SS 5.. เที่ยว ภูเก็ต - เล่นน้ำกับปลาที่เกาะไข่นอก-ไข่นุ้ย + ชมภูเก็ตแฟนตาซี


เดินทาง.. สายการบิน แอร์เอเซีย พักโรงแรมใกล้หาด อาหาร 6 มื้อ

ผู้ใหญ่ เพียง 9,690 บาท, เด็ก 7,800 บาท (ไม่รวมตั๋วเหลือ 5,690 บาท)

วัน เวลา สถานที่
01 07.00-07.30 น. เช็คอินสนามบินดอนเมือง ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย
  08.40 น. ออกเดินทางสู่ภูเก็ต เที่ยวบินFD 3039
  10.05 น. เดินทางถึงภูเก็ตพบตัวแทนบริษัท ฯ รอให้การต้อนรับทัวร์รอบเกาะภูเก็ต - (อาหารกลางวัน, ค่ำ)นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต โดยจะแวะนมัสการ พระผุด ที่วัดพระทอง ( Unseen Thailand)ผ่านชม อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์-ท้าวศรีสุนทร 2 วีรสตรีที่กอบกู้ภูเก็ตจากนั้นขึ้นจุดชมวิวตัวเมืองภูเก็ต ณ สวนสาธารณะ เขารัง นำชมย่านเมืองเก่า ซึ่งคงรูปแบบ สถาปัตยกรรม แบบ"ชิโนโปรตุกีส" นำชมอนุสาวรีย์เรือดูดแร่ลำแรกของไทย ณ สะพานหิน สถานตากอากาศของชาวเมืองภูเก็ต รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารอินซี (1) ลิ้มรสอาหารมากกว่า 30 ชนิด จากนั้นเดินทางสู่วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม-หลวงพ่อช่วง ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพเดินทางสู่หาดราไวย์ และ ขึ้นชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ แหลมพรหมเทพนำเข้าที่พัก ณ โรงแรมที่ท่านเลือก
  17.15 น. นำท่านเดินทาง สู่หาดกมลา เข้าสู่อาณาจักรแห่ง ภูเก็ตแฟนตาซี แหล่งบันเทิงระดับโลกร่วมรับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์สุดหรูที่ ห้องมโนราห์ ทอง (2) หลังอาหารเข้าชมสวนสัตว์อันแสนวิจิตร
  21.00 น. เชิญ ท่านชมโชว์ พิเศษ ที่ยิ่งใหญ่อลังการ ที่สุดในประเทศไทย22.30 น. จบการแสดง ส่งท่านกลับที่พัก
02   เกาะไข่นอก - เกาะไข่นุ้ย    (อาหารเช้า , กลางวัน , ค่ำ)อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
  08.00 น. ออกจากโรงแรม  นำท่านสู่ท่าเรือนนทศักดิ์  เพื่อลงเรือ Speed Boat สู่เกาะไข่นอก ใช้เวลาเดินทาง เพียง 15 นาทีเรือนำท่านสู่เกาะไข่นอก เกาะเล็กๆ กลางทะเล  ที่มีหาดทรายที่งดงามขาวสะอาด น้ำทะเลสีครามใสดังแก้ว มีร่มและเตียงผ้าใบรอให้บริการท่าน  เพลิดเพลินกับการลงเล่นน้ำทะเล ให้อาหารปลา กับมือ 
  11.00 น. นำท่านลงเรืออีกครั้ง เพื่อ พาท่านสัมผัสกับการดำน้ำตื้น แบบ Snorkel   บริเวณหน้าเกาะไข่นุ้ยท่านจะได้ใกล้ชิดกับ เหล่า ปลาการ์ตูน "นีโม่"ในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
  12.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ชายหาด บนเกาะไข่นอก   (4)  หลังอาหาร เชิญพักผ่อนเอกเขนกตามอัธยาศัย
  14.00 น. เดินทางออกจากเกาะไข่นอก  กลับสู่ท่าเรือ และ นำท่านกลับที่พัก 
  18.30 น.  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (5)
03   ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (อาหารเช้า) เลือกซื้อทัวร์เพิ่ม หรือพักผ่อน เล่นน้ำตามอัธยาศัยอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)  รับจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบินภูเก็ต เพื่อกลับ กทม เที่ยวบิน   
FD 3008  (16.40  -  18.00 น.)หรือเที่ยวบิน   FD 3032  (18.40  -  20.00 น.)

*** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง ***

 

ราคาค่าบริการ ท่านละ ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน ราคารวมตั๋วเครื่องบิน พักต่อเพิ่ม / คน / คืน
โรงแรม ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี) ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี)  
Metropole Hotel (Phuket Town) * 4
เดินทาง ช่วง 01เมย.60 - 31 ตค.60 5,790 3,800 9,790 7,800 650
Days Inn Patong * 3
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,690 3,800 9,690 7,800 600
Patong Lodge * 3
เดินทาง ช่วง 01 มีค.60 - 31 ตค.60 5,790 3,800 9,790 7,800 650
Aspery Patong * 3
เดินทาง ช่วง 21 เมย.60 - 31 ตค.60 6,090 3,800 10,090 7,800 750
Amata Resort Patong * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,090 3,800 10,090 7,800 850
IBIS Patong *3
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,790 3,800 9,790 7,800 650
Patong Resort *4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,290 3,800 10,290 7,800 850
The Lunar Patong * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,490 3,800 10,490 7,800 950
Patong Paragon Resort * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,790 3,800 10,790 7,800 1,100
หาดกะรน & หาดกะตะ
Phuket Island View Resort (Karon Beach) * 3.5
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,990 3,800 9,990 7,800 800
Phuket Ocean Resort (Karon Beach) *3.5
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,790 3,800 9,790 7,800 650
Sugar Marina Art * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,190 3,800 10,190 7,800 800
Woraburi Resort *4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,090 3,800 10,090 7,800 750
The Beach Height Resort *4 (Kata Beach)
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,690 3,800 9,690 7,800 600
IBIS Kata Beach *3
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,790 3,800 9,790 7,800 650
Sugar Marina Fasion * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,290 3,800 10,290 7,800 850
Sugar Palm Grand Hillside (Kata Beach) * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,190 3,800 10,190 7,800 800

**** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง ****

ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับกทม-ภูเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเซีย พร้อมภาษีสนามบิน (ไม่รวมค่าโหลดกระเป๋า @ 600 บ./นน.ไม่เกิน 15 กก.)

2.ค่าเรือ Speed Boat ไป- กลับและเรือนำเที่ยวตามโปรแกรม

3.ค่าห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรมตามตาราง

4.อาหารรวม 6 มื้อ

5.ซ้อฟดริ้ง และผลไม้

6.ค่าสน้อคเกิ้ลและชูชีพ

7.ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

8.ไกด์นำเที่ยวและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

***** ซื้อเพิ่มภูเก็ตแฟนตาซีพร้อมอาหารค่ำ เพียง 1,300 บาท จากราคาตามตาราง *****

การชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม คุณ วิชัย เรืองจารุวัฒนา

ธ. กรุงเทพฯ สาขาย่อยโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8