SS 10… เที่ยว ภูเก็ต - ดำน้ำ 2 เกาะราชา - เกาะเฮ


เดินทาง .. สายการบินไทยแอร์เอเซีย พักโรงแรมกลางใจเมืองภูเก็ต อาหาร 6 มื้อ

ผู้ใหญ่ เพียง 8,790 บาท, เด็ก 6,700 บาท (ไม่รวมตั๋วเหลือ 4,790 บาท)

รายการ 3 วัน 2 คืน ภูเก็ต - ดำน้ำตื้น 2 เกาะงาม เกาะราชา-เกาะเฮ

วัน เวลา สถานที่
01 07.00-07.30 น. เช็คอินสนามบินดอนเมือง ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย
  08.40 น. ออกเดินทางสู่ภูเก็ต เที่ยวบินFD 3039
  10.05 น. เดินทางถึงภูเก็ตพบตัวแทนบริษัท ฯ รอให้การต้อนรับ ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต - (อาหารกลางวัน, ค่ำ) นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต โดยจะแวะนมัสการ พระผุด ที่วัดพระทอง ( Unseen Thailand) ผ่านชม อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์-ท้าวศรีสุนทร 2 วีรสตรีที่กอบกู้ภูเก็ต จากนั้นขึ้นจุดชมวิวตัวเมืองภูเก็ต ณ สวนสาธารณะ เขารัง นำชมย่านเมืองเก่า ซึ่งคงรูปแบบ สถาปัตยกรรม แบบ "ชิโนโปรตุกีส" นำชมอนุสาวรีย์เรือดูดแร่ลำแรกของไทย ณ สะพานหิน สถานตากอากาศของชาวเมืองภูเก็ต รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารอินซี (1) ลิ้มรสอาหารมากกว่า 30 ชนิด จากนั้นเดินทางสู่วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม-หลวงพ่อช่วง ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพ เดินทางสู่หาดราไวย์ และ ขึ้นชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ แหลมพรหมเทพ นำเข้าที่พัก ณ โรงแรมที่ท่านเลือก ตามตารางราคา ร่วมรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (2)
02   ดำน้ำ เกาะ ราชา - เกาะเฮ (อาหารเช้า , กลางวัน ,ค่ำ)อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
  08.00 น. ออกจากโรงแรม นำท่านสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง เพื่อเดินทางสู่เกาะราชา โดยเรือ Speed Boat
  09.00 น. เรือออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่ เกาะราชา ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเก็ต โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
  09.30 น. เรือนำท่านถึงเกาะราชา ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับหาดทรายขาว และ น้ำทะเลใส ของ หาดปาตก
  10.30 น. นำท่านสู่ หาดคอนแค ให้ท่านเพลิดเพลินกับการดำน้ำชมปะการัง และ ฝูงปลาสวยงาม มากมายจากนั้นนำท่านสู่ หาดทือ และ พาดำน้ำอีกรอบที่ หาดสยาม แหล่งชมปะการังที่งดงามอีกแห่งหนึ่งอาหารกลางวันบริการบนเกาะราชาใหญ่ (4)
  14.00 น. เรือนำท่านออกจากเกาะราชาใหญ่ มุ่งหน้าสู่ เกาะเฮ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำอีกรอบ
  15.30 น. เดินทางกลับภูเก็ต กลับที่พัก
  18.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาร (5)
03   ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (อาหารเช้า) เลือกซื้อทัวร์เพิ่ม หรือพักผ่อน เล่นน้ำชายหาด ตามอัธยาศัยอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (6) 13.00 น. เช็คเอาท์ และ ฝากกระเป๋าไว้ที่ เคาน์เตอร์รีเซฟชั่นรับจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบินภูเก็ต เพื่อกลับ กทม เที่ยวบิน FD 3008 (16.40 - 18.00 น.)หรือเที่ยวบิน FD 3032 (18.40 - 20.00 น.)

 

ราคาค่าบริการ ท่านละ ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน ราคารวมตั๋วเครื่องบิน พักต่อเพิ่ม / คน / คืน
โรงแรม ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี) ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี)  
Metropole Hotel (Phuket Town) * 4
เดินทาง ช่วง 01เมย.60 - 31 ตค.60 5,090 2,700 9,090 6,700 650
Days Inn Patong * 3
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 4,990 2,700 8,990 6,700 600
Patong Lodge * 3
เดินทาง ช่วง 01 มีค.60 - 31 ตค.60 4,990 2,700 8,990 6,700 600
Aspery Patong * 3
เดินทาง ช่วง 21 เมย.60 - 31 ตค.60 5,290 2,700 9,290 6,700 750
Amata Resort Patong * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,490 2,700 9,490 6,700 850
IBIS Patong *3
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,090 2,700 9,090 6,700 650
Patong Resort *4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,490 2,700 9,490 6,700 850
The Lunar Patong * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,690 2,700 9,690 6,700 950
Patong Paragon Resort * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,990 2,700 9,990 6,700 1,100
หาดกะรน & หาดกะตะ
Phuket Island View Resort (Karon Beach) * 3.5
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,390 2,700 9,390 6,700 800
Phuket Ocean Resort (Karon Beach) *3.5
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60   2,700 9,090 6,700 650
Sugar Marina Art * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,390 2,700 9,390 6,700 800
Woraburi Resort *4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,290 2,700 9,290 6,700 750
The Beach Height Resort *4 (Kata Beach)
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 4,900 2,700 8,990 6,700 600
IBIS Kata Beach *3
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,090 2,700 9,090 6,700 650
Sugar Marina Fasion * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,490 2,700 9,490 6,700 850
Sugar Palm Grand Hillside (Kata Beach) * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,390 2,700 9,390 6,700 800

**** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง ****

***** ซื้อเพิ่มภูเก็ตแฟนตาซีพร้อมอาหารค่ำ เพียง 1,300 บาท จากราคาตามตาราง *****

ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับกทม-ภูเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเซีย พร้อมภาษีสนามบิน (ไม่รวมค่าโหลดกระเป๋า @ 600 บ./นน.ไม่เกิน 15 กก.)

2.ค่าห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรม ที่ท่านเลือก ตามตารางราคา

3.ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต พร้อม อาหารเที่ยง ที่ภัตตาคาร 

4.ทัวร์เกาะราชาและเกาะเฮ โดยเรือSpeed Boat พร้อมอาหารเที่ยง และอุปกรณ์ ดำผิวน้ำ

5.อาหารตามรายการ รวมทั้งหมด 6 มื้อ

6.รถ รับ - ส่งระหว่างสนามบินภูเก็ต - โรงแรม พร้อมมัคคุเทศก์ ตลอดการเดินทาง

7.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท

การชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม คุณ วิชัย เรืองจารุวัฒนา

ธ. กรุงเทพฯ สาขาย่อยโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8