SS11 :รายการ 3 วัน 2 คืน เที่ยวกระบี่ - ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ - เกาะปอดะ


เดินทางกับสายการบินไทยแอร์ เอเซีย พักโรงแรมใกล้หาด อาหาร 3 มื้อ

ผู้ใหญ่ เพียง 4,100 บาท (ถ้า รวมตั๋วเครื่องบินพิเศษเพียง 8,100 บาท)

รายการ 3 วัน 2 คืน เที่ยวกระบี่ - ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ - เกาะปอดะ

วัน เวลา สถานที่
01 07.00-07.30 น. เช็คอินสนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบิน ไทยแอร์เอเซีย เพื่อเดินทางสู่ จ.กระบี่
  08.55 น. เดินทางสู่กระบี่ เที่ยวบิน FD 3229 ออกเดินทางเวลา 08.55 น.
  10.20 น. เดินทางถึงกระบี่ พบตัวแทนบริษัท ฯ ที่จะรอให้การต้อนรับ พาเที่ยวชมเมืองกระบี่ แวะถ่ายรูปกับเขาขนาบน้ำ และ ลานปูดำ นำเข้าที่พัก ณ โรงแรมตาม ที่ท่านเลือก
02   ทัวร์ 4 เกาะ - ทะเลแหวก (เกาะ ปอดะ,เกาะไก่, เกาะทับ (อาหารเช้า , กลางวัน )
    อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (1)
  08:30 น. นำท่องทะเล กระบี่ โดยเรือ Speed Boat ชม เกาะไก่ , เกาะทับ , เล่นน้ำชมปะการัง ที่ เกาะปอดะ
    อาหารกลางวัน แบบ ปิกนิค บน เกาะ ปอดะ (2)ชมความมหัศจรรย์ ของ ท้องทะเล ที่ ทะเลแหวก เมื่อ น้ำทะเล แยกตัว เห็นเป็น แนว หาดทราย อยู่ ตรงกลาง สามารถ เดินเล่นได้ กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
03   กระบี่ - กรุงเทพฯ (อาหารเช้า)
    อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
    เช็คเอาท์ จากโรงแรม เพื่อเดินทางสู่สนามบินกระบี่ เพื่อกลับ กทม เที่ยวบิน FD 3228
ออกเดินทางเวลา 16.20 ถึงสนามบินดอนเมือง เวลา 17.40 น.หรือ เที่ยวบิน FD 3222 
ออกเดินทางเวลา 19.00 น.ถึงดอนเมืองเวลา 20.30 น.
  13.00 น.  

 

ราคาค่าบริการ ท่านละ ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน ราคารวมตั๋วเครื่องบิน พักต่อเพิ่ม / คน / คืน
โรงแรม ผู้ใหญ่ เด็ก (3 - 10 ปี) ผู้ใหญ่ เด็ก (3 - 10 ปี)  
กระบี่ มาริไทม์ (ตัวเมืองกระบี่) 4,700 3,500 8,700 7,500 1,550
Marina Express (อ่าวนาง) *3 4,100 3,000 8,100 7,000 1,200
อ่าวนางซันเซ็ท *3 4,100 3,000 8,100 7,000 1,200
ศรีสุขสันต์ (อ่าวนาง) *3 4,100 3,000 8,100 7,000 1,200
บุรีธารา (อ่าวนาง) *3 4,900 3,600 8,900 7,600 1,450
Red Ginger Resort (อ่าวนาง) *4 5,900 4,400 9,900 8,400 1,850
อ่าวนาง ปริ้นวิลล์ รีสอร์ท *4 5,900 4,400 9,900 8,400 1,850
อ่าวนางคลิฟบีช รีสอร์ท *4 5,900 4,500 10,100 8,500 2,350
ปกาสัย รีสอร์ท (อ่าวนาง) *4 6,100 4,500 10,100 8,500 2,350
ดีวาน่า พลาซ่า (อ่าวนาง) *4 6,100 4,500 10,100 8,500 2,350
เซนทาร่า อันดาเทวี (อ่าวนาง) *4 6,100 4,500 10,100 8,500 2,350
อ่าวนางวิลล่า * 4 6,100 4,500 10,100 8,500 2,350
บียอนด์ รีสอร์ท (หาดคลองม่วง)*5 7,100 5,300 11,100 9,300 2,400
ดุสิตธานี (หาดคลองม่วง) *5 9,100 6,800 13,100 10,800 3,400
*** ชาวต่างชาติเพิ่มค่า ธรรมเนียมเข้าอุทยาน ท่านละ 400 บาท ****
**** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง
**** ราคาดังกล่าว ใช้เริ่ม เดินทาง ตั้งแต่ 01 พย.59 ถึง 30 เมย. 60 นี้
**** ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถใช้เดินทางในช่วง 20 ธค.59 - 15มค.60
รายการทัวร์ กระบี่ เลือกซื้อ 1 วัน
KB 01  ทัวร์ท่องทะเลกระบี่ 4 เกาะ  ชมทะเลแหวก โดยเรือ Speed Boat
08.00 น. รับจากโรงแรม เดินทางสู่ท่าเรือ หาดนพรัตน์ธารา เพื่อน าท่านลงเรือ Speed boat
09.00 น. เรือออกเดินทาง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมทะเลแหวก Unseen Thailand 
สันทรายที่ทอดยาวเชื่อมต่อระหว่าง เกาะทับและเกาะไก่ แล้วนำท่านดำน้ำชมปะการังและฝูงปลาหลากสีสัน
12.00 น. พักผ่อนบนเกาะปอดะ  รับประทานอาหารกลางวันแบบ ปิคนิค   หลังอาหารเดินทางสู่หาดไร่เลย์
ชมถ้ำพระนางและการปีนผาที่อ่าวไร่เลย์ ชมธรรมชาติและบรรยากาศ ที่สวยงามและสนุกสนานกับการเล่นน้ำ
14.00 น. นำท่านเดินทางกลับ
14.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ หาดนพรัตน์ นำส่งที่พัก 
ราคารวม ค่ารถ รับ - ส่งจากที่พัก , เสื้อชูชีพ ,หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจ อาหารกลางวัน + ผลไม้ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ,ค่าประกันภัย ,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
  ราคา  ผู้ใหญ่  ท่าน ละ   750   บาท ,  เด็ก    400   บาท 
KB 02ทัวร์หมู่เกาะห้อง - ท่องทะเลใน โดยเรือเร็ว
08.00 น. รับจากโรงแรม เดินทางสู่ท่าเรือ หาดนพรัตน์ธารา เพื่อนำท่านลงเรือ Speed boat
09.00 น. ออกเดินทางสู่ หมู่เกาะห้อง หมู่เกาะที่สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยเกาะแก่งต่างๆ มากมายดั่งสมญานาม ป่าเกาะแห่งอันดามัน ชมทะเลใน( Lagoon) ที่สวยงาม เดินเล่นหาดทรายที่ขาวสะอาด ดำน้ำชมปะการังหลากสีสัน และฝูงปลามากมาย พักผ่อนบนเกาะเบี้ย เกาะเหลาดาลิง รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค
15.00 น. เดินทางกลับ ถึงท่าเรือแล้ว นำท่านส่งที่พัก
ราคารวม ค่ารถ รับ - ส่งจากที่พัก , เสื้อชูชีพ ,หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจ อาหารกลางวัน + ผลไม้ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ,ค่าประกันภัย ,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
  ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,200 บาท , เด็ก 900 บาท
KB 03ทัวร์หมู่เกาะพีพี - อ่าวมาหยา
08.00 น. รับจากโรงแรม เดินทางสู่ท่าเรือ หาดนพรัตน์ธารา เพื่อนำท่านลงเรือ Speed boat
09.00 น. เรือออกเดินทางสู่ หมู่เกาะพีพี ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ถึงอ่าวมาหยา ที่มีชื่อเสียงดังทั่วโลก เล่นน้ำ ชมปะการัง สวยงาม แล้วนำชมทะเลใน ที่อ่าวปิเละ เล่นน้ำดูปะการัง ที่งดงามมากมายที่อ่าวโล๊ะซามะ พักผ่อนเล่นน้ำบนเกาะไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของหมู่เกาะพีพี ดังสมญานาม "ดงปะการังแสนไร่" รับประทานอาหารกลางวันแบบเซทเมนู หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 น. นำท่านเดินทางกลับ
15.45 น. ถึงท่าเรือ นำส่งที่พัก
ราคารวม ค่ารถ รับ-ส่ง, อาหารกลางวันแบบเซทเมนู , น้ำดื่ม มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ,ค่าประกันภัย ,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
  ราคา ผู้ใหญ่ ท่าน ละ 1,500 บาท , เด็ก 1,000 บาท
KB 04ทัวร์พายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน (ครึ่งวัน ) ( 09.00-12.00 หรือ 12.00-15.00 )
  เดินทางสู่อ่าวท่าเลน เปลี่ยนการเดินทาง เป็นเรือคายัค ปลอดภัยด้วยเสื ้อชูชีพ ซึ่งเป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่และเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัสธรรมชาติ สองข้างทาง ชมแนวป่ าโกงกางที่สมบูรณ์และงดงามมาก สัมผัสช่องแคบแคนย่อน ช่องหน้าผาหินที่เป็นแนวยาวงดงาม ด้วยหินงอกหินย้อยชมลากูนที่ถูกซุกซ่อนไว้ในกลางป่ าโกงกาง
ราคารวม ค่ารถ รับ-ส่งโรงแรม ,เรือคายัค , อาหารกลางวันแบบปิคนิค , น้ำดื่ม , มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ,ค่าประกันภัย ,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
  ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 750 บาท , เด็ก 400 บาท
KB 05ทัวร์ธารน้ำตกร้อน - เดินป่าสระมรกต ( 09.00 - 16.00 น.)
  สัมผัสกิจกรรมเดินป่า ศึกษาธรรมชาติของป่าพรุ เขานอจู้จี้ ป่าพรุที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทย เยือนถิ่นนกแต้วแร้วท้องดำ พักผ่อนกับการแช่ธารน้ำตกร้อน สปาแห่งธรรมชาติ สนุกสนานกับการว่ายน้ำที่สระมรกต สระน้ำที่ซุกตัวอยู่กลางป่าใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ อาหารกลางวันแบบปิคนิค
ราคารวม ค่ารถ รับ-ส่ง โรงแรม , อาหารกลางวันแบบปิคนิค , น้ำดื่ม , มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ,ค่าประกันภัย ,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
  ราคา ผู้ใหญ่ ท่าน ละ 750 บาท , เด็ก 400 บาท
*** ชาวต่างชาติเพิ่มค่า ธรรมเนียมเข้าอุทยาน ท่านละ 400 บาท ****

ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กทม-กระบี่ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเซีย พร้อมภาษีสนามบิน

2.ค่าห้องพัก 2 คืน ณ โรงแรม ที่ท่านเลือก ตามตารางด้านบน

3.ทัวร์ทะเลกระบี่ โดยเรือ Speed Boat พร้อมอาหารเที่ยง และอุปกรณ์ ดำผิวน้ำ อาทิ หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ

4.อาหารตามรายการ รวมทั้งหมด 3 มื้อ

5.รถ รับ - ส่งระหว่างสนามบินกระบี่ - โรงแรม

6.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท

การชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม คุณ วิชัย เรืองจารุวัฒนา

ธ. กรุงเทพฯ สาขาย่อยโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8