SS3 เที่ยว ภูเก็ต - ดำน้ำเกาะไข่ใน-ไข่นอก-ไข่นุ้ย + ดำน้ำเกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา


เดินทาง.. สายการบินแอร์เอเซีย พักโรงแรมใกล้หาด อาหาร 6 มื้อ

ผู้ใหญ่ เพียง 9,090 บาท ,เด็ก 7,000 บาท (ไม่รวมตั๋วเพียง 5,090 บาท)

รายการ 3 วัน 2 คืน ภูเก็ต - ดำน้ำเกาะไข่ใน-ไข่นอก-ไข่นุ้ย โดยเรือ Speed Boat ดำน้ำ เกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา

วัน เวลา สถานที่
01 07.00-07.30 น. เช็คอินสนามบินดอนเมือง ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย
  08.40 น. ออกเดินทางสู่ภูเก็ต เที่ยวบินFD 3039
  10.05 น. เดินทางถึงภูเก็ตพบตัวแทนบริษัท ฯ รอให้การต้อนรับ นำเข้าที่พัก ณ โรงแรมที่ท่านเลือก รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารครัวไทย (1) ทัวร์ดำน้ำตื้นเกาะไข่ใน-ไข่นอก-ไข่นุ้ย (อาหารกลางวัน, ค่ำ) หลังอาหารนำท่านสู่ท่าเรือ PNT เพื่อลงเรือ Speed Boat เดินทางสู่เกาะไข่ใน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที สนุกสนานกับการเล่นน้ำ,ดำน้ำตื้น ที่บริเวณชายหาดเกาะไข่ใน ที่ขาวสะอาดและมีปลามากมาย จากนั้นลงเรือ Speed Boat สู่เกาะไข่นุ้ย จุดดำน้ำชมปะการังและปลาสวยงาม นำขึ้นพักผ่อนเล่นน้ำต่อที่เกาะไข่นอก ที่สวยงามและเล่นน้ำกับปลาอย่างใกล้ชิด บริการอาหารว่าง, เครื่องดื่ม และ ผลไม้
  17.00 น. เดินทางกลับถึงฝั่งภูเก็ต นำท่านรับประทานอาหารค่ำ (2) ที่ภัตตาคาร ก่อนกลับที่พัก
02 07:10  น. ออกจากโรงแรม นำท่านสู่ท่าเรือองค์การสะพานปลา เพื่อเดินทางสู่เกาะ พี พี โดยเรือ Sea Angel 
  08:30  น. เรือออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่ เกาะ พี พี เรือจะแล่นผ่านเกาะดอกไม้และเข้าสู่เกาะพี พี ซึ่งใช้เวลาการเดินทางรวม 1 ชั่วโมง 15 นาที
  10:00 น. เรือจะนำท่านชมทัศนียภาพ รอบๆ อาทิ อ่าวมาหยา ซึ่งใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ ภาพยนตร์ ฮอลีวู๊ตเรื่อง"The Beach" อ่าวโล๊ะซามะ, อ่าวปิเล่ะห์ , ถ้ำไวกิ้ง หรือถ้ำพญานาค ซึ่งเป็นที่ที่นกนางแอ่นมาอาศัยทำรังอยู่เป็นจำนวนมาก เรือจะนำท่าน มาเพลิดเพลินกับการ ดำน้ำตื้น ชมปะการังและปลาสวยงาม ที่ บริเวณ อ่าวมาหยา
  12.00 น. เรือนำท่านขึ้นเกาะพี พี ดอน ซึ่งมีหาดทรายสวยงามและเหมาะแก่การเล่นน้ำ ร่วมรับประทานอาหาร ณ พีพีพริ้นเซส(4)หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อน หรือเล่นน้ำต่อ ตามอัธยาศัย
  14:20  น.   กลับสู่เรือใหญ่เพื่อเดินทางกลับภูเก็ต  ตามเส้นทางเดิม ถึงท่าเรือ 16.00 น. นำท่านส่งที่พัก
  18.30 น.  รับประทานอาหารค่ำ แบบซีฟู๊ต ที่ภัตตาคารริมน้ำภายในหมู่บ้านไทย  (5)
03   ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (อาหารเช้า) เลือกซื้อทัวร์เพิ่ม หรือพักผ่อน เล่นน้ำ  ตามอัธยาศัยอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)  รับจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบินภูเก็ต เพื่อกลับ กทม เที่ยวบิน   FD 3008  (16.40  -  18.00 น.)หรือเที่ยวบิน   FD 3010  (18.40  -  20.00 น.)

*** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง ***

 

ราคาค่าบริการ ท่านละ ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน ราคารวมตั๋วเครื่องบิน พักต่อเพิ่ม / คน / คืน
โรงแรม ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี) ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี)  
Metropole Hotel (Phuket Town) * 4
เดินทาง ช่วง 01เมย.60 - 31 ตค.60 5,190 3,000 9,190 7,000 650
Days Inn Patong * 3
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,090 3,000 9,090 7,000 600
Patong Lodge * 3
เดินทาง ช่วง 01 มีค.60 - 31 ตค.60 5,090 3,000 9,090 7,000 600
Aspery Patong * 3
เดินทาง ช่วง 21 เมย.60 - 31 ตค.60 5,390 3,000 9,390 7,000 750
Amata Resort Patong * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,690 3,000 9,690 7,000 850
IBIS Patong *3
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,190 3,000 9,190 7,000 650
Patong Resort *4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,690 3,000 9,690 7,000 850
The Lunar Patong * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,890 3,000 9,890 7,000 950
Patong Paragon Resort * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,190 3,000 10,190 7,000 1,100
หาดกะรน & หาดกะตะ
Phuket Island View Resort (Karon Beach) * 3.5
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,590 3,000 9,590 7,000 800
Phuket Ocean Resort (Karon Beach) *3.5
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,190 3,000 9,190 7,000 650
Sugar Marina Art * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,490 3,000 9,490 7,000 800
Woraburi Resort *4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,390 3,000 9,390 7,000 750
The Beach Height Resort *4 (Kata Beach)
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,090 3,000 9,090 7,000 600
IBIS Kata Beach *3
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,190 3,000 9,190 7,000 650
Sugar Marina Fasion * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,590 3,000 9,590 7,000 850
Sugar Palm Grand Hillside (Kata Beach) * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,490 3,000 9,490 7,000 800

**** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง ****

ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับกทม-ภูเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเซีย พร้อมภาษีสนามบิน (ไม่รวมค่าโหลดกระเป๋า @ 600 บ./นน.ไม่เกิน 15 กก.)

2.ค่าเรือ Speed Boat ไป- กลับและเรือนำเที่ยวตามโปรแกรม

3.ค่าห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรมตามตาราง

4.อาหารรวม 6 มื้อ

5.ซ้อฟดริ้ง และผลไม้

6.ค่าสน้อคเกิ้ลและชูชีพ

7.ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

8.ไกด์นำเที่ยวและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

***** ซื้อเพิ่มภูเก็ตแฟนตาซีพร้อมอาหารค่ำ เพียง 1,300 บาท จากราคาตามตาราง *****

การชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม คุณ วิชัย เรืองจารุวัฒนา

ธ. กรุงเทพฯ สาขาย่อยโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8