แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน ทัวร์รอบเกาะสมุย - ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน- รถรับส่ง

ราคาพิเศษ ท่านละ 5,490 บาท พัก โรงแรม ติดทะเล พร้อมสระว่ายน้ำ

วัน เวลา สถานที่
01   รถรับท่านที่ท่าเรือหรือสนามบินเกาะสมุย นำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆรอบเกาะสมุย สักการะพระใหญ่เกาะฟานเพื่อเป็นศิริมงคล หลังจากนั้นพาท่านชมแท่งหินที่ธรรมชาติสร้างไว้อย่างพิสดาร หินตา - หินยาย และชมวิวหาดละไม เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นชมน้ำตกหน้าเมืองแหล่งน้ำจืดซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเกาะสมุยท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์ หลังจากนั้นนำท่านสักการะหลวงพ่อแดง หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ศพท่านไม่เน่าไม่เปื่อยที่วัดคุณาราม สมควรแก่เวลานำท่านเข้าเช็ดอินโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย ( พักค้างคืน ณ โรงแรม Al's Resort ติดหาดเฉวง)
02   ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน
  06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  07.15 น. รถรับท่านที่โรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือบางรักษ์
  08.00 น.  รับตั๋วและอุปกรณ์ รับประทานอาหารว่างตอนเช้า
  10.00 น. ถึงท่าเรือเกาะเต่า ดำน้ำดูปะการังที่อ่าวม่วง-เกาะเต่า อ่าวที่ปะการังสวยที่สุดที่เกาะเต่า
  12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่เกาะเต่า
  13.00 น. เดินทางสู่เกาะนางยวน ลงดำน้ำดูปะการังหรือปีนเขาดูจุดมวิวที่เกาะนางยวน
  15.00 น. เดินทางออกจากเกาะนางยวนกลับเกาะสมุยพร้อมความประทับใจ
  16.00 น. ถึงท่าเทียบเรือบางรักษ์ ส่งท่านกลับที่พัก ถึงโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
03   พักผ่อนสบายๆ - เดินทางกลับ
  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
    เตรียมตัวเช็ดเอ๊าท์ รถรับท่านที่โรงแรมส่งที่ท่าเรือหรือสนามบินเกาะสมุยเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
  ราคานี้รวม ราคานี้ไม่รวม
  * โรงแรม  2 คืน + อาหารเช้า ( พักห้องละ 2 ท่าน ) * ค่าใช้จ่ายส่วนตัว มินิบาร์และอื่นๆ 
  * รถรับส่งตามโปรแกรม  * ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
  * ทัวร์รอบเกาะสมุย  * ค่าขึ้นเกาะนางยวน สำหรับต่างชาติ   เพิ่ม 100 บาท/ท่าน 
  * ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน + อาหารเที่ยง + อาหารว่าง  * ยกเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ และ สงกรานต์
  * ค่าประกันภัยทางทะเล  
  * ค่าขึ้นเกาะนางยวน  

พัก Al's Resort ราคาท่านละ 5,490 บาท เด็ก 2-10 ปี 4,200 บาท

ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2560***ยกเว้น 21 ธค.59 – 10 มค.60 ****


แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน ทัวร์รอบเกาะสมุย - ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน - รถรับส่ง


ราคาพิเศษ ท่านละ 4,790 บาท พัก โรงแรม ติดทะเล พร้อมสระว่ายน้ำ

วัน เวลา สถานที่
01   รถรับท่านที่ท่าเรือหรือสนามบินเกาะสมุย นำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆรอบเกาะสมุย สักการะพระใหญ่เกาะฟานเพื่อเป็นศิริมงคล หลังจากนั้นพาท่านชมแท่งหินที่ธรรมชาติสร้างไว้อย่างพิสดาร หินตา - หินยาย และชมวิวหาดละไม เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย หลังจากนั้น นำท่านสักการะหลวงพ่อแดง หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ศพท่านไม่เน่าไม่เปื่อยที่วัดคุณาราม สมควรแก่เวลานำท่านเข้าเช็ดอินโรงแรม Al's Resort ติดหาดเฉวง
02   ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน
  06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  07:45  น. รถรับท่านที่โรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือหน้าทอน
  08.30 น. เรือสมุยไอซ์แลนด์ออกเดินทางจากท่าเรือหน้าทอน สู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง มีบริการ ชา กาแฟ ครัวซอง กล้วยหอม น้ำอัดลม ตลอดการเดินทาง
  10.00 น. เดินทางถึงเกาะแม่เกาะ ชมปิเล๊ะหรือทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ที่เกาะแม่เกาะทะเลสาบ น้ำเค็ม ซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาหินปูน จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการเล่นน้ำที่ชายหาด
  12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงแบบ Buffet บนเรือเป็นอาหารไทยพร้อมผลไม้
  13.00 น. เดินทางต่อไปยังเขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง "เกาะวัวตาหลับ" ซึ่งเป็นที่ทำการอุทยาน ที่จุดนี้ท่านสามารถ ขึ้นจุดชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ ท่านสามารถมองเห็นธรรมชาติอันงดงามของหมู่เกาะประมาณ 42 เกาะ เรียงรายอยู่บนพื้นผิวท้องทะเลสีคราม หรือชมหินงอกหินย้อยในถ้ำบัวโบก จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานเล่นน้ำ อาบแดด บทหาดทรายขาวบริสุทธิ์ หรือดำน้ำดูปะการังบริเวณชายหาด
  15.00 น. ถึงเวลาอำลาหมู่เกาะอ่างทองด้วยความประทับใจ ระหว่างทางมีบริการ ชา กาแฟ ครัวซอง น้ำอัดลม
  16.45 น.  ถึงท่าเทียบเรือหน้าทอน ส่งท่านกลับที่พัก ถึงโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
03   พักผ่อนสบายๆ - เดินทางกลับ
  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
    เตรียมตัวเช็ดเอ๊าท์ รถรับท่านที่โรงแรมส่งที่ท่าเรือหรือสนามบินเกาะสมุยเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
  ราคานี้รวม ราคานี้ไม่รวม
  * โรงแรม  2 คืน + อาหารเช้า ( พักห้องละ 2 ท่าน ) * ค่าใช้จ่ายส่วนตัว มินิบาร์และอื่นๆ 
  * รถรับส่งตามโปรแกรม  * ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
  * ทัวร์รอบเกาะสมุย  * ค่าขึ้นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง สำหรับต่างชาติ เพิ่ม 300 บาท/ท่าน
  * ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน + อาหารเที่ยง + อาหารว่าง * ยกเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ และ สงกรานต์
  * ค่าประกันภัยทางทะเล  
  * ค่าขึ้นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง  

พัก Al's Resort ราคาท่านละ 4,790 บาท เด็ก 2-10 ปี ราคา 3,590 บาท

ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2560 ***ยกเว้น 21 ธค.59 – 10 มค.60 ****

ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กทม-กระบี่ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเซีย พร้อมภาษีสนามบิน

2.ค่าห้องพัก 2 คืน ณ โรงแรม ที่ท่านเลือก ตามตารางด้านบน

3.ทัวร์ทะเลกระบี่ โดยเรือ Speed Boat พร้อมอาหารเที่ยง และอุปกรณ์ ดำผิวน้ำ อาทิ หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ

4.อาหารตามรายการ รวมทั้งหมด 3 มื้อ

5.รถ รับ - ส่งระหว่างสนามบินกระบี่ - โรงแรม

6.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท

การชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม คุณ วิชัย เรืองจารุวัฒนา

ธ. กรุงเทพฯ สาขาย่อยโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8