เที่ยว สุดยอด 2 เกาะแห่งทะเลอันดามัน ทะเลงามเกาะสิมิลัน-เกาะสุรินทร์


เดินทาง สายการบิน แอร์เอเซีย พักรีสอร์ท สุดหรู ติดหาด อาหาร 4 มื้อ
ผู้ใหญ่ เพียง 11,590 บาท, เด็ก 8,990 บาท (ไม่รวมตั๋วเหลือ 7,590 บาท)

รายการ 3 วัน 2 คืน ภูเก็ต - ดำน้ำ ตื้นหมู่เกาะสิมิลัน - หมู่เกาะสุรินทร์

วัน เวลา สถานที่
01 08.00-08.30 น. เช็คอินสนามบินดอนเมือง ชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย
  09.30 น.
ออกเดินทางสู่ภูเก็ต เที่ยวบิน DD 7502
  10.50 น.
เดินทางถึงภูเก็ตพบตัวแทนบริษัท ฯ รอให้การต้อนรับ แวะนมัสการ พระพุทธรูปหยกขาว ภายในอุโบสถไม้สัก ติดชายทะเลท้ายเหมือง ที่วัดท่าไทร เดินทางต่อสู่หาดท้ายเหมือง เยี่ยมชมศูนย์เพาะพันธุ์ เต่าทะเล ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ นำเข้าที่พัก ณ โรงแรม The Briza Resort รีสอร์ทหรู ติดหาดเขาหลัก
02   ดำน้ำตื้น หมู่ เกาะ สุรินทร์ (เช้า, กลางวัน) อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (1)
  07.30 น.
รับจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือทับละมุ
  08.30 น.
ถึงท่าเรือน้ำเค็ม รับอุปกรณ์ดำน้ำและบริการ ชา-กาแฟ
  09.00 น.
เดินทางสู่หมู่เกาะสุรินทร์ โดยเรือ Speed Boat (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
  10.30 น.
ถึงหมู่เกาะสุรินทร์ ที่อ่าวช่องขาด ยามน้ำลดจะเห็นเป็นหาดทรายสีขาวทอดยาวเชื่อมต่อระหว่าง เกาะสุรินทร์เหนือและเกาะสุรินทร์ใต้เข้าด้วยกัน เนื่องด้วยที่นี่อุดมไปด้วยแนวปะการังอ่อนหลากชนิด ทำให้เป็นที่อยู่ของปลานีโมนับพันตัว และถูกขนานนามว่า "Nemo Paradise" สุดยอดจุดดำน้ำตื้นของเมืองไทย
  11.20 น.
ถึงเกาะสุรินทร์เหนือ ซึ่งเป็นที่ทำการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ให้ท่านได้เล่นน้ำดำน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
  12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการหมู่เกาะสุรินทร์ (2)
  13.00 น.
ออกจากเกาะสุรินทร์เหนือมุ่งหน้าสู่จุดดำน้ำจุดที่ 2 อันเลื่องชื่อ "อ่าวแม่ยาย" ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นจุดดำน้ำตื้น ที่ดีที่สุดอีกแห่งของหมู่เกาะสุรินทร์ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับความสมบูรณ์ของแนวปะการังและสิ่งมีชีวิต ใต้ท้องทะเล หากว่าท่านมาถึงหมู่เกาะสุรินทร์แล้วไม่ได้ดำน้ำที่จุดนี้ถือได้ว่าท่านมาไม่ถึงหมู่เกาะสุรินทร์
  14.10 น.
ดำน้ำจุดที่ 3 ของหมู่เกาะสุรินทร์ อ่าวเต่าแห่งนี้ท่านจะมีโอกาสสูงมาก ที่จะพบกับเจ้าเต่าทะเลหลากหลายชนิด
  15.00 น.
เดินทางออกจากหมู่เกาะสุรินทร์เพื่อกลับสู่ท่าเรือทับละมุ
  17.00 น.
ถึงท่าเรือทับละมุ - เดินทางกลับที่พัก
03   ดำน้ำ หมู่เกาะ สิมิลัน (เช้า, กลางวัน ) อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
  08.00 น.
รถรับจากโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือทับละมุ จ.พังงา เพื่อลงเรือ speed boat เดินทางสู่สวรรค์แห่งทะเลใต้
  09.00 น.
เรือออกจากท่าเรือทับละมุ มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลันโดยเรือเร็ว (speed boat)
  10.00 น.
ดำน้ำตื้นชมปะการัง และปลาสวยงามหลากชนิดที่ฮันนีมูนเบย์(Honeymoon Bay) ของเกาะ 5 เดินทางต่อสู่อ่าวเกาะเมี่ยง(เกาะ4) ซึ่งท่านสามารถดำน้ำตื้นบริเวณปริ้นเซสเบย์ สำรวจชมความสวยงามของเกาะ ขึ้นจุดชมวิว หรือ พักผ่อนบนหาดทรายขาว ประดุจแป้ง
  12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะ 4 ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน (4) หลังอาหาร ออกเดินทางต่อสำหรับช่วงบ่าย ดำน้ำตื้นที่ Christmas Point เกาะบางู (เกาะ 9) จากนั้นเดินทางสู่ Donald Duck Bay เกาะ 8 เชิญท่านพักผ่อนบนชายหาด หรือ เล่นน้ำชมปะการัง หรือปีนเขาขึ้นจุดชมวิว ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หินรูปเรือใบ สัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน
  15.00 น.
พร้อมกันหน้าอุทยาน กลับขึ้นเรือ เพื่อเดินทางกลับท่าเรือทับละมุ
  16.00 น.
เรือถึงท่าเรือ ทับละมุ เดินทางสู่สนามบินภูเก็ต เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ เที่ยวบิน DD 7525 เวลา 22.45 - 00.05 น.

 

ราคาค่าบริการ ท่านละ ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ราคารวมตั๋วเครื่องบิน
โรงแรม ผู้ใหญ่ เด็ก อายุ 2 - 12 ปี ผู้ใหญ่ เด็ก อายุ 2 - 12 ปี
เดินทางช่วง 01 พย. 60 - 31 มีค.61
8,790 4,990 12,790 8,990
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 21 ธค.60 - 10 มค.61 คืนละ 2,200 บาทต่อห้อง***
เดินทางช่วง 01 เมย. - 15 พค.61
7,890 4,990 11,890 8,990

ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กทม-ภูเก็ต โดยสายการบิน นกแอร์ (ไม่รวม นน.กระเป๋า 15 กก)

2.ค่าห้องพัก 2 คืน ณ โรงแรม The Briza Resort รีสอร์ท หรูติดหาด

3.ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน โดยเรือ speed boat พร้อมอาหารเที่ยง และอุปกรณ์ ดำผิวน้ำ อาทิ หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ

4.ทัวร์ดำน้ำตื้นหมู่ เกาะสุรินทร์ โดยเรือ speed boat พร้อมอาหารเที่ยง และอุปกรณ์ ดำผิวน้ำ อาทิ หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ

5.อาหารตามรายการ รวมทั้งหมด 4 มื้อ

6.รถ รับ - ส่งระหว่างสนามบินภูเก็ต - โรงแรม พร้อมมัคคุเทศก์ ตลอดการเดินทาง

7.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท

การชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม คุณ วิชัย เรืองจารุวัฒนา

ธ. กรุงเทพฯ สาขาย่อยโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8

 


เปิดบริการ 15 ต.ค 60- 15 พ.ค 61