SS 6.. เที่ยว ภูเก็ต - พายเรือแคนู ล่องอ่าวพังงา


เดินทาง..สายการบินไทยแอร์เอเซีย พักโรงแรมใกล้หาด อาหาร 5 มื้อ

ผู้ใหญ่ เพียง 8,790 บาท, เด็ก 6,700 บาท (ไม่รวมตั๋วเหลือ 4,790 บาท)

รายการ 3 วัน 2 คืน ภูเก็ต - ล่องอ่าวพังงา (เขาพิงกัน-เขาตาปู)พายเรือแคนูที่เกาะพนัก-เกาะห้อง

วัน เวลา สถานที่
01 08.00-08.30 น. เช็คอินสนามบินดอนเมือง ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์
  09.30 น. ออกเดินทางสู่ภูเก็ต เที่ยวบิน DD 7502
  10.50 น. เดินทางถึงภูเก็ตพบตัวแทนบริษัท ฯ รอให้การต้อนรับ ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต - (อาหารกลางวัน, ค่ำ) นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต โดยจะแวะนมัสการ พระผุด ที่วัดพระทอง ( Unseen Thailand) ผ่านชม อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์-ท้าวศรีสุนทร 2 วีรสตรีที่กอบกู้ภูเก็ต จากนั้นขึ้นจุดชมวิวตัวเมืองภูเก็ต ณ สวนสาธารณะ เขารัง นำชมย่านเมืองเก่า ซึ่งคงรูปแบบ สถาปัตยกรรม แบบ "ชิโนโปรตุกีส" นำชมอนุสาวรีย์เรือดูดแร่ลำแรกของไทย ณ สะพานหิน สถานตากอากาศของชาวเมืองภูเก็ต รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารอินซี (1) ลิ้มรสอาหารมากกว่า 30 ชนิด จากนั้นเดินทางสู่วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม-หลวงพ่อช่วง ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพ เดินทางสู่หาดราไวย์ และ ขึ้นชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ แหลมพรหมเทพ นำเข้าที่พัก ณ โรงแรมที่ท่านเลือก ตามตารางราคา ร่วมรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (2)
02   เที่ยว อ่าวพังงา-เขาพิงกัน-เขาตาปู พาย เรือ แคนูเกาะพนัก-เกาะห้อง
  06.30 น. อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
  07.30 น. เดินทางจาก โรงแรมที่พัก สู่ อ่าวปอ
  09.20 น. ถึงท่าเรืออ่าวปอ ลงเรือเพื่อเดินทางไปยังอ่าวพังงา
  10.20 น. เรือนำท่านถึงเกาะพนัก เดินทางต่อสู่เกาะห้อง ชม ความงามตามธรรมชาติ ของหินงอกหินย้อย ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยใช้เรือแคนู ล่องชมทิวทัศน์ภายในลากูน
  13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ (4)
  13.30 น. นำท่านเดินทางสู่เขาพิงกัน ให้เวลาสำหรับการถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก กับ เขาตาปู
  14.30 น. เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำทะเลที่เกาะ ละวะ
  16.30 น. กลับสู่อ่าวปอ นำกลับที่พัก อิสระ
03   ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (อาหารเช้า) เลือกซื้อทัวร์เพิ่ม หรือพักผ่อน เล่นน้ำ ตามอัธยาศัย อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (5) รับจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบินภูเก็ต เพื่อกลับ กทม เที่ยวบิน DD 7515 (17.10 - 18.30 น.)

 

ราคาค่าบริการ ท่านละ ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน ราคารวมตั๋วเครื่องบิน พักต่อเพิ่ม /
โรงแรม ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี) ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี) คน / คืน
Metropole Hotel (Phuket Town) * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 21 ธค.62 4,890 2,600 8,890 6,600 700
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 22 ธค.62 - 05 มค.63 และ 25 - 29 มค.63 คืนละ 800 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 พค.62 - 31 ตค.63 5,090 2,600 9,090 6,600 800
Bhukitta Hotel & Spa
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 20 ธค.62 4,990 2,600 8,990 6,600 750
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 23 ธค.62 - 05 มค.63 และ 21 - 31 มค. 63 คืนละ 300 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 4,790 2,600 8,790 6,600 650
Patong Lodge * 3 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 28 ธค.62 4,890 2,600 8,890 6,600 700
เดินทาง ช่วง 29 ธค.62 - 02 มค.63 6,290 2,600 10,290 6,600 1,400
กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธค.62 ผู้ใหญ่ 2,600 บาท เด็ก 1,300 บาท
เดินทาง ช่วง 03 มค.63 - 28 กพ.63 5,290 2,600 9,290 6,600 900
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 28 มีค.63 4,890 2,600 8,890 6,600 700
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 4,790 2,600 8,790 6,600 600
The Royal Palm Beach Front Patong * 3 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 5,490 2,600 9,490 6,600 1,000
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 15 มค.63 6,690 2,600 10,690 6,600 1,600
เดินทาง ช่วง 16 มค.63 - 28 กพ .63 6,090 2,600 10,090 6,600 1,300
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 30 เมย .63 5,490 2,600 9,490 6,600 1,000
เดินทาง ช่วง 01 พค.63 - 31 ตค.63 5,090 2,600 9,090 6,600 800
APK Resort & SPA Patong * 4 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 19 ธค.62 5,490 2,600 9,490 6,600 1,000
เดินทาง ช่วง 20 ธค.62 - 15 มค.63 6,090 2,600 10,090 6,600 1,300
เดินทาง ช่วง 16 มค.63 - 31 มีค .63 5,490 2,600 9,490 6,600 1,000
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 ตค.63 4,990 2,600 8,990 6,600 750
Patong Resort *4 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 28 กพ.63 5,590 2,600 9,590 6,600 1,050
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 21 ธค.61 - 15 มค.62 คืนละ 700 บาทต่อห้อง***
***จ่ายเพิ่ม คืนวันที่ 31 ธค.62 คืนละ 1,500 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 ตค.63 5,290 2,600 9,290 6,600 900
The Charm Resort Patong * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 6,290 2,600 10,290 6,600 1,400
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 05 มค.63 8,690 2,600 12,690 6,600 2,600
เดินทาง ช่วง 06 มค.63 - 31 มีค .63 6,490 2,600 10,490 6,600 1,500
เดินทาง ช่วง 20 มค.63 - 30 มค .63 8,690 2,600 12,690 6,600 2,600
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,490 2,600 9,490 6,600 1,000
Patong Paragon Resort * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 20 ธค.62 5,890 2,600 9,890 6,600 1,200
เดินทาง ช่วง 21 ธค.62 - 05 มค.63 8,790 2,600 12,790 6,600 2,650
กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธค.62 ผู้ใหญ่ 3,500 บาท เด็ก 1,750 บาท
เดินทาง ช่วง 06 มค.63 - 28 กพ.63 7,290 2,600 11,290 6,600 1,900
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 ตค.63 5,890 2,600 9,890 6,600 1,200
หาดกะรน & หาดกะตะ
Phuket Island View Resort (Karon Beach) * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 24 ธค.62 5,690 2,600 9,690 6,600 1,100
เดินทาง ช่วง 25 ธค.62 - 05 มค.63 7,090 2,600 11,090 6,600 1,800
เดินทาง ช่วง 06 มค.63 - 21 มค.63 5,990 2,600 9,990 6,600 1,250
เดินทาง ช่วง 22 มค.63 - 31 มค.63 7,090 2,600 11,090 6,600 1,800
เดินทาง ช่วง 01 กพ.63 - 31 มีค.63 5,990 2,600 9,990 6,600 1,250
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,190 2,600 9,190 6,600 850
Woraburi Resort & Spa * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 5,790 2,600 9,790 6,600 1,150
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 15 มค.63 7,990 2,600 11,990 6,600 2,250
เดินทาง ช่วง 16 มค.63 - 31 มีค.63 6,090 2,600 10,090 6,600 1,300
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,090 2,600 9,090 6,600 800
Phuket Orchid Resort & Spa * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 25 ธค.62 6,190 2,600 10,190 6,600 1,350
เดินทาง ช่วง 26 ธค.62 - 15 มค.63 8,290 2,600 12,290 6,600 2,400
เดินทาง ช่วง 16 มค.63 - 31 มีค.63 6,990 2,600 10,990 6,600 1,750
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,390 2,600 9,390 6,600 950
Sugar Marina Art * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 5,790 2,600 9,790 6,600 1,150
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 10 มค.63 7,790 2,600 11,790 6,600 2,150
เดินทาง ช่วง 11 มค.63 - 29 กพ.63 6,390 2,600 10,390 6,600 1,450
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 มีค.63 5,690 2,600 9,690 6,600 1,100
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,490 2,600 9,490 6,600 1,000
The Beach Height Resort *4 ดาว (Kata Beach)
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 19 ธค.62 6,390 2,600 10,390 6,600 1,450
เดินทาง ช่วง 20 ธค.62 - 10 มค.63 7,390 2,600 11,390 6,600 1,950
เดินทาง ช่วง 11 มค.63 - 31 มีค.63 6,390 2,600 10,390 6,600 1,450
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,590 2,600 9,590 6,600 1,050
Sugar Marina Fashion * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 5,790 2,600 9,790 6,600 1,150
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 10 มค.63 7,790 2,600 11,790 6,600 2,150
เดินทาง ช่วง 11 มค.63 - 29 กพ.63 6,390 2,600 10,390 6,600 1,450
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 มีค.63 5,690 2,600 9,690 6,600 1,100
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,490 2,600 9,490 6,600 1,000
Sugar Marina Nautica * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 5,990 2,600 9,990 6,600 1,250
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 10 มค.63 7,990 2,600 11,990 6,600 2,250
เดินทาง ช่วง 11 มค.63 - 29 กพ.63 6,590 2,600 10,590 6,600 1,550
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 มีค.63 5,890 2,600 9,890 6,600 1,200
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,490 2,600 9,490 6,600 1,000

ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับกทม-ภูเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเซีย พร้อมภาษีสนามบิน (ไม่รวมค่าโหลดกระเป๋า @ 600 บ./นน.ไม่เกิน 15 กก.)

2.ค่าห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรม ที่ท่านเลือก ตามตารางราคา

3.ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต พร้อม อาหารเที่ยง ที่ภัตตาคาร

4.ทัวร์ล่องอ่าวพังงาโดยเรือใหญ่ , พายเรือ แคนู พร้อมอาหารเที่ยง บนเรือ

5.อาหารตามรายการ รวมทั้งหมด 5 มื้อ

6.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท

7.รถ รับ - ส่งระหว่างสนามบินภูเก็ต - โรงแรม พร้อมมัคคุเทศก์ ตลอดการเดินทาง

***** ซื้อเพิ่มภูเก็ตแฟนตาซีพร้อมอาหารค่ำ เพียง 1,300 บาท จากราคาตามตาราง *****

การชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม คุณ วิชัย เรืองจารุวัฒนา

ธ. กรุงเทพฯ สาขาย่อยโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8