SS7 เที่ยว ภูเก็ต - เต็มอิ่มกับการดำน้ำตื้นที่หมู่เกาะสิมิลัน


เดินทาง สายการบิน แอร์เอเซีย พักโรงแรม 2 คืน อาหาร 6 มื้อ

ผู้ใหญ่ เพียง 10,090 บาท, เด็ก 7,700 บาท (ไม่รวมตั๋วเหลือ 6,090 บาท)

รายการ 3 วัน 2 คืน ภูเก็ต - ดำน้ำ ตื้นหมู่เกาะสิมิลัน

วัน เวลา สถานที่
01 08.00-08.30 น. เช็คอินสนามบินดอนเมือง ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์
  09.30 น. ออกเดินทางสู่ภูเก็ต เที่ยวบิน DD 7502
  10.50 น. เดินทางถึงภูเก็ตพบตัวแทนบริษัท ฯ รอให้การต้อนรับ ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต - (อาหารกลางวัน, ค่ำ) นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต โดยจะแวะนมัสการ พระผุด ที่วัดพระทอง ( Unseen Thailand) ผ่านชม อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์-ท้าวศรีสุนทร 2 วีรสตรีที่กอบกู้ภูเก็ต จากนั้นขึ้นจุดชมวิวตัวเมืองภูเก็ต ณ สวนสาธารณะ เขารัง นำชมย่านเมืองเก่า ซึ่งคงรูปแบบ สถาปัตยกรรม แบบ ชิโนโปรตุกีส นำชมอนุสาวรีย์เรือดูดแร่ลำแรกของไทย ณ สะพานหิน สถานตากอากาศของชาวเมืองภูเก็ต รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรมเมโทรโพล(1) ลิ้มรสอาหารมากกว่า 40 ชนิด ขนมหวาน ไอศกรีม จากนั้นเดินทางสู่วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม-หลวงพ่อช่วง ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพ เดินทางสู่หาดราไวย์ และ ขึ้นชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ แหลมพรหมเทพ นำเข้าที่พัก ณ โรงแรมที่ท่านเลือก ร่วมรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (2)
02   ดำน้ำ หมู่เกาะ สิมิลัน (เช้า, กลางวัน , ค่ำ) อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
  06.00 น. รถรับจากโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือทับละมุ จ.พังงา เพื่อลงเรือ speed boat เดินทางสู่สวรรค์แห่งทะเลใต้
  08.30 น. เรือออกจากท่าเรือทับละมุ มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลันโดยเรือเร็ว (speed boat)
  10.00 น. ดำน้ำตื้นชมปะการัง และปลาสวยงามหลากชนิดที่ฮันนีมูนเบย์(Honeymoon Bay) ของเกาะ 5 เดินทางต่อสู่อ่าวเกาะเมี่ยง(เกาะ4) ซึ่งท่านสามารถดำน้ำตื้นบริเวณปริ้นเซสเบย์ สำรวจชมความสวยงามของเกาะ ขึ้นจุดชมวิว หรือ พักผ่อนบนหาดทรายขาว ประดุจแป้ง
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะ 4 ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน หลังอาหาร ออกเดินทางต่อสำหรับช่วงบ่าย ดำน้ำตื้นที่ Christmas Point เกาะบางู (เกาะ 9) จากนั้นเดินทางสู่ Donald Duck Bay เกาะ 8 เชิญท่านพักผ่อนบนชายหาด หรือ เล่นน้ำชมปะการัง หรือปีนเขาขึ้นจุดชมวิว ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หินรูปเรือใบ สัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน
  15.00 น. พร้อมกันหน้าอุทยาน กลับขึ้นเรือ เพื่อเดินทางกลับท่าเรือทับละมุ
  16.00 น. เรือถึงท่าเรือ ทับละมุ นำกลับที่พัก ถึงที่พัก ภูเก็ต ประมาณ 18.30 น.
  18.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (5)
03   ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (อาหารเช้า) เลือกซื้อทัวร์เพิ่ม หรือพักผ่อน เล่นน้ำชายหาด อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (6) รับจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบินภูเก็ต เพื่อกลับ กทม เที่ยวบิน DD 7515 (17.10 - 18.30 น.)

*** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง ***

 

ราคาค่าบริการ ท่านละ ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน ราคารวมตั๋วเครื่องบิน พักต่อเพิ่ม /
โรงแรม ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี) ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี) คน / คืน
Sino House
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 15 พค.61 6,790 4,000 10,790 8,000 850
****จ่ายเพิ่ม ห้องละ 300 บาทในกรณี เดินทางในช่วง 25 ธค 60 - 03 มค.61 ****
Royal Phuket City Hotel (Phuket Town) * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 15 พค.61 6,890 4,000 10,890 8,000 900
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 28 ธค.60 - 03 มค.61 และ 16 - 22 กพ.61 คืนละ 1,000 บาทต่อห้อง***
Days Inn Patong * 3 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 31 มีค.61 6,890 4,000 10,890 8,000 900
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 23 ธค.60 - 10 มค.61 คืนละ 500 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 15 พค.61 6,090 4,000 10,090 8,000 500
Patong Lodge * 3 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 30 พย.60 6,390 4,000 10,390 8,000 650
เดินทาง ช่วง 01 ธค.60 - 28 ธค.60 6,890 4,000 10,890 8,000 900
เดินทาง ช่วง 29 ธค.60 - 10 มค.61 7,890 4,000 11,890 8,000 1,400
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 28 กพ.61 7,390 4,000 11,390 8,000 1,150
เดินทาง ช่วง 01 มีค.61 - 15 พค.61 6,390 4,000 10,390 8,000 650
Buamanburi Patong * 3
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 31 มีค.61 6,990 4,000 10,990 8,000 950
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 20 ธค.60 - 19 มค.61 คืนละ 1,300 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 15 พค.61 6,290 4,000 10,290 8,000 600
Tony Resort Patong * 4 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 22 ธค.60 6,790 4,000 10,790 8,000 850
เดินทาง ช่วง 23 ธค.60 - 07 มค.61 7,690 4,000 11,690 8,000 1,300
เดินทาง ช่วง 08 มค.61 - 31 มีค .61 7,390 4,000 11,390 8,000 1,150
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 15 พค.61 6,290 4,000 10,290 8,000 600
Amata Resort Patong * 4 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 22 ธค.60 6,990 4,000 10,990 8,000 950
เดินทาง ช่วง 23 ธค.60 - 07 มค.61 8,290 4,000 12,290 8,000 1,600
เดินทาง ช่วง 08 มค.61 - 31 มีค .61 7,590 4,000 11,590 8,000 1,250
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 15 พค.61 6,290 4,000 10,290 8,000 600
Aspery Patong *3
เดินทาง ชวง 01 พย.60 - 20 เมย.61 7,190 4,000 11,190 8,000 1,050
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 20 ธค.60 - 15 มค.61 คืนละ 1,200 บาทต่อห้อง***
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 06 กพ.61 - 22 กพ.61 คืนละ 600 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 21 เมย.61 - 15 พค.61 6,590 4,000 10,590 8,000 750
Patong Resort *4 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 28 กพ.61 7,190 4,000 11,190 8,000 1,050
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 21 ธค.60 - 15 มค.61 คืนละ 700 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 มีค.61 - 15 พค.61 6,790 4,000 10,790 8,000 850
The Lunar Patong * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 15 เมย. 61 7,190 4,000 11,190 8,000 1,050
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 20 ธค.60 - 15 มค.61 คืนละ 800 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 16 เมย.61 - 15 พค.61 6,990 4,000 10,990 8,000 950
Patong Paragon Resort * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 20 ธค.60 7,290 4,000 11,290 8,000 1,100
เดินทาง ช่วง 21 ธค.60 - 10 มค.61 8,890 4,000 12,890 8,000 1,900
กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธค.60 ผู้ใหญ่ 5,000 บาท เด็ก 2,500 บาท
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 31 มีค.61 7,890 4,000 11,890 8,000 1,400
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 15 พค.61 7,290 4,000 11,290 8,000 1,100
หาดกะรน & หาดกะตะ
Phuket Island View Resort (Karon Beach) * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 19 ธค.60 7,290 4,000 11,290 8,000 1,100
เดินทาง ช่วง 20 ธค.60 - 20 มค.61 8,590 4,000 12,590 8,000 1,750
เดินทาง ช่วง 21 มค.61 - 31 มีค.61 7,490 4,000 11,490 8,000 1,200
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 15 พค.61 6,490 4,000 10,490 8,000 700
Phuket Ocean Resort (Karon Beach) * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 26 ธค.60 7,990 4,000 11,990 8,000 1,450
เดินทาง ช่วง 27 ธค.60 - 10 มค.61 9,290 4,000 13,290 8,000 2,100
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 31 มีค.61 8,290 4,000 12,290 8,000 1,600
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 15 พค.61 6,390 4,000 10,390 8,000 650
Sugar Marina Art * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 23 ธค.60 7,190 4,000 11,190 8,000 1,050
เดินทาง ช่วง 24 ธค.60 - 10 มค.61 8,890 4,000 12,890 8,000 1,900
เดินทาง ช่วง 11 มค.60 - 28 กพ.61 7,590 4,000 11,590 8,000 1,250
เดินทาง ช่วง 01 มีค.60 - 31 มีค.61 7,090 4,000 11,090 8,000 1,000
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 15 พค.61 6,290 4,000 10,290 8,000 600
Woraburi Resort    *4 ดาว 
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 20 ธค.60 8,090 4,000 12,090 8,000 1,500
เดินทาง ช่วง 21 ธค.60 - 10 มค.61
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 31 มืค.61 8,090 4,000 12,090 8,000 1,500
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 15 พค.61 6,590 4,000 10,590 8,000 750
The Beach Height Resort    *4 ดาว   (Kata Beach) 
เดินทาง ชวง 01 พย.60 - 15 เมย.61 7,590 4,000 11,590 8,000 1,250
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 20 ธค.60 - 20 มค.61 คืนละ 500 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 16 เมย.61 - 15 พค.61 6,390 4,000 10,390 8,000 650
Sugar Marina Fashion    * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 23 ธค.60 7,290 4,000 11,290 8,000 1,100
เดินทาง ช่วง 24 ธค.60 - 10 มค.61 9,090 4,000 13,090 8,000 2,000
เดินทาง ช่วง 11 มค.60 - 28 กพ.61 7,690 4,000 11,690 8,000 1,300
เดินทาง ช่วง 01 มีค.60 - 31 มีค.61 7,190 4,000 11,190 8,000 1,050
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 15 พค.61 6,290 4,000 10,290 8,000 600
Sugar Marina Surf * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 23 ธค.60 7,390 4,000 11,390 8,000 1,150
เดินทาง ช่วง 24 ธค.60 - 10 มค.61 9,090 4,000 13,090 8,000 2,000
เดินทาง ช่วง 11 มค.60 - 28 กพ.61 7,790 4,000 11,790 8,000 1,350
เดินทาง ช่วง 01 มีค.60 - 31 มีค.61 7,290 4,000 11,290 8,000 1,100
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 15 พค.61 6,290 4,000 10,290 8,000 600
The Yama (Kata Beach) * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 23 ธค.60 7,390 4,000 11,390 8,000 1,150
เดินทาง ช่วง 24 ธค.60 - 10 มค.61 8,590 4,000 12,590 8,000 1,750
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 28 กพ.61 8,190 4,000 12,190 8,000 1,550
เดินทาง ช่วง 01 มีค.61 - 31 มีค.61 7,390 4,000 11,390 8,000 1,150
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 15 พค.61 6,790 4,000 10,790 8,000 850
Sugar Palm Grand Hillside     (Kata Beach)  * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 24 ธค.60 8,290 4,000 12,290 8,000 1,600
เดินทาง ช่วง 25 ธค.60 - 10 มค.61 9,990 4,000 13,990 8,000 2,450
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 31 มีค.61 9,090 4,000 13,090 8,000 2,000
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 15 พค.61 7,190 4,000 11,190 8,000 1,050

**** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง

***** ซื้อเพิ่มภูเก็ตแฟนตาซีพร้อมอาหารค่ำ เพียง 1,300 บาท จากราคาตามตาราง *****

ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กทม-ภูเก็ต โดยสายการบิน นกแอร์ (ไม่รวมค่าโหลดกระเป๋า .)

2.ค่าห้องพัก 2 คืน ณ โรงแรม ที่ท่านเลือก ตามตารางราคา

3.ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต พร้อม อาหารเที่ยง ที่ภัตตาคาร และค่าบัตรเข้าชม สถานที่ต่างๆ ที่ระบุ

4.ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน โดยเรือ speed boat พร้อมอาหารเที่ยง และอุปกรณ์ ดำผิวน้ำ เสื้อชูชีพ

5.อาหารตามรายการ รวมทั้งหมด 6 มื้อ

6.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท

7.รถ รับ - ส่งระหว่างสนามบินภูเก็ต - โรงแรม พร้อมมัคคุเทศก์ ตลอดการเดินทาง

***** ซื้อเพิ่มภูเก็ตแฟนตาซีพร้อมอาหารค่ำ เพียง 1,300 บาท จากราคาตามตาราง *****

การชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม คุณ วิชัย เรืองจารุวัฒนา

ธ. กรุงเทพฯ สาขาย่อยโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8


เปิดบริการ 15 ต.ค 60- 15 พ.ค 61