SS 2.. "ครั้งเดียวเที่ยวคุ้ม 3 จังหวัด ภูเก็ต - กระบี่ - พังงา "


เดินทาง...สายการบินไทยแอร์เอเซีย พักโรงแรมใกล้หาด อาหาร 8 มื้อ

ผู้ใหญ่ เพียง 10,090 บาท, เด็ก 8,000 บาท (ไม่รวมตั๋วเหลือ6,290 บาท)

3 วัน 2 คืน ภูเก็ต - ทะเลกระบี่ - อ่าวพังงา

วัน เวลา สถานที่
01 07.00-07.30 น. เช็คอินสนามบินดอนเมือง ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย
  08.40 น. ออกเดินทางสู่ภูเก็ต เที่ยวบินFD 3039
  10.05 น.  เดินทางถึงภูเก็ตพบตัวแทนบริษัท ฯ รอให้การต้อนรับทัวร์รอบเกาะภูเก็ต -    (อาหารกลางวัน, ค่ำ)นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต โดยจะแวะนมัสการ พระผุด ที่วัดพระทอง ( Unseen Thailand)ผ่านชม อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์-ท้าวศรีสุนทร  2 วีรสตรีที่กอบกู้ภูเก็ตจากนั้นขึ้นจุดชมวิวตัวเมืองภูเก็ต ณ สวนสาธารณะ เขารัง   นำชมย่านเมืองเก่า ซึ่งคงรูปแบบ สถาปัตยกรรม"ชิโนโปรตุกีส"  นำชมอนุสาวรีย์เรือดูดแร่ลำแรกของไทย  ณ สะพานหิน  สถานตากอากาศของชาวเมืองภูเก็ต รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารอินซี  (1) ลิ้มรสอาหารมากกว่า 30 ชนิด จากนั้นเดินทางสู่วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม-หลวงพ่อช่วง  ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพเดินทางสู่หาดราไวย์ และ ขึ้นชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ แหลมพรหมเทพนำเข้าที่พัก ณ โรงแรมที่ท่านเลือก  ตามตารางราคารับประทานอาหารค่ำ  ทื่ ภัตตาคาร (2)
02   เที่ยวทะเลกระบี่-เกาะปอดะ-อ่าวถ้ำพระนาง-หาดไร่เลย์ - ทะเลแหวก (อาหารเช้า,กลางวัน,ค่ำ)อาหารเช้าที่โรงแรม (3)เดินทางสู่ท่าเรือ รัษฎา       08.30 น.เรือนำท่านสู่ จ.กระบี่ โดยเรือ Ao Nang Princess
  10.15 น. เรือนำท่านถึงหาดนพรัตน์ ธารา จ.กระบี่ เปลี่ยนเป็นเรือ Speed Boat เพื่อนำชมทัศนียภาพ อันงดงามของทะเลยามน้ำลด เห็นเป็นสันทรายเชื่อมระหว่างเกาะทับและเกาะไก่ อันเป็นที่มาของ "ทะเลแหวก" หนึ่งใน Unseen Thailand เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำ ที่ เกาะไก่ และ เกาะปอดะ
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ "อ่าวไร่เลย์" (4) ท่ามกลางหน้าผาสูงตระหง่านแหล่งกิจกรรมของนักปีนเขา หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ต่อจากนั้นเดินทางต่อไปยัง "อ่าวถ้ำพระนาง" ให้ท่านได้เล่นน้ำสัมผัสความใส สะอาดของผืนทราย บริการผลไม้และเครื่องดื่ม จากนั้นเดินทางกลับภูเก็ตเดินทางถึงท่าเรือ รัษฎา นำคณะเดินทางกลับที่พักรับประทานอาหารค่ำ ทื่ ภัตตาคารริมน้ำ (5)
  10:00 น. เรือจะนำท่านชมทัศนียภาพ รอบๆ อาทิ อ่าวมาหยา ซึ่งใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ ภาพยนตร์ ฮอลีวู๊ตเรื่อง"The Beach" อ่าวโล๊ะซามะ, อ่าวปิเล่ะห์ , ถ้ำไวกิ้ง หรือถ้ำพญานาค ซึ่งเป็นที่ที่นกนางแอ่นมาอาศัยทำรังอยู่เป็นจำนวนมาก เรือจะนำท่าน มาเพลิดเพลินกับการ ดำน้ำตื้น ชมปะการังและปลาสวยงาม ที่ บริเวณ อ่าวมาหยา
  12.00 น. เรือนำท่านขึ้นเกาะพี พี ดอน ซึ่งมีหาดทรายสวยงามและเหมาะแก่การเล่นน้ำ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมพีพี ปริ้นส์เซส (4) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เล่นน้ำต่อ ที่ หน้าหาด
03   ล่องอ่าวพังงา - เขาพิงกัน - ถ้ำลอด - เกาะปันหยี    ( อาหารเช้า , กลางวัน  )อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)  กรุณาเช็คเอาท์ กระเป๋า จากโรงแรมเลยเดินทางสู่จังหวัดพังงา เพื่อนำท่านล่องเรือชมความงามของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ซึ่งได้รับสมญานาม ว่า เป็น "กุ๊ยหลินน้อย"  อันเนื่องมาจากความงดงามของเกาะและภูเขารูปทรงต่างๆ เหมือนเช่นในประเทศจีนชม เขาหมาจู , เขาช้าง , ถ้ำลอด , ที่สวยงามด้วยหินงอก หินย้อย  ชมลายพระหัตถ์ บนเขาพิงกัน ถ่ายรูปกับเขาตาปู  ซึ่งเป็นฉากในภาพยนต์ James Bond  จนได้รับขนานนามว่า James Bond Islandจากนั้นนำขึ้นชมชุมชน ชาวไทยมุสลิม ที่ปลูกสร้างบ้านเรือน บนน้ำ ที่ เกาะปันหยี  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอันดามัน ซีฟู๊ต    (7)   ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ริมน้ำหลังอาหาร เชิญท่านเดินชมหมู่บ้านเกาะปันหยี ที่ สร้างบ้านเรือน อยู่กลางน้ำ เลือกซื้อของ ฝากอาทิ กะปิ , กุ้งแห้ง , อาหารทะเลตากแห้ง ฯลฯ  เดินทางสู่สนามบินภูเก็ต เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ เที่ยวบิน FD3010 เวลา 18.40 - 20.00 น.หรือเที่ยวบิน   
FD 3012  (21.30  -  22.55 น.)

 

ราคาค่าบริการ ท่านละ ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน ราคารวมตั๋วเครื่องบิน พักต่อเพิ่ม / คน / คืน
โรงแรม ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี) ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี)  
Metropole Hotel (Phuket Town) * 4
เดินทาง ช่วง 01เมย.60 - 31 ตค.60 6,390 4,000 10,390 8,000 650
Days Inn Patong * 3
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,290 4,000 10,290 8,000 600
Patong Lodge * 3
เดินทาง ช่วง 01 มีค.60 - 31 ตค.60 6,290 4,000 10,290 8,000 600
Aspery Patong * 3
เดินทาง ช่วง 21 เมย.60 - 31 ตค.60 6,590 4,000 10,590 8,000 750
Amata Resort Patong * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,790 4,000 10,790 8,000 850
IBIS Patong *3
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,390 4,000 10,390 8,000 650
Patong Resort *4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,790 4,000 10,790 8,000 850
The Lunar Patong * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,990 4,000 10,990 8,000 950
Patong Paragon Resort * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 7,290 4,000 11,290 8,000 1,100
หาดกะรน & หาดกะตะ
Phuket Island View Resort (Karon Beach) * 3.5
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,790 4,000 9,790 8,000 800
Phuket Ocean Resort (Karon Beach) *3.5
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,390 4,000 10,390 8,000 650
Sugar Marina Art * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,790 4,000 9,790 8,000 800
Woraburi Resort *4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,690 4,000 9,690 8,000 750
The Beach Height Resort *4 (Kata Beach)
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,290 4,000 10,290 8,000 600
IBIS Kata Beach *3
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,390 4,000 10,390 8,000 650
Sugar Marina Fasion * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,890 4,000 9,890 8,000 850
Sugar Palm Grand Hillside (Kata Beach) * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,790 4,000 9,790 8,000 800

**** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง ****

ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับกทม-ภูเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเซีย พร้อมภาษีสนามบิน (ไม่รวมค่าโหลดกระเป๋า @ 600 บ./นน.ไม่เกิน 15 กก.)

2.ค่าเรือ Speed Boat ไป- กลับและเรือนำเที่ยวตามโปรแกรม

3.ค่าห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรมตามตาราง

4.อาหารรวม 6 มื้อ

5.ซ้อฟดริ้ง และผลไม้

6.ค่าสน้อคเกิ้ลและชูชีพ

7.ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

8.ไกด์นำเที่ยวและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

***** ซื้อเพิ่มภูเก็ตแฟนตาซีพร้อมอาหารค่ำ เพียง 1,300 บาท จากราคาตามตาราง *****

การชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม คุณ วิชัย เรืองจารุวัฒนา

ธ. กรุงเทพฯ สาขาย่อยโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8