SS 6.. เที่ยว ภูเก็ต - พายเรือแคนู ล่องอ่าวพังงา


เดินทาง..สายการบินไทยแอร์เอเซีย พักโรงแรมใกล้หาด อาหาร 6 มื้อ

ผู้ใหญ่ เพียง 9,090 บาท, เด็ก 6,800 บาท (ไม่รวมตั๋วเหลือ 5,090 บาท)

รายการ 3 วัน 2 คืน ภูเก็ต - ล่องอ่าวพังงา (เขาพิงกัน-เขาตาปู)พายเรือแคนูที่เกาะพนัก-เกาะห้อง

วัน เวลา สถานที่
01 07.00-07.30 น. เช็คอินสนามบินดอนเมือง ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย
  08.40 น. ออกเดินทางสู่ภูเก็ต เที่ยวบินFD 3039
  10.05 น. เดินทางถึงภูเก็ตพบตัวแทนบริษัท ฯ รอให้การต้อนรับ ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต - (อาหารกลางวัน, ค่ำ) นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต โดยจะแวะนมัสการ พระผุด ที่วัดพระทอง ( Unseen Thailand) ผ่านชม อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์-ท้าวศรีสุนทร 2 วีรสตรีที่กอบกู้ภูเก็ต จากนั้นขึ้นจุดชมวิวตัวเมืองภูเก็ต ณ สวนสาธารณะ เขารัง นำชมย่านเมืองเก่า ซึ่งคงรูปแบบ สถาปัตยกรรม แบบ "ชิโนโปรตุกีส" นำชมอนุสาวรีย์เรือดูดแร่ลำแรกของไทย ณ สะพานหิน สถานตากอากาศของชาวเมืองภูเก็ต รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารอินซี (1) ลิ้มรสอาหารมากกว่า 30 ชนิด จากนั้นเดินทางสู่วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม-หลวงพ่อช่วง ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพ เดินทางสู่หาดราไวย์ และ ขึ้นชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ แหลมพรหมเทพ นำเข้าที่พัก ณ โรงแรมที่ท่านเลือก ตามตารางราคา ร่วมรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (2)
02   เที่ยว อ่าวพังงา-เขาพิงกัน-เขาตาปู พาย เรือ แคนูเกาะพนัก-เกาะห้อง
  06.30 น. อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
  07.30 น. เดินทางจาก โรงแรมที่พัก สู่ อ่าวปอ
  09.20 น. ถึงท่าเรืออ่าวปอ ลงเรือเพื่อเดินทางไปยังอ่าวพังงา
  10.20 น. เรือนำท่านถึงเกาะพนัก เดินทางต่อสู่เกาะห้อง ชม ความงามตามธรรมชาติ ของหินงอกหินย้อย ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยใช้เรือแคนู ล่องชมทิวทัศน์ภายในลากูน
  13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ (4)
  13.30 น. นำท่านเดินทางสู่เขาพิงกัน ให้เวลาสำหรับการถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก กับ เขาตาปู
  14.30 น. เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำทะเลที่เกาะ ละวะ
  16.30 น. กลับสู่อ่าวปอ นำกลับที่พัก
  18.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (5)
03   ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (อาหารเช้า) เลือกซื้อทัวร์เพิ่ม หรือพักผ่อน เล่นน้ำ ตามอัธยาศัยอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (6) รับจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบินภูเก็ต เพื่อกลับ กทม เที่ยวบิน FD 3008 (16.40 - 18.00 น.)หรือเที่ยวบิน FD 3032 (18.40 - 20.00 น.)

*** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง ***

 

ราคาค่าบริการ ท่านละ ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน ราคารวมตั๋วเครื่องบิน พักต่อเพิ่ม / คน / คืน
โรงแรม ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี) ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี)  
Metropole Hotel (Phuket Town) * 4
เดินทาง ช่วง 01เมย.60 - 31 ตค.60 5,190 2,800 9,190 6,800 650
Days Inn Patong * 3
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,090 2,800 9,090 6,800 600
Patong Lodge * 3
เดินทาง ช่วง 01 มีค.60 - 31 ตค.60 5,090 2,800 9,090 6,800 600
Aspery Patong * 3
เดินทาง ช่วง 21 เมย.60 - 31 ตค.60 5,390 2,800 9,390 6,800 750
Amata Resort Patong * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,590 2,800 9,590 6,800 850
IBIS Patong *3
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,190 2,800 9,190 6,800 650
Patong Resort *4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,590 2,800 9,590 6,800 850
The Lunar Patong * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,790 2,800 9,790 6,800 950
Patong Paragon Resort * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,090 2,800 10,090 6,800 1,100
หาดกะรน & หาดกะตะ
Phuket Island View Resort (Karon Beach) * 3.5
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,490 2,800 9,490 6,800 800
Phuket Ocean Resort (Karon Beach) *3.5
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,190 2,800 9,190 6,800 650
Sugar Marina Art * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,490 2,800 9,490 6,800 800
Woraburi Resort *4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,390 2,800 9,390 6,800 750
The Beach Height Resort *4 (Kata Beach)
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,090 2,800 9,090 6,800 600
IBIS Kata Beach *3
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,190 2,800 9,190 6,800 650
Sugar Marina Fasion * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,590 2,800 9,590 6,800 850
Sugar Palm Grand Hillside (Kata Beach) * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 5,490 2,800 9,490 6,800 800

**** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง ****

**** ซื้อเพิ่มภูเก็ตแฟนตาซีพร้อมอาหารค่ำ เพียง 1,300 บาท จากราคาตามตาราง *****

ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับกทม-ภูเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเซีย พร้อมภาษีสนามบิน (ไม่รวมค่าโหลดกระเป๋า @ 600 บ./นน.ไม่เกิน 15 กก.)

2.ค่าเรือ Speed Boat ไป- กลับและเรือนำเที่ยวตามโปรแกรม

3.ค่าห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรมตามตาราง

4.อาหารรวม 6 มื้อ

5.ซ้อฟดริ้ง และผลไม้

6.ค่าสน้อคเกิ้ลและชูชีพ

7.ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

8.ไกด์นำเที่ยวและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

***** ซื้อเพิ่มภูเก็ตแฟนตาซีพร้อมอาหารค่ำ เพียง 1,300 บาท จากราคาตามตาราง *****

การชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม คุณ วิชัย เรืองจารุวัฒนา

ธ. กรุงเทพฯ สาขาย่อยโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8