SS7 เที่ยว ภูเก็ต - เต็มอิ่มกับการดำน้ำตื้นที่หมู่เกาะสิมิลัน


เดินทาง สายการบิน แอร์เอเซีย พักโรงแรม 2 คืน อาหาร 6 มื้อ

ผู้ใหญ่ เพียง 9,990 บาท, เด็ก 7,700 บาท (ไม่รวมตั๋วเหลือ 5,990 บาท)

รายการ 3 วัน 2 คืน ภูเก็ต - ดำน้ำ ตื้นหมู่เกาะสิมิลัน

วัน เวลา สถานที่
01 07.00-07.30 น. เช็คอินสนามบินดอนเมือง ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย
  08.55 น. ออกเดินทางสู่ภูเก็ต เที่ยวบินFD 3039
  10.15 น. เดินทางถึงภูเก็ตพบตัวแทนบริษัท ฯ รอให้การต้อนรับ ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต - (อาหารกลางวัน, ค่ำ) นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต โดยจะแวะนมัสการ พระผุด ที่วัดพระทอง ( Unseen Thailand) ผ่านชม อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์-ท้าวศรีสุนทร 2 วีรสตรีที่กอบกู้ภูเก็ต จากนั้นขึ้นจุดชมวิวตัวเมืองภูเก็ต ณ สวนสาธารณะ เขารัง นำชมย่านเมืองเก่า ซึ่งคงรูปแบบ สถาปัตยกรรม แบบ "ชิโนโปรตุกีส" นำชมอนุสาวรีย์เรือดูดแร่ลำแรกของไทย ณ สะพานหิน สถานตากอากาศของชาวเมืองภูเก็ต รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารอินซี (1) ลิ้มรสอาหารมากกว่า 30 ชนิด จากนั้นเดินทางสู่วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม-หลวงพ่อช่วง ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพ เดินทางสู่หาดราไวย์ และ ขึ้นชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ แหลมพรหมเทพ นำเข้าที่พัก ณ โรงแรมที่ท่านเลือก ร่วมรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (2)
02   ดำน้ำ หมู่เกาะ สิมิลัน (เช้า, กลางวัน, ค่ำ) อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
  06.00 น. รถรับจากโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือทับละมุ จ.พังงา เพื่อลงเรือ speed boat เดินทางสู่สวรรค์แห่งทะเลใต้
  08.30 น. เรือออกจากท่าเรือทับละมุ มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลันโดยเรือเร็ว (speed boat)
  10.00 น. ดำน้ำตื้นชมปะการัง และปลาสวยงามหลากชนิดที่ฮันนีมูนเบย์(Honeymoon Bay) ของเกาะ 5 เดินทางต่อสู่อ่าวเกาะเมี่ยง(เกาะ4) ซึ่งท่านสามารถดำน้ำตื้นบริเวณปริ้นเซสเบย์ สำรวจชมความสวยงามของเกาะ ขึ้นจุดชมวิว หรือ พักผ่อนบนหาดทรายขาว ประดุจแป้ง
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะ 4 ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน หลังอาหาร ออกเดินทางต่อสำหรับช่วงบ่าย ดำน้ำตื้นที่ Christmas Point เกาะบางู (เกาะ 9) จากนั้นเดินทางสู่ Donald Duck Bay เกาะ 8 เชิญท่านพักผ่อนบนชายหาด หรือ เล่นน้ำชมปะการัง หรือปีนเขาขึ้นจุดชมวิว ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หินรูปเรือใบ สัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน
  15.00 น. พร้อมกันหน้าอุทยาน กลับขึ้นเรือ เพื่อเดินทางกลับท่าเรือทับละมุ
  16.00 น. เรือถึงท่าเรือ ทับละมุ นำกลับที่พัก ถึงที่พัก ภูเก็ต ประมาณ 18.30 น.
  18.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (5)
03   ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (อาหารเช้า) เลือกซื้อทัวร์เพิ่ม หรือพักผ่อน เล่นน้ำชายหาด อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (6) รับจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบินภูเก็ต เพื่อกลับ กทม เที่ยวบิน FD 3008 (16.30 - 17.55 น.) หรือเที่ยวบิน FD 3022 (18.30 - 19.50 น.) ราคาอยู่ด้านหลัง

*** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง ***

 

ราคาค่าบริการ ท่านละ ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน ราคารวมตั๋วเครื่องบิน พักต่อเพิ่ม / คน / คืน
โรงแรม ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี) ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี)  
Metropole Hotel (Phuket Town) * 4
เดินทาง ช่วง 01เมย.60 - 31 ตค.60 6,290 3,700 10,290 7,700 650
Days Inn Patong * 3
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,190 3,700 10,190 7,700 600
Patong Lodge * 3
เดินทาง ช่วง 01 มีค.60 - 31 ตค.60 6,190 3,700 10,190 7,700 600
Aspery Patong * 3
เดินทาง ช่วง 21 เมย.60 - 31 ตค.60 6,490 3,700 10,490 7,700 750
Amata Resort Patong * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,690 3,700 10,690 7,700 850
IBIS Patong *3
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,290 3,700 10,290 7,700 650
Patong Resort *4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,690 3,700 10,690 7,700 850
The Lunar Patong * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,890 3,700 10,890 7,700 950
Patong Paragon Resort * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 7,190 3,700 11,190 7,700 1,100
หาดกะรน & หาดกะตะ
Phuket Island View Resort (Karon Beach) * 3.5
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,590 3,700 10,590 7,700 800
Phuket Ocean Resort (Karon Beach) *3.5
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,290 3,700 10,290 7,700 650
Sugar Marina Art * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,590 3,700 10,590 7,700 800
Woraburi Resort *4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,490 3,700 10,490 7,700 750
The Beach Height Resort *4 (Kata Beach)
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,190 3,700 10,190 7,700 600
IBIS Kata Beach *3
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,290 3,700 10,290 7,700 650
Sugar Marina Fasion * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,690 3,700 10,690 7,700 850
Sugar Palm Grand Hillside (Kata Beach) * 4
เดินทาง ช่วง 01 มิย.60 - 31 ตค.60 6,590 3,700 10,590 7,700 800

**** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง ****

**** ซื้อเพิ่มภูเก็ตแฟนตาซีพร้อมอาหารค่ำ เพียง 1,300 บาท จากราคาตามตาราง *****

ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับกทม-ภูเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเซีย พร้อมภาษีสนามบิน (ไม่รวมค่าโหลดกระเป๋า @ 600 บ./นน.ไม่เกิน 15 กก.)

2.ค่าเรือ Speed Boat ไป- กลับและเรือนำเที่ยวตามโปรแกรม

3.ค่าห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรมตามตาราง

4.อาหารรวม 6 มื้อ

5.ซ้อฟดริ้ง และผลไม้

6.ค่าสน้อคเกิ้ลและชูชีพ

7.ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

8.ไกด์นำเที่ยวและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

***** ซื้อเพิ่มภูเก็ตแฟนตาซีพร้อมอาหารค่ำ เพียง 1,300 บาท จากราคาตามตาราง *****

การชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม คุณ วิชัย เรืองจารุวัฒนา

ธ. กรุงเทพฯ สาขาย่อยโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8


เปิดบริการ 15 ต.ค 60- 15 พ.ค 61