 23 ธค.60 5,990 2,700 9,990 6,700 1,100
เดินทาง ช่วง 24 ธค.60 - 10 มค.61 7,790 2,700 11,790 6,700 2,000
เดินทาง ช่วง 11 มค.60 - 28 กพ.61 6,390 2,700 10,390 6,700 1,300
เดินทาง ช่วง 01 มีค.60 - 31 มีค.61 5,890 2,700 9,890 6,700 1,050
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 4,990 2,700 8,990 6,700 600
Sugar Marina Surf * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 23 ธค.60 6,090 2,700 10,090 6,700 1,150
เดินทาง ช่วง 24 ธค.60 - 10 มค.61 7,790 2,700 11,790 6,700 2,000
เดินทาง ช่วง 11 มค.60 - 28 กพ.61 6,490 2,700 10,490 6,700 1,350
เดินทาง ช่วง 01 มีค.60 - 31 มีค.61 5,990 2,700 9,990 6,700 1,100
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 4,990 2,700 8,990 6,700 600
The Yama (Kata Beach) * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 23 ธค.60 6,090 2,700 10,090 6,700 1,150
เดินทาง ช่วง 24 ธค.60 - 10 มค.61 7,290 2,700 11,290 6,700 1,750
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 28 กพ.61 6,890 2,700 10,890 6,700 1,550
เดินทาง ช่วง 01 มีค.61 - 31 มีค.61 6,090 2,700 10,090 6,700 1,150
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 5,490 2,700 9,490 6,700 850
Sugar Palm Grand Hillside     (Kata Beach)  * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 24 ธค.60 6,990 2,700 10,990 6,700 1,600
เดินทาง ช่วง 25 ธค.60 - 10 มค.61 8,690 2,700 12,690 6,700 2,450
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 31 มีค.61 7,790 2,700 11,790 6,700 2,000
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 5,890 2,700 9,890 6,700 1,050

**** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง ****

***** ซื้อเพิ่มภูเก็ตแฟนตาซีพร้อมอาหารค่ำ เพียง 1,300 บาท จากราคาตามตาราง *****

ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับกทม-ภูเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเซีย พร้อมภาษีสนามบิน (ไม่รวมค่าโหลดกระเป๋า @ 600 บ./นน.ไม่เกิน 15 กก.)

2.ค่าห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรม ที่ท่านเลือก ตามตารางราคา

3.ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต พร้อม อาหารเที่ยง ที่ภัตตาคาร 

4.ทัวร์เกาะราชาและเกาะเฮ โดยเรือSpeed Boat พร้อมอาหารเที่ยง และอุปกรณ์ ดำผิวน้ำ

5.อาหารตามรายการ รวมทั้งหมด 6 มื้อ

6.รถ รับ - ส่งระหว่างสนามบินภูเก็ต - โรงแรม พร้อมมัคคุเทศก์ ตลอดการเดินทาง

7.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท

การชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม คุณ วิชัย เรืองจารุวัฒนา

ธ. กรุงเทพฯ สาขาย่อยโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8