แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน ทัวร์รอบเกาะสมุย - ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน- รถรับส่ง

ราคาพิเศษ ท่านละ 5,890 บาท พัก โรงแรม ติดทะเล พร้อมสระว่ายน้ำ

วัน เวลา สถานที่
01   รถรับท่านที่ท่าเรือหรือสนามบินเกาะสมุย นำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆรอบเกาะสมุย สักการะพระใหญ่เกาะฟานเพื่อเป็นศิริมงคล หลังจากนั้นพาท่านชมแท่งหินที่ธรรมชาติสร้างไว้อย่างพิสดาร หินตา - หินยาย และชมวิวหาดละไม เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นชมน้ำตกหน้าเมืองแหล่งน้ำจืดซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเกาะสมุยท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์ หลังจากนั้นนำท่านสักการะหลวงพ่อแดง หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ศพท่านไม่เน่าไม่เปื่อยที่วัดคุณาราม สมควรแก่เวลานำท่านเข้าเช็ดอินโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย ( พักค้างคืน ณ โรงแรม Al’s Resort ติดหาดเฉวง)
02   ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน
  06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  07.15 น. รถรับท่านที่โรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือบางรักษ์
  08.00 น.  รับตั๋วและอุปกรณ์ รับประทานอาหารว่างตอนเช้า
  08.30 น. เรือสปีดออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะเต่า
  10.00 น. ถึงท่าเรือเกาะเต่า ดำน้ำดูปะการังที่อ่าวม่วง-เกาะเต่า อ่าวที่ปะการังสวยที่สุดที่เกาะเต่า
  12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่เกาะเต่า
  13.00 น. เดินทางสู่เกาะนางยวน ลงดำน้ำดูปะการังหรือปีนเขาดูจุดมวิวที่เกาะนางยวน
  15.00 น. เดินทางออกจากเกาะนางยวนกลับเกาะสมุยพร้อมความประทับใจ
  16.00 น ถึงท่าเทียบเรือบางรักษ์ ส่งท่านกลับที่พัก ถึงโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
03   พักผ่อนสบายๆ - เดินทางกลับ
  07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

    เตรียมตัวเช็ดเอ๊าท์ รถรับท่านที่โรงแรมส่งที่ท่าเรือหรือสนามบินเกาะสมุยเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
  ราคานี้รวม ราคานี้ไม่รวม
  * โรงแรม  2 คืน + อาหารเช้า ( พักห้องละ 2 ท่าน ) * ค่าใช้จ่ายส่วนตัว มินิบาร์และอื่นๆ 
  * รถรับส่งตามโปรแกรม  * ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
  * ทัวร์รอบเกาะสมุย  * ค่าขึ้นเกาะนางยวน สำหรับต่างชาติ   เพิ่ม 100 บาท/ท่าน 
  * ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน + อาหารเที่ยง + อาหารว่าง  * ยกเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ และ สงกรานต์
  * ค่าประกันภัยทางทะเล  
  * ค่าขึ้นเกาะนางยวน  

พัก Al’s Resort  ราคาท่านละ   5,890  บาท   เด็ก 2-10 ปี   3,500  บาท
ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2561
***เดินทางระหว่าง 21 ธค.60 – 10 มค.61  จ่ายเพิ่มคนละ  500 บาท***


การชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม คุณ วิชัย เรืองจารุวัฒนา

ธ. กรุงเทพฯ สาขาย่อยโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8


แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน ทัวร์รอบเกาะสมุย - ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน - รถรับส่ง


ราคาพิเศษ ท่านละ 5,490 บาท พัก โรงแรม ติดทะเล พร้อมสระว่ายน้ำ

วัน เวลา สถานที่
01   รถรับท่านที่ท่าเรือหรือสนามบินเกาะสมุย นำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆรอบเกาะสมุย สักการะพระใหญ่เกาะฟานเพื่อเป็นศิริมงคล หลังจากนั้นพาท่านชมแท่งหินที่ธรรมชาติสร้างไว้อย่างพิสดาร หินตา - หินยาย และชมวิวหาดละไม เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย หลังจากนั้น นำท่านสักการะหลวงพ่อแดง หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ศพท่านไม่เน่าไม่เปื่อยที่วัดคุณาราม สมควรแก่เวลานำท่านเข้าเช็ดอินโรงแรม Al’s Resort ติดหาดเฉวงวันที่สองของการเดินทาง
02   ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน
  06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  07:45  น. รถรับท่านที่โรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือหน้าทอน
  08.30 น. เรือสมุยไอซ์แลนด์ออกเดินทางจากท่าเรือหน้าทอน สู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง มีบริการ ชา กาแฟ ครัวซอง กล้วยหอม น้ำอัดลม ตลอดการเดินทาง
  10.00 น. เดินทางถึงเกาะแม่เกาะ ชมปิเล๊ะหรือทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ที่เกาะแม่เกาะทะเลสาบ น้ำเค็ม ซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาหินปูน จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการเล่นน้ำที่ชายหาด
  12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงแบบ Buffet บนเรือเป็นอาหารไทยพร้อมผลไม้
  13.00 น. เดินทางต่อไปยังเขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง "เกาะวัวตาหลับ" ซึ่งเป็นที่ทำการอุทยาน ที่จุดนี้ท่านสามารถ ขึ้นจุดชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ ท่านสามารถมองเห็นธรรมชาติอันงดงามของหมู่เกาะประมาณ 42 เกาะ เรียงรายอยู่บนพื้นผิวท้องทะเลสีคราม หรือชมหินงอกหินย้อยในถ้ำบัวโบก จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานเล่นน้ำ อาบแดด บทหาดทรายขาวบริสุทธิ์ หรือดำน้ำดูปะการังบริเวณชายหาด
  15.00 น. ถึงเวลาอำลาหมู่เกาะอ่างทองด้วยความประทับใจ ระหว่างทางมีบริการ ชา กาแฟ ครัวซอง น้ำอัดลม
  16.45 น.  ถึงท่าเทียบเรือหน้าทอน ส่งท่านกลับที่พัก ถึงโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
03   พักผ่อนสบายๆ - เดินทางกลับ
  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
    เตรียมตัวเช็ดเอ๊าท์ รถรับท่านที่โรงแรมส่งที่ท่าเรือหรือสนามบินเกาะสมุยเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
  ราคานี้รวม ราคานี้ไม่รวม
  * โรงแรม  2 คืน + อาหารเช้า ( พักห้องละ 2 ท่าน ) * ค่าใช้จ่ายส่วนตัว มินิบาร์และอื่นๆ 
  * รถรับส่งตามโปรแกรม  * ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
  * ทัวร์รอบเกาะสมุย  * ค่าขึ้นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง สำหรับต่างชาติ เพิ่ม 300 บาท/ท่าน
  * ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน + อาหารเที่ยง + อาหารว่าง * ยกเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ และ สงกรานต์
  * ค่าประกันภัยทางทะเล  
  * ค่าขึ้นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง  

พัก Al’s Resort  ราคาท่านละ 5,490  บาท  เด็ก 2-10 ปี ราคา  2,900  บาท
ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2561 จ่ายเพิ่มท่านละ 500 (21 ธค60-10มค61)    

 

การชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม คุณ วิชัย เรืองจารุวัฒนา

ธ. กรุงเทพฯ สาขาย่อยโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8

 โปรแกรมทัวร์ 1 วัน เกาะเต่า เกาะนางยวน

ราคาพิเศษ ท่านละ 1,800 บาท /ท่าน

เวลา สถานที่
07.30 น.   บริการรถรับจากที่พักสู่ท่าเรือบางรักษ์
08.00 น.   บริการอาหารว่าง ชา กาแฟ ขนมปัง
08.30 น.   ออกเดินทางจากท่าเรือด้วยเรือ Speed Boat มุ่งสู่เกาะเต่า สถานที่ดำน้ำอันขึ้นชื่อทั่วโลก
09.45 น.  

เดินทางถึงเกาะนางยวน สนุกกับการดำน้ำตื้นหรือปืนเขาขึ้นจุดชมวิว ( View Point ) เพื่อชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะเต่า เกาะนางยวน ที่แสนงดงาม

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวันบนแบบบุฟเฟ่ต์ที่เกาะเต่า
13.00 น.  

เรือออกเดินทางมายังอ่าวหินวง ซึ่งเป็นจุดดำน้ำที่มีฝูงปลาและปะการังอันสวยงาม ยังคงงดงามตามธรรมชาติ

15.00 น.   เรือออกเดินทางกลับ ตามเส้นทางรอบเกาะเต่าชมความงามของ อ่าวฉลาม จากนั้นออก  เดินทางกลับจากเกาะเต่ามุ่งหน้าสู่เกาะสมุย
16.30 น.   เรือเดินทางถึงเกาะสมุย รถตู้ปรับอากาศรับท่านส่ง กลับ ณ ที่พักโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
ราคาทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน            ผู้ใหญ่  1,800 บาท/ท่าน   
เด็กอายุ 4-10 ปี  1,350 บาท/ท่าน
ค่าขึ้นเกาะนางยวนชาวต่างชาติ            100 บาท/ท่าน

  ราคานี้รวม
  * รถรับ - ส่งจากโรงแรมที่พัก - ท่าเรือ    
  * อาหารกลางวันบนเกาะเต่า 
  * อุปกรณ์ดำผิวน้ำพร้อมชูชีพ 
  * ไกด์ตลอดการเดินทาง     
  * ค่าประกันภัยทางทะเล
  * อาหารเช้าที่ท่าเรือเกาะสมุย

การชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม คุณ วิชัย เรืองจารุวัฒนา

ธ. กรุงเทพฯ สาขาย่อยโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8

 

 โปรแกรมทัวร์ 1 วัน หมู่เกาะอ่างทองทะเลใน


ราคาพิเศษ ท่านละ 1,100 บาท /ท่าน

เวลา สถานที่
07.30 น.   รถตู้รับท่านจากที่พักสู่ท่าเรือหน้าทอน
08.30 น.  

เรือออกเดินทางไปยังหมู่เกาะอ่างทอง มีบริการอาหารเช้า
( ชา กาแฟ ขนมปัง กล้วยหอม )

10.00 น.  

เดินทางถึงเขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง เกาะวัวตาหลับ ซึ่งเป็นที่ทำการอุทยาน ที่จุดนี้ท่านสามารถขึ้นจุดชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ ท่าน
สามารถมองเห็นภาพธรรมชาติอันงดงามของมวลหมู่เกาะประมาณ 42 เกาะ เรียงรายอยู่บนพื้นทะเลสีคราม หรือชมหินงอกหินย้อยภายใน ถ้ำบัวโบก
จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำ อาบแดดบนหาดทราย หรือ ดำน้ำดูปะการังบริเวณแนวชายหาด

12.00 น.  

กลับมาที่เรือใหญ่ พักทานอาหารกลางวัน บนเรือ ( บุฟเฟ่ ) พร้อมผลไม้ น้ำดื่ม

12.30 น.   

รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ พร้อมผลไม้

13.30 น.  

ชมปิเล๊ะ หรือ ทะเลใน หุบเขาที่งดงามแห่งหนึ่งในประเทศที่ เกาะแม่เกาะ เป็นทะเลสาบน้ำเค็มซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาหินปูน จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำหรือดำน้ำดูปะการัง ท่านที่มีกิจกรรมพายเรือคยัค จะเริ่มพายคยัคชมความงามของแก่งหิน ลอดถ้ำ สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามของมวลหมู่เกาะอย่างใกล้ชิด จากนั้นก็เข้าชม ทะเลใน และสนุกสนานกับการว่ายน้ำ หรือ ดำน้ำดูปะการัง ตามอัธยาศัย ก่อนอำลาหมู่เกาะอ่างทอง

15.30 น.   ออกเดินทางกลับสู่เกาะสมุย บริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
17.15 น.   ถึงเกาะสมุย รถตู้รับส่งท่านสู่โรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
โปรแกรม A  ไม่รวมเรือคายัค       ผู้ใหญ่  1,100 บาท/ท่าน   
เด็กอายุ 4-10 ปี  500 บาท/ท่าน

โปรแกรม B  รวมเรือคายัค   ผู้ใหญ่  1,400 บาท/ท่าน  
เด็กอายุ 4-10 ปี  750 บาท/ท่าน

ต่างชาติเพิ่มค่าเข้าอุทยาน             300 บาท/ท่าน

  ราคานี้รวม    
  * ค่าเข้าชม  * ประกันอุบัติเหตุ    * รถตู้รับและส่งโรงแรทที่พัก
  * ไกค์ท้องถิ่น * อุปกรณ์ดำน้ำ * เสื้อชูชีพ
  * อาหารกลางวัน * อาหารว่างเช้า และ บ่าย * ผลไม้ และ น้ำดื่ม
  ***** สำหรับโปรแกรม B เพิ่ม อุปกรณ์ และเรือคายัด*****

 

การชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม คุณ วิชัย เรืองจารุวัฒนา

ธ. กรุงเทพฯ สาขาย่อยโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8