SS8 .. เที่ยว ภูเก็ต - ดำน้ำเกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา - ล่องเรืออ่าวพังงา - ถ้ำลอด-เกาะปันหยี


เดินทาง.. สายการบินแอร์เอเซีย พักโรงแรมใกล้หาด อาหาร 7 มื้อ

ผู้ใหญ่ เพียง 9,390 บาท ,เด็ก 7,600 บาท (ไม่รวมตั๋วเพียง 5,390 บาท)

รายการ 3 วัน 2 คืน ภูเก็ต - ดำน้ำ เกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา - ล่องเรือชมอ่าวพังงา-เขาพิงกัน-เกาะปันหยี

วัน เวลา สถานที่
01 07.00-07.30 น. เช็คอินสนามบินดอนเมือง ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย
  08.45 น. ออกเดินทางสู่ภูเก็ต เที่ยวบิน FD 3039
  10.05 น. เดินทางถึงภูเก็ตพบตัวแทนบริษัท ฯ รอให้การต้อนรับ ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต - (อาหารกลางวัน, ค่ำ) นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต โดยจะแวะนมัสการ พระผุด ที่วัดพระทอง ( Unseen Thailand) ผ่านชม อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์-ท้าวศรีสุนทร 2 วีรสตรีที่กอบกู้ภูเก็ต จากนั้นขึ้นจุดชมวิวตัวเมืองภูเก็ต ณ สวนสาธารณะ เขารัง นำชมย่านเมืองเก่า ซึ่งคงรูปแบบ สถาปัตยกรรม แบบ "ชิโนโปรตุกีส" นำชมอนุสาวรีย์เรือดูดแร่ลำแรกของไทย ณ สะพานหิน (เลริมลาด) สถานตากอากาศของชาวเมืองภูเก็ต รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารอินซี (1) ลิ้มรสอาหารมากกว่า 30 ชนิด จากนั้นเดินทางสู่วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม-หลวงพ่อช่วง ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพ เดินทางสู่หาดราไวย์ และ ขึ้นชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ แหลมพรหมเทพ นำเข้าที่พัก ณ โรงแรมที่ท่านเลือก อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (2)
02   เกาะ พี พี ทัวร์ (อาหารเช้า, กลางวัน, ค่ำ)อาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม(3)
  07:10 น. ออกจากโรงแรม นำท่านสู่ท่าเรือองค์การสะพานปลา เพื่อเดินทางสู่เกาะ พี พี โดยเรือ Sea Angel
  08:30 น. เรือออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่ เกาะ พี พี เรือจะแล่นผ่านเกาะดอกไม้และเข้าสู่เกาะพี พี ซึ่งใช้เวลาการเดินทางรวม 1 ชั่วโมง 15 นาที
  10:00 น. เรือจะนำท่านชมทัศนียภาพ รอบๆ อาทิ อ่าวมาหยา ซึ่งใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ ภาพยนตร์ ฮอลีวู๊ตเรื่อง"The Beach" อ่าวโล๊ะซามะ, อ่าวปิเล่ะห์ , ถ้ำไวกิ้ง หรือถ้ำพญานาค ซึ่งเป็นที่ที่นกนางแอ่นมาอาศัยทำรังอยู่เป็นจำนวนมาก เรือจะนำท่าน มาเพลิดเพลินกับการ ดำน้ำตื้น ชมปะการังและปลาสวยงาม ที่ บริเวณ อ่าวมาหยา
  12.00 น. เรือนำท่านขึ้นเกาะพี พี ดอน ซึ่งมีหาดทรายสวยงามและเหมาะแก่การเล่นน้ำ ร่วมรับประทานอาหาร ณ พีพีพริ้นเซส(4)หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อน หรือเล่นน้ำต่อ ตามอัธยาศัย
  14:20 น. กลับสู่เรือใหญ่เพื่อเดินทางกลับภูเก็ต ตามเส้นทางเดิม ถึงท่าเรือ 16.00 น. นำท่านส่งที่พัก
  18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ แบบซีฟู๊ต ที่ภัตตาคารริมน้ำภายในหมู่บ้านไทย (5)
03   ล่องอ่าวพังงา - เขาพิงกัน - ถ้ำลอด - เกาะปันหยี ( อาหารเช้า, กลางวัน)อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (6) กรุณาเช็คเอาท์ กระเป๋า จากโรงแรมเลย
  08.00 น. เดินทางสู่จังหวัดพังงา เพื่อนำท่านล่องเรือชมความงามของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ซึ่งได้รับสมญานาม ว่า เป็น "กุ๊ยหลินน้อย" อันเนื่องมาจากความงดงามของเกาะและภูเขารูปทรงต่างๆ เหมือนเช่นในประเทศจีน ชม เขาหมาจู , เขาช้าง , ถ้ำลอด , ที่สวยงามด้วยหินงอก หินย้อย ชมลายพระหัตถ์ บนเขาพิงกัน ถ่ายรูปกับเขาตาปู ซึ่งเป็นฉากในภาพยนต์ James Bond จนได้รับขนานนามว่า James Bond Island จากนั้นนำขึ้นชมชุมชน ชาวไทยมุสลิม ที่ปลูกสร้างบ้านเรือน บนน้ำ ที่ เกาะปันหยี รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอันดามัน ซีฟู๊ต (7) ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ริมน้ำ หลังอาหาร เชิญท่านเดินชมหมู่บ้านเกาะปันหยี ที่ สร้างบ้านเรือน อยู่กลางน้ำ เลือกซื้อของฝาก อาทิ กะปิ กุ้งแห้ง อาหารทะเล เดินทางสู่สนามบินภูเก็ต เพื่อกลับ กทม เที่ยวบิน FD 3018 (19.40 - 21.05 น.)

*** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง ***

 

ราคาค่าบริการ ท่านละ ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน ราคารวมตั๋วเครื่องบิน พักต่อเพิ่ม / คน / คืน
โรงแรม ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี) ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี)  
Sino House
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 31 ตค.61 6,090 3,600 10,090 7,600 850
****จ่ายเพิ่ม ห้องละ 300 บาทในกรณี เดินทางในช่วง 25 ธค 60 - 03 มค.61 ****
Royal Phuket City Hotel (Phuket Town) * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 30 เมย.61 6,190 3,600 10,190 7,600 900
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 28 ธค.60 - 03 มค.61 และ 16 - 22 กพ.61 คืนละ 1,000 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 พค.61 - 31 ตค.61 5,690 3,600 9,690 7,600 650
Days Inn Patong * 3 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 31 มีค.61 5,590 3,600 9,590 7,600 600
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 23 ธค.60 - 10 มค.61 คืนละ 500 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 5,390 3,600 9,390 7,600 500
Patong Lodge * 3
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 30 พย.60 5,690 3,600 9,690 7,600 650
เดินทาง ช่วง 01 ธค.60 - 28 ธค.60 6,190 3,600 10,190 7,600 900
เดินทาง ช่วง 29 ธค.60 - 10 มค.61 7,190 3,600 11,190 7,600 1,400
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 28 กพ.61 6,690 3,600 10,690 7,600 1,150
เดินทาง ช่วง 01 มีค.61 - 31 ตค.61 5,690 3,600 9,690 7,600 650
Buamanburi Patong * 3
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 31 มีค.61 6,290 3,600 10,290 7,600 950
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 20 ธค.60 - 19 มค.61 คืนละ 1,300 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 5,590 3,600 9,590 7,600 600
Tony Resort Patong * 4 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 22 ธค.60 6,090 3,600 10,090 7,600 850
เดินทาง ช่วง 23 ธค.60 - 07 มค.61 6,990 3,600 10,990 7,600 1,300
เดินทาง ช่วง 08 มค.61 - 31 มีค .61 6,690 3,600 10,690 7,600 1,150
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 5,590 3,600 9,590 7,600 600
Amata Resort Patong * 4 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 22 ธค.60 6,290 3,600 10,290 7,600 950
เดินทาง ช่วง 23 ธค.60 - 07 มค.61 7,590 3,600 11,590 7,600 1,600
เดินทาง ช่วง 08 มค.61 - 31 มีค .61 6,890 3,600 10,890 7,600 1,250
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 5,590 3,600 9,590 7,600 600
Aspery Patong * 3
เดินทาง ชวง 01 พย.60 - 20 เมย.61 6,490 3,600 10,490 7,600 1,050
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 20 ธค.60 - 15 มค.61 คืนละ 1,200 บาทต่อห้อง***
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 06 กพ.61 - 22 กพ.61 คืนละ 600 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 21 เมย.61 - 31 ตค.61 5,890 3,600 9,890 7,600 750
Patong Resort *4
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 28 กพ.61 6,490 3,600 10,490 7,600 1,050
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 21 ธค.60 - 15 มค.61 คืนละ 700 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 มีค.61 - 31 ตค.61 6,090 3,600 10,090 7,600 850
The Lunar Patong * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 15 เมย. 61 6,490 3,600 10,490 7,600 1,050
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 20 ธค.60 - 15 มค.61 คืนละ 800 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 16 เมย.61 - 31 ตค.61 6,290 3,600 10,290 7,600 950
Patong Paragon Resort * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 20 ธค.60 6,590 3,600 10,590 7,600 1,100
เดินทาง ช่วง 21 ธค.60 - 10 มค.61 8,190 3,600 12,190 7,600 1,900
กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธค.60 ผู้ใหญ่ 5,000 บาท เด็ก 2,500 บาท
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 31 มีค.61 7,190 3,600 11,190 7,600 1,400
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 6,590 3,600 10,590 7,600 1,100
หาดกะรน & หาดกะตะ
Phuket Island View Resort (Karon Beach) * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 19 ธค.60 6,590 3,600 10,590 7,600 1,100
เดินทาง ช่วง 20 ธค.60 - 20 มค.61 7,890 3,600 11,890 7,600 1,750
เดินทาง ช่วง 21 มค.61 - 31 มีค.61 6,790 3,600 10,790 7,600 1,200
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 5,790 3,600 9,790 7,600 700
Phuket Ocean Resort (Karon Beach) * 4
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 26 ธค.60 7,290 3,600 11,290 7,600 1,450
เดินทาง ช่วง 27 ธค.60 - 10 มค.61 8,590 3,600 12,590 7,600 2,100
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 31 มีค.61 7,590 3,600 11,590 7,600 1,600
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 5,690 3,600 9,690 7,600 650
Sugar Marina Art * 4
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 23 ธค.60 6,490 3,600 10,490 7,600 1,050
เดินทาง ช่วง 24 ธค.60 - 10 มค.61 8,190 3,600 12,190 7,600 1,900
เดินทาง ช่วง 11 มค.60 - 28 กพ.61 6,890 3,600 10,890 7,600 1,250
เดินทาง ช่วง 01 มีค.60 - 31 มีค.61 6,390 3,600 10,390 7,600 1,000
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 5,590 3,600 9,590 7,600 600
Woraburi Resort *4
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 20 ธค.60 7,390 3,600 11,390 7,600 1,500
เดินทาง ช่วง 21 ธค.60 - 10 มค.61          
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 31 มืค.61 7,390 3,600 11,390 7,600 1,500
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 5,890 3,600 9,890 7,600 750
The Beach Height Resort *4 (Kata Beach)
เดินทาง ชวง 01 พย.60 - 15 เมย.61 6,890 3,600 10,890 7,600 1,250
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 20 ธค.60 - 20 มค.61 คืนละ 500 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 16 เมย.61 - 31 ตค.61 5,690 3,600 9,690 7,600 650
Sugar Marina Fasion * 4
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 23 ธค.60 6,590 3,600 10,590 7,600 1,100
เดินทาง ช่วง 24 ธค.60 - 10 มค.61 8,390 3,600 12,390 7,600 2,000
เดินทาง ช่วง 11 มค.60 - 28 กพ.61 6,990 3,600 10,990 7,600 1,300
เดินทาง ช่วง 11 มค.60 - 28 กพ.61 6,990 3,600 10,990 7,600 1,300
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 5,590 3,600 9,590 7,600 600
Sugar Marina Surf * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 23 ธค.60 6,690 3,600 10,690 7,600 1,150
เดินทาง ช่วง 24 ธค.60 - 10 มค.61 8,390 3,600 12,390 7,600 2,000
เดินทาง ช่วง 11 มค.60 - 28 กพ.61 7,090 3,600 11,090 7,600 1,350
เดินทาง ช่วง 01 มีค.60 - 31 มีค.61 6,590 3,600 10,590 7,600 1,100
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 5,590 3,600 9,590 7,600 600
The Yama (Kata Beach) * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 23 ธค.60 6,690 3,600 10,690 7,600 1,150
เดินทาง ช่วง 24 ธค.60 - 10 มค.61 7,890 3,600 11,890 7,600 1,750
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 28 กพ.61 7,490 3,600 11,490 7,600 1,550
เดินทาง ช่วง 01 มีค.61 - 31 มีค.61 6,690 3,600 10,690 7,600 1,150
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 6,090 3,600 10,090 7,600 850
Sugar Palm Grand Hillside (Kata Beach) * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 24 ธค.60 7,590 3,600 11,590 7,600 1,600
เดินทาง ช่วง 25 ธค.60 - 10 มค.61 9,290 3,600 13,290 7,600 2,450
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 31 มีค.61 8,390 3,600 12,390 7,600 2,000
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 6,490 3,600 10,490 7,600 1,050

**** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง ****

***** ซื้อเพิ่มภูเก็ตแฟนตาซีพร้อมอาหารค่ำ เพียง 1,300 บาท จากราคาตามตาราง *****

ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับกทม-ภูเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเซีย พร้อมภาษีสนามบิน (ไม่รวมค่าโหลดกระเป๋า @ 600 บ./นน.ไม่เกิน 15 กก.)

2.ค่าห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรม ที่ท่านเลือก ตามตารางราคา

3.ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต พร้อม อาหารเที่ยง ที่ภัตตาคาร 

4.ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือ Sea Angel พร้อมอาหารเที่ยง และอุปกรณ์ ดำผิวน้ำ อาทิ หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ

5.ทัวร์ล่องอ่าวพังงา - เขาตาปู - เขาพิงกัน พร้อมอาหารเที่ยง บนเกาะปันหยี ้

6.อาหารตามรายการ รวมทั้งหมด 7 มื้อ

7.รถ รับ - ส่งระหว่างสนามบินภูเก็ต - โรงแรม พร้อมมัคคุเทศก์ ตลอดการเดินทาง 

8.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท

**** กรณีต้องการเที่ยว เกาะพีพี + เกาะไข่นอก โดย เรือ Speed Boat เพิ่มค่าบริการ ท่านละ 500 บาท****

การชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม คุณ วิชัย เรืองจารุวัฒนา

ธ. กรุงเทพฯ สาขาย่อยโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8