SS11 :รายการ 3 วัน 2 คืน เที่ยวกระบี่ - ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ - เกาะปอดะ


เดินทางกับสายการบิน แอร์ เอเซีย พักโรงแรมใกล้หาด อาหาร 3 มื้อ

ผู้ใหญ่ เพียง 4,090 บาท (ถ้า รวมตั๋วเครื่องบินพิเศษเพียง 8,090 บาท)

รายการ 3 วัน 2 คืน เที่ยวกระบี่ - ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ - เกาะปอดะ

วัน เวลา สถานที่
01 07.00-07.30 น. เช็คอินสนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบิน ไทยแอร์เอเซีย เพื่อเดินทางสู่ จ.กระบี่
  08.55 น. เดินทางสู่กระบี่ เที่ยวบิน FD 3229 ออกเดินทางเวลา 08.55 น.
  10.20 น. เดินทางถึงกระบี่ พบตัวแทนบริษัท ฯ ที่จะรอให้การต้อนรับ พาเที่ยวชมเมืองกระบี่ แวะถ่ายรูปกับเขาขนาบน้ำ และ ลานปูดำ นำเข้าที่พัก ณ โรงแรมตาม ที่ท่านเลือก
02   ทัวร์ 4 เกาะ - ทะเลแหวก (เกาะ ปอดะ,เกาะไก่, เกาะทับ (อาหารเช้า , กลางวัน )
    อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (1)
  08:30 น. นำท่องทะเล กระบี่ โดยเรือ Speed Boat ชม เกาะไก่ , เกาะทับ , เล่นน้ำชมปะการัง ที่ เกาะปอดะ
    อาหารกลางวัน แบบ ปิกนิค บน เกาะ ปอดะ (2)ชมความมหัศจรรย์ ของ ท้องทะเล ที่ ทะเลแหวก เมื่อ น้ำทะเล แยกตัว เห็นเป็น แนว หาดทราย อยู่ ตรงกลาง สามารถ เดินเล่นได้ กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
03   กระบี่ - กรุงเทพฯ (อาหารเช้า)
    อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
  13.00 น. เช็คเอาท์ จากโรงแรม เพื่อเดินทางสู่สนามบินกระบี่ เพื่อกลับ กทม เที่ยวบิน FD 3228
ออกเดินทางเวลา 16.20 ถึงสนามบินดอนเมือง เวลา 17.40 น.หรือ เที่ยวบิน FD 3222 
ออกเดินทางเวลา 19.00 น.ถึงดอนเมืองเวลา 20.30 น.
     

 

ราคาค่าบริการ ท่านละ ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน ราคารวมตั๋วเครื่องบิน พักต่อเพิ่ม /
โรงแรม ผู้ใหญ่ เด็ก (3 - 10 ปี) ผู้ใหญ่ เด็ก (3 - 10 ปี) คน / คืน
ศรีสวารา 3,090 2,275 7,090 6,275 750
อ่าวนางซันเซ็ท *3 4,090 2,950 8,090 6,950 1,250
ศรีสุขสันต์ (อ่าวนาง) *3 4,090 2,950 8,090 6,950 1,250
Marina Express (อ่าวนาง) *3 4,690 3,390 8,690 7,390 1,650
บุรีธารา (อ่าวนาง) *3 4,690 3,390 8,690 7,390 1,650
อ่าวนาง ปริ้นวิลล์ รีสอร์ท *4 5,090 3,790 9,090 7,790 1,800
Red Ginger Resort (อ่าวนาง) *4 5,090 3,790 9,090 7,790 1,800
ดีวาน่า พลาซ่า (อ่าวนาง) *4 6,090 4,550 10,090 8,550 2,150
ปกาสัย รีสอร์ท (อ่าวนาง) *4 6,090 4,550 10,090 8,550 2,150
เซนทาร่า อันดาเทวี (อ่าวนาง) *4 6,090 4,550 10,090 8,550 2,150
อ่าวนางวิลล่า * 4 6,090 4,550 10,090 8,550 2,150
บียอนด์ รีสอร์ท (หาดคลองม่วง)*5 7,090 5,300 11,090 9,300 2,450
ดุสิตธานี (หาดคลองม่วง) *5 10,090 7,550 14,090 11,550 4,050
*** ชาวต่างชาติเพิ่มค่า ธรรมเนียมเข้าอุทยาน ท่านละ 400 บาท ****
**** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง
**** ราคาดังกล่าว ใช้เริ่ม เดินทาง ตั้งแต่ 01 พย.60 ถึง 30 เมย. 61 นี้
***ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถใช้เดินทางได้ ในระหว่างวันที่ 20 ธค.60 - 10 มค.61 ****
รายการทัวร์ กระบี่ เลือกซื้อ 1 วัน
KB 01 ทัวร์ท่องทะเลกระบี่ 4 เกาะ ชมทะเลแหวก โดยเรือ Speed Boat
08.00 น. รับจากโรงแรม เดินทางสู่ท่าเรือ หาดนพรัตน์ธารา เพื่อนำท่านลงเรือ Speed boat
09.00 น. เรือออกเดินทาง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมทะเลแหวก Unseen Thailand
สันทรายที่ทอดยาวเชื่อมต่อระหว่าง เกาะทับและเกาะไก่ แล้วนำท่านดำน้ำชมปะการังและฝูงปลาหลากสีสัน
12.00 น. พักผ่อนบนเกาะปอดะ รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค หลังอาหารเดินทางสู่หาดไร่เลย์
ชมถ้ำพระนางและการปีนผาที่อ่าวไร่เลย์ ชมธรรมชาติและบรรยากาศที่สวยงามและสนุกสนานกับการเล่นน้ำ
14.00 น. นำท่านเดินทางกลับ
14.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ หาดนพรัตน์ นำส่งที่พัก
ราคารวม ค่ารถ รับ - ส่งจากที่พัก , เสื้อชูชีพ ,หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจ
อาหารกลางวัน + ผลไม้
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ,ค่าประกันภัย ,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 750 บาท , เด็ก 400 บาท
KB 02 ทัวร์หมู่เกาะห้อง - ท่องทะเลใน โดยเรือ Speed Boat
08.00 น. รับจากโรงแรม เดินทางสู่ท่าเรือ หาดนพรัตน์ธารา เพื่อนำท่านลงเรือ Speed boat
09.00 น. ออกเดินทางสู่ หมู่เกาะห้อง หมู่เกาะที่สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยเกาะแก่งต่างๆ มากมายดั่งสมญานาม
ป่าเกาะแห่งอันดามัน ชมทะเลใน( Lagoon) ที่สวยงาม เดินเล่นหาดทรายที่ขาวสะอาด
ดำน้ำชมปะการังหลากสีสัน และฝูงปลามากมาย พักผ่อนบนเกาะเบี้ย เกาะเหลาดาลิง
รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค
15.00 น. เดินทางกลับ ถึงท่าเรือแล้ว นำท่านส่งที่พัก
ราคารวม ค่ารถ รับ - ส่งจากที่พัก , เสื้อชูชีพ ,หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจ
อาหารกลางวัน + ผลไม้
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ,ค่าประกันภัย ,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,200 บาท , เด็ก 900 บาท
KB 03 ทัวร์หมู่เกาะพีพี - อ่าวมาหยา
08.00 น. รับจากโรงแรม เดินทางสู่ท่าเรือ หาดนพรัตน์ธารา เพื่อนำท่านลงเรือ Speed boat
09.00 น. เรือออกเดินทางสู่ หมู่เกาะพีพี ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ถึงอ่าวมาหยา ที่มีชื่อเสียงดังทั่วโลก
เล่นน้ำ ชมปะการัง สวยงาม แล้วนำชมทะเลใน ที่อ่าวปิเละ เล่นน้ำดูปะการัง ที่งดงามมากมายที่อ่าวโล๊ะซามะ
พักผ่อนเล่นน้ำบนเกาะไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของหมู่เกาะพีพี ดังสมญานาม "ดงปะการังแสนไร่"
รับประทานอาหารกลางวันแบบเซทเมนู หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 น. นำท่านเดินทางกลับ15.45 น.ถึงท่าเรือ นำส่งที่พัก
ราคารวม ค่ารถ รับ-ส่ง, อาหารกลางวันแบบเซทเมนู , น้ำดื่ม
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ,ค่าประกันภัย ,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,500 บาท , เด็ก 1,000 บาท
KB 04 ทัวร์พายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน (ครึ่งวัน )( 09.00-12.00 หรือ 12.00-15.00 )
เดินทางสู่อ่าวท่าเลน เปลี่ยนการเดินทางเป็นเรือคายัค ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ ซึ่งเป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่
และเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัสธรรมชาติสองข้างทาง ชมแนวป่าโกงกางที่สมบูรณ์และ
งดงามมาก สัมผัสช่องแคบแคนย่อน ช่องหน้าผาหินที่เป็นแนวยาวงดงามด้วยหินงอกหินย้อย
ชมลากูนที่ถูกซุกซ่อนไว้ในกลางป่าโกงกาง
ราคารวม ค่ารถ รับ-ส่งโรงแรม ,เรือคายัค , อาหารกลางวันแบบปิคนิค , น้ำดื่ม
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ,ค่าประกันภัย ,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 750 บาท , เด็ก 400 บาท
KB 05 ทัวร์ธารน้ำตกร้อน - เดินป่าสระมรกต( 09.00 - 16.00 น.)
สัมผัสกิจกรรมเดินป่า ศึกษาธรรมชาติของป่าพรุ เขานอจู้จี้ ป่าพรุที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทย
เยือนถิ่นนกแต้วแร้วท้องดำ พักผ่อนกับการแช่ธารน้ำตกร้อน สปาแห่งธรรมชาติ สนุกสนานกับการว่ายน้ำที่
สระมรกต สระน้ำที่ซุกตัวอยู่กลางป่าใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์
อาหารกลางวันแบบปิคนิค
ราคารวม ค่ารถ รับ-ส่ง โรงแรม , อาหารกลางวันแบบปิคนิค , น้ำดื่ม
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ,ค่าประกันภัย ,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 750 บาท , เด็ก 400 บาท
KB 01 ทัวร์ท่องทะเลกระบี่ 4 เกาะ ชมทะเลแหวก ,พระอาทิตย์ตกน้ำ โดยเรือ ยอท์ซ Catamaran หรู
(14.00 - 19.00 น.)
ทัวร์ทะเลกระบี่ 4 เกาะ โดยเรือหรู ชมความงามของปากแม่น้ำกระบี่ ล่องเรือชมทิวทัศน์เกาะปอดะ
เกาะไก่ , เกาะหม้อ , เกาะทับ ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามพระอาทิตย์อัสดง
อาหารเย็น แบบ BBQ พร้อมของว่างบนเรือ
ราคารวม ค่ารถ รับ-ส่ง โรงแรม , อาหารเย็นแบบ BBQ , น้ำดื่ม
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ,ค่าประกันภัย ,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,500 บาท , เด็ก 750 บาท

ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กทม-กระบี่ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเซีย พร้อมภาษีสนามบิน

2.ค่าห้องพัก 2 คืน ณ โรงแรม ที่ท่านเลือก ตามตารางด้านบน

3.ทัวร์ทะเลกระบี่ โดยเรือ Speed Boat พร้อมอาหารเที่ยง และอุปกรณ์ ดำผิวน้ำ อาทิ หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ

4.อาหารตามรายการ รวมทั้งหมด 3 มื้อ

5.รถ รับ - ส่งระหว่างสนามบินกระบี่ - โรงแรม

6.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท

การชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม คุณ วิชัย เรืองจารุวัฒนา

ธ. กรุงเทพฯ สาขาย่อยโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8