SS 2.. "ครั้งเดียวเที่ยวคุ้ม 3 จังหวัด ภูเก็ต - กระบี่ - พังงา "


เดินทาง...สายการบินไทยนกแอร์ พักโรงแรมใกล้หาด อาหาร 6 มื้อ

ผู้ใหญ่ เพียง 9,790 บาท, เด็ก 8,000 บาท (ไม่รวมตั๋วเหลือ 5,790 บาท)

3 วัน 2 คืน ภูเก็ต - ทะเลกระบี่ - อ่าวพังงา

วัน เวลา สถานที่
01 08.00-08.30 น. เช็คอินสนามบินดอนเมือง ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์
  09.30 น. ออกเดินทางสู่ภูเก็ต เที่ยวบิน DD 7502
  10.50 น. เดินทางถึงภูเก็ตพบตัวแทนบริษัท ฯ รอให้การต้อนรับ ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต - (อาหารกลางวัน, ค่ำ) นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต โดยจะแวะนมัสการ พระผุด ที่วัดพระทอง ( Unseen Thailand) ผ่านชม อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์-ท้าวศรีสุนทร 2 วีรสตรีที่กอบกู้ภูเก็ต จากนั้นขึ้นจุดชมวิวตัวเมืองภูเก็ต ณ สวนสาธารณะ เขารัง นำชมย่านเมืองเก่า ซึ่งคงรูปแบบ สถาปัตยกรรม "ชิโนโปรตุกีส" นำชมอนุสาวรีย์เรือดูดแร่ลำแรกของไทย ณ สะพานหิน สถานตากอากาศของชาวเมืองภูเก็ต รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารอินซี (1) ลิ้มรสอาหารมากกว่า 30 ชนิด จากนั้นเดินทางสู่วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม-หลวงพ่อช่วง ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพ เดินทางสู่หาดราไวย์ และ ขึ้นชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ แหลมพรหมเทพ นำเข้าที่พัก ณ โรงแรมที่ท่านเลือก ตามตารางราคา รับประทานอาหารค่ำ ทื่ ภัตตาคาร (2)
02   เที่ยวทะเลกระบี่-เกาะปอดะ-อ่าวถ้ำพระนาง-หาดไร่เลย์ - ทะเลแหวก (อาหารเช้า,กลางวัน) อาหารเช้าที่โรงแรม (3) เดินทางสู่ท่าเรือ รัษฎา
  08.30 น. เรือนำท่านสู่ จ.กระบี่ โดยเรือ Ao Nang Princess
  10.15 น. เรือนำท่านถึงหาดนพรัตน์ ธารา จ.กระบี่ เปลี่ยนเป็นเรือ Speed Boat เพื่อนำชมทัศนียภาพ อันงดงามของ ทะเลยามน้ำลด เห็นเป็นสันทรายเชื่อมระหว่างเกาะทับและเกาะไก่ อันเป็นที่มาของ "ทะเลแหวก" หนึ่งใน Unseen Thailand เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำ ที่ เกาะไก่ และ เกาะปอดะ
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ "อ่าวไร่เลย์" (4) ท่ามกลางหน้าผาสูงตระหง่านแหล่งกิจกรรมของนักปีนเขา หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ต่อจากนั้นเดินทางต่อไปยัง "อ่าวถ้ำพระนาง" ให้ท่านได้เล่นน้ำสัมผัส ความใส สะอาดของผืนทราย บริการผลไม้และเครื่องดื่ม จากนั้นเดินทางกลับภูเก็ต เดินทางถึงท่าเรือ รัษฎา นำคณะเดินทางกลับที่พัก อิสระ
03   ล่องอ่าวพังงา - เขาพิงกัน - ถ้ำลอด - เกาะปันหยี ( อาหารเช้า , กลางวัน ) อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (6) กรุณาเช็คเอาท์ กระเป๋า จากโรงแรมเลย เดินทางสู่จังหวัดพังงา เพื่อนำท่านล่องเรือชมความงามของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ซึ่งได้รับสมญานาม ว่า เป็น "กุ๊ยหลินน้อย" อันเนื่องมาจากความงดงามของเกาะและภูเขารูปทรงต่างๆ เหมือนเช่นในประเทศจีน ชม เขาหมาจู , เขาช้าง , ถ้ำลอด , ที่สวยงามด้วยหินงอก หินย้อย ชมลายพระหัตถ์ บนเขาพิงกัน ถ่ายรูปกับเขาตาปู ซึ่งเป็นฉากในภาพยนต์ James Bond จนได้รับขนานนามว่า James Bond Island จากนั้นนำขึ้นชมชุมชน ชาวไทยมุสลิม ที่ปลูกสร้างบ้านเรือน บนน้ำ ที่ เกาะปันหยี รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอันดามัน ซีฟู๊ต (7) ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ริมน้ำ หลังอาหาร เชิญท่านเดินชมหมู่บ้านเกาะปันหยี ที่ สร้างบ้านเรือน อยู่กลางน้ำ เลือกซื้อของ ฝาก อาทิ กะปิ , กุ้งแห้ง , อาหารทะเลตากแห้ง ฯลฯ เดินทางสู่สนามบินภูเก็ต เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ เที่ยวบิน DD 7525 เวลา 22.45 - 00.05 น.
ราคาค่าบริการ ท่านละ ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน ราคารวมตั๋วเครื่องบิน พักต่อเพิ่ม /
โรงแรม ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี) ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี) คน / คืน
Metropole Hotel (Phuket Town) * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 21 ธค.62 5,890 4,000 9,890 8,000 700
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 22 ธค.62 - 05 มค.63 และ 25 - 29 มค.63 คืนละ 800 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 พค.62 - 31 ตค.63 6,090 4,000 10,090 8,000 800
Bhukitta Hotel & Spa
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 20 ธค.62 5,990 4,000 9,990 8,000 750
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 23 ธค.62 - 05 มค.63 และ 21 - 31 มค. 63 คืนละ 300 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,790 4,000 9,790 8,000 650
Patong Lodge * 3 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 28 ธค.62 5,890 4,000 9,890 8,000 700
เดินทาง ช่วง 29 ธค.62 - 02 มค.63 7,290 4,000 11,290 8,000 1,400
กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธค.62 ผู้ใหญ่ 2,600 บาท เด็ก 1,300 บาท
เดินทาง ช่วง 03 มค.63 - 28 กพ.63 6,290 4,000 10,290 8,000 900
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 28 มีค.63 5,890 4,000 9,890 8,000 700
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,790 4,000 9,790 8,000 600
The Royal Palm Beach Front Patong * 3 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 6,490 4,000 10,490 8,000 1,000
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 15 มค.63 7,690 4,000 11,690 8,000 1,600
เดินทาง ช่วง 16 มค.63 - 28 กพ .63 7,090 4,000 11,090 8,000 1,300
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 30 เมย .63 6,490 4,000 10,490 8,000 1,000
เดินทาง ช่วง 01 พค.63 - 31 ตค.63 6,090 4,000 10,090 8,000 800
APK Resort & SPA Patong * 4 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 19 ธค.62 6,490 4,000 10,490 8,000 1,000
เดินทาง ช่วง 20 ธค.62 - 15 มค.63 7,090 4,000 11,090 8,000 1,300
เดินทาง ช่วง 16 มค.63 - 31 มีค .63 6,490 4,000 10,490 8,000 1,000
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 ตค.63 5,990 4,000 9,990 8,000 750
Patong Resort *4 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 28 กพ.63 6,590 4,000 10,590 8,000 1,050
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 21 ธค.61 - 15 มค.62 คืนละ 700 บาทต่อห้อง***
***จ่ายเพิ่ม คืนวันที่ 31 ธค.62 คืนละ 1,500 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 ตค.63 6,290 4,000 10,290 8,000 900
The Charm Resort Patong * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 7,290 4,000 11,290 8,000 1,400
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 05 มค.63 9,690 4,000 13,690 8,000 2,600
เดินทาง ช่วง 06 มค.63 - 31 มีค .63 7,490 4,000 11,490 8,000 1,500
เดินทาง ช่วง 20 มค.63 - 30 มค .63 9,690 4,000 13,690 8,000 2,600
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 6,490 4,000 10,490 8,000 1,000
Patong Paragon Resort * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 20 ธค.62 6,890 4,000 10,890 8,000 1,200
เดินทาง ช่วง 21 ธค.62 - 05 มค.63 9,790 4,000 13,790 8,000 2,650
กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธค.62 ผู้ใหญ่ 3,500 บาท เด็ก 1,750 บาท
เดินทาง ช่วง 06 มค.63 - 28 กพ.63 8,290 4,000 12,290 8,000 1,900
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 ตค.63 6,890 4,000 10,890 8,000 1,200
หาดกะรน & หาดกะตะ
Phuket Island View Resort (Karon Beach) * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 24 ธค.62 6,690 4,000 10,690 8,000 1,100
เดินทาง ช่วง 25 ธค.62 - 05 มค.63 8,090 4,000 12,090 8,000 1,800
เดินทาง ช่วง 06 มค.63 - 21 มค.63 6,990 4,000 10,990 8,000 1,250
เดินทาง ช่วง 22 มค.63 - 31 มค.63 8,090 4,000 12,090 8,000 1,800
เดินทาง ช่วง 01 กพ.63 - 31 มีค.63 6,990 4,000 10,990 8,000 1,250
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 6,190 4,000 10,190 8,000 850
Woraburi Resort & Spa * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 6,790 4,000 10,790 8,000 1,150
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 15 มค.63 8,990 4,000 12,990 8,000 2,250
เดินทาง ช่วง 16 มค.63 - 31 มีค.63 7,090 4,000 11,090 8,000 1,300
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 6,090 4,000 10,090 8,000 800
Phuket Orchid Resort & Spa * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 25 ธค.62 7,190 4,000 11,190 8,000 1,350
เดินทาง ช่วง 26 ธค.62 - 15 มค.63 9,290 4,000 13,290 8,000 2,400
เดินทาง ช่วง 16 มค.63 - 31 มีค.63 7,990 4,000 11,990 8,000 1,750
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 6,390 4,000 10,390 8,000 950
Sugar Marina Art * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 6,790 4,000 10,790 8,000 1,150
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 10 มค.63 8,790 4,000 12,790 8,000 2,150
เดินทาง ช่วง 11 มค.63 - 29 กพ.63 7,390 4,000 11,390 8,000 1,450
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 มีค.63 6,690 4,000 10,690 8,000 1,100
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 6,490 4,000 10,490 8,000 1,000
The Beach Height Resort *4 ดาว (Kata Beach)
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 19 ธค.62 7,390 4,000 11,390 8,000 1,450
เดินทาง ช่วง 20 ธค.62 - 10 มค.63 8,390 4,000 12,390 8,000 1,950
เดินทาง ช่วง 11 มค.63 - 31 มีค.63 7,390 4,000 11,390 8,000 1,450
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 6,590 4,000 10,590 8,000 1,050
Sugar Marina Fashion * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 6,790 4,000 10,790 8,000 1,150
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 10 มค.63 8,790 4,000 12,790 8,000 2,150
เดินทาง ช่วง 11 มค.63 - 29 กพ.63 7,390 4,000 11,390 8,000 1,450
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 มีค.63 6,690 4,000 10,690 8,000 1,100
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 6,490 4,000 10,490 8,000 1,000
Sugar Marina Nautica * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 6,990 4,000 10,990 8,000 1,250
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 10 มค.63 8,990 4,000 12,990 8,000 2,250
เดินทาง ช่วง 11 มค.63 - 29 กพ.63 7,590 4,000 11,590 8,000 1,550
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 มีค.63 6,890 4,000 10,890 8,000 1,200
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 6,490 4,000 10,490 8,000 1,000

**** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง ****

ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กทม-ภูเก็ต โดยสายการบินนก แอร์ (ไม่รวมค่าโหลดกระเป๋า )

2.ค่าห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรม ที่ท่านเลือก

3.ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต พร้อม อาหารเที่ยง ที่ภัตตาคาร

4.ทัวร์ล่องอ่าวพังงา - เขาตาปู พร้อมอาหารเที่ยง บนเกาะปันหยี

5.ทัวร์ทะเลกระบี่ - ทะเลแหวก โดยเรือ Ao Nang Princess พร้อมอาหารเที่ยง และอุปกรณ์ ดำผิวน้ำ อาทิหน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ

6.อาหารตามรายการ รวมทั้งหมด 6 มื้อ

7.รถ รับ - ส่งระหว่างสนามบินภูเก็ต - โรงแรม พร้อมมัคคุเทศก์ ตลอดการเดินทาง

8.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท

***** ซื้อเพิ่มภูเก็ตแฟนตาซีพร้อมอาหารค่ำ เพียง 1,300 บาท จากราคาตามตาราง *****

การชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม คุณ วิชัย เรืองจารุวัฒนา

ธ. กรุงเทพฯ สาขาย่อยโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8