SS8 .. เที่ยว ภูเก็ต - ดำน้ำเกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา - ล่องเรืออ่าวพังงา - ถ้ำลอด-เกาะปันหยี


เกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา - ล่องเรืออ่าวพังงา - ถ้ำลอด-เกาะปันหยีเดินทาง.. สายการบินแอร์เอเซีย   พักโรงแรมใกล้หาด  อาหาร  6  มื้อ

ผู้ใหญ่ เพียง  9,390  บาท ,เด็ก 7,400  บาท   (ไม่รวมตั๋วเพียง  5,390 บาท)

รายการ 3 วัน 2 คืน ภูเก็ต - ดำน้ำ เกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา - ล่องเรือชมอ่าวพังงา-เขาพิงกัน-เกาะปันหยี

วัน เวลา สถานที่
01 08.00-08.30 น. เช็คอินสนามบินดอนเมือง ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์
  09.30 น. ออกเดินทางสู่ภูเก็ต เที่ยวบิน DD 7502
  10.50 น. เดินทางถึงภูเก็ตพบตัวแทนบริษัท ฯ รอให้การต้อนรับ ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต - (อาหารกลางวัน, ค่ำ) นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต โดยจะแวะนมัสการ พระผุด ที่วัดพระทอง ( Unseen Thailand) ผ่านชม อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์-ท้าวศรีสุนทร 2 วีรสตรีที่กอบกู้ภูเก็ต จากนั้นขึ้นจุดชมวิวตัวเมืองภูเก็ต ณ สวนสาธารณะ เขารัง นำชมย่านเมืองเก่า ซึ่งคงรูปแบบ สถาปัตยกรรม แบบ "ชิโนโปรตุกีส" นำชมอนุสาวรีย์เรือดูดแร่ลำแรกของไทย ณ สะพานหิน (เลริมลาด) สถานตากอากาศของชาวเมืองภูเก็ต รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารอินซี (1) ลิ้มรสอาหารมากกว่า 30 ชนิด จากนั้นเดินทางสู่วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม-หลวงพ่อช่วง ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพ เดินทางสู่หาดราไวย์ และ ขึ้นชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ แหลมพรหมเทพ นำเข้าที่พัก ณ โรงแรมที่ท่านเลือก อาหารค่ำที่ภัตตาคารริมน้ำ (2)
02   เกาะ พี พี ทัวร์ (อาหารเช้า , กลางวัน ) อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
  07:10 น. ออกจากโรงแรม นำท่านสู่ท่าเรือองค์การสะพานปลา เพื่อเดินทางสู่เกาะ พี พี โดยเรือ Sea Angel
  08:30 น. เรือออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่ เกาะ พี พี เรือจะแล่นผ่านเกาะดอกไม้และเข้าสู่เกาะพี พี ซึ่งใช้เวลาการเดินทางรวม 1 ชั่วโมง 15 นาที
  10:00 น. เรือจะนำท่านชมทัศนียภาพ รอบๆ อาทิ อ่าวมาหยา ซึ่งใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ ภาพยนตร์ ฮอลีวู๊ตเรื่อง"The Beach" อ่าวโล๊ะซามะ, อ่าวปิเล่ะห์ , ถ้ำไวกิ้ง หรือถ้ำพญานาค ซึ่งเป็นที่ที่นกนางแอ่นมาอาศัยทำรังอยู่เป็นจำนวนมาก เรือจะนำท่าน มาเพลิดเพลินกับการ ดำน้ำตื้น ชมปะการังและปลาสวยงาม ที่ บริเวณ อ่าวมาหยา
  12.00 น. เรือนำท่านขึ้นเกาะพี พี ดอน ซึ่งมีหาดทรายสวยงามและเหมาะแก่การเล่นน้ำ ร่วมรับประทานอาหาร ณ พีพีพริ้นเซส(4) หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อน หรือเล่นน้ำต่อ ตามอัธยาศัย
  14:20 น. กลับสู่เรือใหญ่เพื่อเดินทางกลับภูเก็ต ตามเส้นทางเดิม ถึงท่าเรือ 16.00 น. นำท่านส่งที่พัก อิสระ
03   ล่องอ่าวพังงา - เขาพิงกัน - ถ้ำลอด - เกาะปันหยี ( อาหารเช้า, กลางวัน ) อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (5) กรุณาเช็คเอาท์ กระเป๋า จากโรงแรมเลย
  08.00 น. เดินทางสู่จังหวัดพังงา เพื่อนำท่านล่องเรือชมความงามของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ซึ่งได้รับสมญานาม ว่า เป็น "กุ๊ยหลินน้อย" อันเนื่องมาจากความงดงามของเกาะและภูเขารูปทรงต่างๆ เหมือนเช่นในประเทศจีน ชม เขาหมาจู , เขาช้าง , ถ้ำลอด , ที่สวยงามด้วยหินงอก หินย้อย ชมลายพระหัตถ์ บนเขาพิงกัน ถ่ายรูปกับเขาตาปู ซึ่งเป็นฉากในภาพยนต์ James Bond จนได้รับขนานนามว่า James Bond Island จากนั้นนำขึ้นชมชุมชน ชาวไทยมุสลิม ที่ปลูกสร้างบ้านเรือน บนน้ำ ที่ เกาะปันหยี เชิญท่านเดินชมหมู่บ้านเกาะปันหยี ที่ สร้างบ้านเรือน อยู่กลางน้ำ เลือกซื้อของ ฝาก อาทิ กะปิ , กุ้งแห้ง , อาหารทะเลตากแห้ง ฯลฯ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวลุงไข่ (6) เดินทางสู่สนามบินภูเก็ต เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ เที่ยวบิน DD 7525 เวลา 22.45 - 00.05 น.
ราคาค่าบริการ ท่านละ ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน ราคารวมตั๋วเครื่องบิน พักต่อเพิ่ม /
โรงแรม ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี) ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี) คน / คืน
Metropole Hotel (Phuket Town) * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 21 ธค.62 5,490 3,400 9,490 7,400 700
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 22 ธค.62 - 05 มค.63 และ 25 - 29 มค.63 คืนละ 800 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 พค.62 - 31 ตค.63 5,690 3,400 9,690 7,400 800
Bhukitta Hotel & Spa
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 20 ธค.62 5,590 3,400 9,590 7,400 750
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 23 ธค.62 - 05 มค.63 และ 21 - 31 มค. 63 คืนละ 300 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,390 3,400 9,390 7,400 650
Patong Lodge * 3 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 28 ธค.62 5,490 3,400 9,490 7,400 700
เดินทาง ช่วง 29 ธค.62 - 02 มค.63 6,890 3,400 10,890 7,400 1,400
กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธค.62 ผู้ใหญ่ 2,600 บาท เด็ก 1,300 บาท
เดินทาง ช่วง 03 มค.63 - 28 กพ.63 5,890 3,400 9,890 7,400 900
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 28 มีค.63 5,490 3,400 9,490 7,400 700
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,390 3,400 9,390 7,400 600
The Royal Palm Beach Front Patong * 3 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 6,090 3,400 10,090 7,400 1,000
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 15 มค.63 7,290 3,400 11,290 7,400 1,600
เดินทาง ช่วง 16 มค.63 - 28 กพ .63 6,690 3,400 10,690 7,400 1,300
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 30 เมย .63 6,090 3,400 10,090 7,400 1,000
เดินทาง ช่วง 01 พค.63 - 31 ตค.63 5,690 3,400 9,690 7,400 800
APK Resort & SPA Patong * 4 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 19 ธค.62 6,090 3,400 10,090 7,400 1,000
เดินทาง ช่วง 20 ธค.62 - 15 มค.63 6,690 3,400 10,690 7,400 1,300
เดินทาง ช่วง 16 มค.63 - 31 มีค .63 6,090 3,400 10,090 7,400 1,000
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 ตค.63 5,590 3,400 9,590 7,400 750
Patong Resort *4 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 28 กพ.63 6,190 3,400 10,190 7,400 1,050
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 21 ธค.61 - 15 มค.62 คืนละ 700 บาทต่อห้อง***
***จ่ายเพิ่ม คืนวันที่ 31 ธค.62 คืนละ 1,500 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 ตค.63 5,890 3,400 9,890 7,400 900
The Charm Resort Patong * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 6,890 3,400 10,890 7,400 1,400
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 05 มค.63 9,290 3,400 13,290 7,400 2,600
เดินทาง ช่วง 06 มค.63 - 31 มีค .63 7,090 3,400 11,090 7,400 1,500
เดินทาง ช่วง 20 มค.63 - 30 มค .63 9,290 3,400 13,290 7,400 2,600
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 6,090 3,400 10,090 7,400 1,000
Patong Paragon Resort * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 20 ธค.62 6,490 3,400 10,490 7,400 1,200
เดินทาง ช่วง 21 ธค.62 - 05 มค.63 9,390 3,400 13,390 7,400 2,650
กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธค.62 ผู้ใหญ่ 3,500 บาท เด็ก 1,750 บาท
เดินทาง ช่วง 06 มค.63 - 28 กพ.63 7,890 3,400 10,890 7,400 1,900
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 ตค.63 6,490 3,400 10,490 7,400 1,200
หาดกะรน & หาดกะตะ
Phuket Island View Resort (Karon Beach) * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 24 ธค.62 6,290 3,400 10,290 7,400 1,100
เดินทาง ช่วง 25 ธค.62 - 05 มค.63 7,690 3,400 11,690 7,400 1,800
เดินทาง ช่วง 06 มค.63 - 21 มค.63 6,590 3,400 10,590 7,400 1,250
เดินทาง ช่วง 22 มค.63 - 31 มค.63 7,690 3,400 11,690 7,400 1,800
เดินทาง ช่วง 01 กพ.63 - 31 มีค.63 6,590 3,400 10,590 7,400 1,250
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,790 3,400 9,790 7,400 850
Woraburi Resort & Spa * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 6,390 3,400 10,390 7,400 1,150
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 15 มค.63 8,590 3,400 12,590 7,400 2,250
เดินทาง ช่วง 16 มค.63 - 31 มีค.63 6,690 3,400 10,690 7,400 1,300
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,690 3,400 9,690 7,400 800
Phuket Orchid Resort & Spa * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 25 ธค.62 6,790 3,400 10,790 7,400 1,350
เดินทาง ช่วง 26 ธค.62 - 15 มค.63 8,890 3,400 12,890 7,400 2,400
เดินทาง ช่วง 16 มค.63 - 31 มีค.63 7,590 3,400 11,590 7,400 1,750
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 5,990 3,400 9,990 7,400 950
Sugar Marina Art * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 6,390 3,400 10,390 7,400 1,150
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 10 มค.63 8,390 3,400 12,390 7,400 2,150
เดินทาง ช่วง 11 มค.63 - 29 กพ.63 6,990 3,400 10,990 7,400 1,450
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 มีค.63 6,290 3,400 10,290 7,400 1,100
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 6,090 3,400 10,090 7,400 1,000
The Beach Height Resort *4 ดาว (Kata Beach)
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 19 ธค.62 6,990 3,400 10,990 7,400 1,450
เดินทาง ช่วง 20 ธค.62 - 10 มค.63 7,990 3,400 11,990 7,400 1,950
เดินทาง ช่วง 11 มค.63 - 31 มีค.63 6,990 3,400 10,990 7,400 1,450
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 6,190 3,400 10,190 7,400 1,050
Sugar Marina Fashion * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 6,390 3,400 10,390 7,400 1,150
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 10 มค.63 8,390 3,400 12,390 7,400 2,150
เดินทาง ช่วง 11 มค.63 - 29 กพ.63 6,990 3,400 10,990 7,400 1,450
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 มีค.63 6,290 3,400 10,290 7,400 1,100
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 6,090 3,400 10,090 7,400 1,000
Sugar Marina Nautica * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 6,590 3,400 10,590 7,400 1,250
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 10 มค.63 8,590 3,400 12,590 7,400 2,250
เดินทาง ช่วง 11 มค.63 - 29 กพ.63 7,190 3,400 11,190 7,400 1,550
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 มีค.63 6,490 3,400 10,490 7,400 1,200
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 6,090 3,400 10,090 7,400 1,000

*** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง ***

***** ซื้อเพิ่มภูเก็ตแฟนตาซีพร้อมอาหารค่ำ เพียง 1,300 บาท จากราคาตามตาราง *****

ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับดอนเมือง - ภูเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเซีย พร้อมภาษีสนามบิน(ไม่รวมค่าโหลดกระเป๋า @ 600 บ./นน.ไม่เกิน 15 กก.)

2.ค่าห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรม ที่ท่านเลือก ตามตารางราคา

3.ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต พร้อม อาหารเที่ยง ที่ภัตตาคาร

4.ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือ Sea Angel พร้อมอาหารเที่ยง และอุปกรณ์ ดำผิวน้ำ อาทิ หน้ากากดำน้ำ เสื้อชูชีพ (ไม่รวมค่าเข้าอุทยาน)

**** กรณีต้องการเที่ยว เกาะพีพี + เกาะไข่นอก โดย เรือ Speed Boat เพิ่มค่าบริการ ท่านละ 500 บาท****

5.ทัวร์ล่องอ่าวพังงา - เขาตาปู - เขาพิงกัน พร้อมอาหารเที่ยง บนเกาะปันหยี

6.อาหารตามรายการ รวมทั้งหมด 6 มื้อ

7.รถ รับ - ส่งระหว่างสนามบินภูเก็ต - โรงแรม พร้อมมัคคุเทศก์ ตลอดการเดินทาง

8.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท

การชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม คุณ วิชัย เรืองจารุวัฒนา

ธ. กรุงเทพฯ สาขาย่อยโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8