SS 9 สวัสดี หลีเป๊ะ มัลดีฟไทยแลนด์


3 วัน 2 คืน เดินทาง สายการบินแอร์เอเชีย
ผู้ใหญ่ เพียง 12,000 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,000 บาท)

วัน เวลา สถานที่
01   ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ
  04.30 – 05.30 น. เช็คอินที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเซีย
  06.40 น. เที่ยวบิน FD 3102 ออกเดินทางสู่หาดใหญ่ เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา 08.00 น. พบตัวแทนบริษัทฯรอให้การต้อนรับ และเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา อำเภอละงู
  11.00 น. พร้อมกันที่ท่าเทียบเรือปากบารา
  11.50 น. เดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะระหว่างทาง แวะเกาะตะรุเตา นมัสการ ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา หลังจากนั้นแวะเกาะไข่ ชมซุ้ม ประตูหินและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
  13.30น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ บริการอาหารกลางวัน(1) นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
  16.30 น. นำท่านเดินเล่นชมพระอาทิตย์ตกที่ขอบฟ้าอันดามันใต้ ณ Sunset Beach
  18.30 น. บริการอาหารเย็น(2) ณ รีสอร์ทที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
02   หลีเป๊ะ – หินซ้อน – จาบัง – ราวี – หินงาม - เกาะผึ้ง – เกาะไผ่ – เกาะดง
  06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ชายหาด สัมผัสบรรยากาศยามเช้าอันบริสุทธิ์  รับไออุ่นจากแสงแดดอ่อน
  08.00 น. รับประทานอาหารเช้า(3)  ณ ร้านอาหารรีสอร์ท
  09.00 น. หลังอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเช้า นำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม เพื่อดำน้ำตื้น ดูปะการัง ที่สมบูรณ์และสวยงาม ชมหาดหินงาน อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา(ห้ามนำเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก จากนั้นชมธรรมชาติของหินที่วางซ้อนกันอันเกิดจากธรรมชาติ ให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก ณ เกาะหินซ้อน และดูดอกไม้ทะเล และปลาการ์ตูน ที่ เกาะไผ่
  12.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะลอกลอย เล่นน้ำหน้าหาด คณะเดินทางถึง เกาะราวี บริการอาหารกลางวัน(4) หลังอาหารกลางวันนำท่านพักผ่อนนอนเล่นบนชายหาด ตามอัธยาศัย สัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง น้ำทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดู ได้ยากมาก จากนั้นนำท่าน ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น หลากสีสัน ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง ณ หาดสอง และปะการังอ่อน 7 สี ณ ร่องน้ำจาบัง ประดุจดั่งสวรรค์แห่งโลกใต้น้ำ ชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ค่อยๆ ไล่โทนมาจนเป็นสีมรกต ...อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับไปยังเกาะหลีเป๊ะ เข้าที่พักอาบน้ำชำระร่างกายพักผ่อนอิสระ
  19.30 น. รับประทานอาหารเย็น(5)  ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
03   เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
  07.30 น. บริการอาหารเช้า(6)  ณ..รีสอร์ทที่พัก
  09.00 น. อำลาดินแดนอันดามันใต้  เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา
  11.00 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ เพื่อกลับ กรุงเทพฯ เที่ยวบิน FD 3109 (HDY 16.00 – DMK 17.20 hrs. )
    *** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง ***

 

ราคาค่าบริการ ท่านละ ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ราคารวมตั๋วเครื่องบิน
โรงแรม ผู้ใหญ่ เด็ก อายุ 7 - 9 ปี ผู้ใหญ่ เด็ก อายุ 7 - 9 ปี
วารินทร์ บีช รีสอร์ท ( Deluxe room) 8,000 5,500 12,000 9,500
Z – Touch Resort ( Garden room ) 8,300 5,700 12,300 9,600
Sita Beach Resort (Deluxe Seaview) 11,300 7,800 15,300 11,800

*****เด็กอายุ 4-6 ปี จ่ายค่าบริการ 50 (ยกเว้นราคาค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับผู้ใหญ่) เด็กอายุ 10 ปีขึ้นไปราคาเท่าผู้ใหญ่******

ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับกทม-ภูเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเซีย พร้อมภาษีสนามบิน (ไม่รวมค่าโหลดกระเป๋า @ 600 บ./นน.ไม่เกิน 15 กก.)

2.ค่าเรือ Speed Boat ไป- กลับและเรือนำเที่ยวตามโปรแกรม

3.ค่าห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรมตามตาราง

4.อาหารรวม 6 มื้อ

5.ซ้อฟดริ้ง และผลไม้

6.ค่าสน้อคเกิ้ลและชูชีพ

7.ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

8.ไกด์นำเที่ยวและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

หมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม คุณ วิชัย เรืองจารุวัฒนา

ธ. กรุงเทพฯ สาขาย่อยโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8